پردرآمد جامعه

vevwjjyfzicjnofz.jpg
مدیرعامل شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت:

سرانه پایین مالکیت خودرو و مصرف بالای سوخت

18 مهر 1397 - 10:58

مدیرعامل شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت گفت: نیمی از یارانه بنزین به دهک‎های پردرآمد جامعه اختصاص می‌یابد.

Top