روابط تجاری پکن-تهران

wcw4oytyojeogkit.png
وزارت خارجه چین در مخالفت با تحریم های واشنگتن؛

روابط تجاری پکن-تهران شفاف و مشروع است

17 مرداد 1397 - 16:11

وزارت خارجه چین با دفاع از روابط تجاری پکن-تهران، آن را شفاف و در چارچوب قانون توصیف کرد.

Top