توقف رشد نرخ ارز

eb6fe7unop5xolrj.jpg
وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت:

توقف رشد نرخ ارز تصمیمی راهبردی از سوی دولت بود

15 آبان 1397 - 11:40

وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه توقف رشد نرخ ارز تصمیمی راهبردی از سوی دولت بود، گفت: تغییراتی که اتفاق افتاد، محدودیت‌هایی در اقتصاد کشور ایجاد کرد و نرخ ارز افزایش یافت، با این حال دولت تصمیم گرفت روند رو به رشد نرخ ارز را متوقف کند.

Top