بازار غیر مولد

ni4irhxsvxxwvfjz.jpeg
«میهن صنعت» گزارش می دهد:

سوداگری درد بی درمان اقتصاد کشور

19 مهر 1397 - 10:27

عدم توانایی دولت در ایجاد و البته بهبود فضای کسب و کار باعث شد تا سرمایه های مردم به سمت بازارهای غیر مولد برود.

jnpoeytbbbmrwloe.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

چرا سرمایه های مردم به سمت بازار غیر مولد می رود؟

14 شهریور 1397 - 10:40

هجوم مردم برای خرید از بازارهای غیر مولد، چالش جدید این روزهای دولت روحانی شده است چنانکه امروز در کمتر خانه ای خواهیم دید که دلار یافت نشود. مردم برای حفظ سرمایه های خود از نگه داشتن پول نقد خوداری می کنند و این مهم سبب شده تا تقاضا در بازارهای ارز،...

Top