جمعیت بیکار

htcxodyrzbxwzgkb.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد:

رشد نرخ بیکاری دستاورد وعده های پوشالی مسئولان

15 آبان 1397 - 8:56

توسعه یافتگی در هر کشوری نتیجه ی برآیند تعدادی عامل در کنار هم بوده که کاهش تدریجی جمعیت بیکار یکی از همین موارد تاثیرگذار در توسعه اقتصاد کشور است.

cocxaeeh2fg2sigh.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد:

جمعیت بیکار تنها بخش رو به رشد کشور

23 مهر 1397 - 8:47

موقت بودن شغل، پایین بودن درآمد، شغل فصلی، تعدیل نیرو و اخراج عوامل‌ تاثیر گذار در رشد جمعیت بیکار طی ۵ ساله گذشته بوده است.

Top