افزایش مجدد حقوق کارکنان

tcskarmmer6sermy.jpg
یک کارشناس مسایل اقتصادی:

تاخیر در توزیع سبد حمایت غذایی و پرداخت کمک های جبرانی

15 آبان 1397 - 9:11

یک کارشناس مسایل اقتصادی با انتقاد از تاخیر در توزیع سبد حمایت غذایی و پرداخت کمک های جبرانی، پیشنهاد افزایش مجدد حقوق کارکنان تا پیش از پایان امسال را مطرح کرد.

knmezejoilsnfcjj.jpg
میهن صنعت:

نهایی شدن افزایش مجدد حقوق کارکنان در هفته آینده

8 مهر 1397 - 13:56

با وجود افزایش قیمت ارز هنوز طرح مشخصی برای افزایش حقوق کارمندان دولت ارائه نشده و در صوت عدم‌تعیین تکلیف طرح جبرانی دولت در هفته جاری، مجلس شورای اسلامی به‌صورت مستقیم طرحی برای افزایش مجدد حقوق کارکنان در سال جاری ارائه خواهد کرد.

Top