دستورالعمل ارزی جدید

somplap1t1eskyfo.jpg
با اعلام و ابلاغ دستورالعمل ارزی جدید:

شرایط دریافت ارز مسافرتی مشخص شد

17 مرداد 1397 - 14:53

با اعلام و ابلاغ دستورالعمل ارزی جدید به صرافی ها، شرایط دریافت ارز مسافرتی برای مردم مشخص شد.

Top