رای گیری شهرداری

siqmdc6qtzcx7rbd.jpg
میهن صنعت:

انتخاب ۵ گزینه شهرداری پس از رای گیری

15 آبان 1397 - 11:2

پس از رد پیشنهاد به تعویق افتادن انتخاب ۵ گزینه شهرداری رای گیری آغاز و اعضا پنج نفر را انتخاب کردند.

Top