بخش مولد کشور

htcxodyrzbxwzgkb.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد:

رشد نرخ بیکاری دستاورد وعده های پوشالی مسئولان

15 آبان 1397 - 8:56

توسعه یافتگی در هر کشوری نتیجه ی برآیند تعدادی عامل در کنار هم بوده که کاهش تدریجی جمعیت بیکار یکی از همین موارد تاثیرگذار در توسعه اقتصاد کشور است.

Top