شبکه NBC آمریکا

nkny0opgqbidclah.jpg
میهن صنعت:

فراخوان شبکه NBC برای مسابقه بزرگ موسیقی

18 مهر 1397 - 15:29

شبکه NBC آمریکا به منظور کشف استعدادهای جدید در عرصه موسیقی و آهنگسازی، درصدد ساخت یک مسابقه بزرگ موسیقی است.

Top