مرغ و ماهی

vxqxvzgjnx6cfgzu.jpg
میهن صنعت:

گرانی مرغ به ماهی نیز سرایت کرد!

15 مرداد 1397 - 12:31

رئیس اتحادیه فروشندگان مرغ و ماهی تهران قیمت تعیین شده ستاد تنظیم بازار برای مرغ را غیرمنطقی بیان کرد و گفت: در روزهای اخیر که بازار با کاهش عرضه مرغ مواجه شده است، تولیدکنندگان به دنبال جبران ضررهای گذشته خود هستند و گرانی مرغ به ماهی نیز سرایت کرده...

Top