تلویزیون های هوشمند سونی

ygukmixgfilwdfjn.jpg
افتا اعلام کرد؛

۸ مدل از تلویزیون های هوشمند سونی آسیب پذیرند

18 مهر 1397 - 18:23

مرکز مدیریت راهبردی افتا اعلام کرد:پژوهشگران امنیتی به تازگی متوجه آسیب‌پذیری ۸ مدل از تلویزیون‌های هوشمند سونی شدند. این تلویزیون‌ها نسبت به ۳ باگ آسیب‌پذیرند که یک مورد آن بحرانی است.

Top