سارمان هواشناسی

epqxzqymcunnvjmb.jpg
سازمان هواشناسی اعلام کرد:

فعالیت سامانه بارشی در بیشتر نقاط کشور

15 آبان 1397 - 13:2

فعالیت سامانه بارشی بر روی کشور امروز در استان های واقع در شمال غرب ، غرب ، جنوب غرب، بخشهایی از جنوب کشور در استان های بوشهر، فارس، نواحی مرکزی و استانهای ساحلی خزر به صورت باران است.

Top