دادگاه کیفری یک تهران

stnnkj2hqczaed0p.jpg
رئیس کل دادگستری استان تهران خبر داد

محکومیت مدیرعامل موسسه مالی ثامن الحجج در دادگاه کیفری یک تهران

15 آبان 1397 - 15:27

رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به محکومیت مدیرعامل موسسه مالی ثامن الحجج در دادگاه کیفری یک تهران، از ارسال این پرونده به دیوان عالی کشورخبر داد.

Top