رشد تتلوها

epiufrgbisjertjl.jpg
میهن صنعت:

تتلوها زیاد می شوند!

15 آبان 1397 - 9:45

نکتۀ ترسناک اینجاست که انگار اراده‌ای برای رشد تتلوها وجود دارد. آنها را دست‌ کم نگیریم. تتل‌ها در ورزش، اقتصاد، سیاست و حتی دانشگاه‌ها تکثیر شده و حالا یکی‌ یکی پذیرفته می‌شوند.

Top