معارفه شریعتمداری

wanvolyah57qtqhb.jpg
با حضور اسحاق جهانگیری:

برگزاری مراسم تودیع و معارفه شریعتمداری و رحمانی

15 آبان 1397 - 9:16

تا دقایقی دیگر مراسم تودیع محمد شریعتمداری - وزیر سابق و معارفه - رضا رحمانی - وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت - با حضور اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری برگزار می‌شود.

Top