کشورهای جهان‌سومی

cbjgkpdyddsuab1b.jpg
میهن صنعت:

مشخصات جهان سومی ها چیست؟

15 آبان 1397 - 9:40

با سی ویژگی مردمان کشورهای جهان‌سومی از دید یک استاد دانشگاه و پژوهشگر توسعه آشنا شوید.

Top