سانفرانسیسکو

qivxjs2ctnadrobb.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد:

بخش دوم/سانفرانسیسکو در گذر زمان!

6 آذر 1397 - 12:49

سان فرانسیسکو چهارمین شهر بزرگ ایالت کالیفرنیای آمریکا است وهر ساله درآمد هنگفتی از گردشگری به دست می‌آورد.

uiajplnoxjvofktd.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد:

بخش اول/سانفرانسیسکو در گذر زمان!

27 آبان 1397 - 15:12

سانفرانسیسکو چهارمین شهر بزرگ ایالت کالیفرنیای آمریکا است وهر ساله درآمد هنگفتی از گردشگری به دست می‌آورد. هر ساله تعداد زیادی توریست برای بازدید از اماکنی همچون پل گلدن گیت به این شهر مراجعه می‌کنند. در این بخش تصاویری از ظاهر قدیمی و جدید این شهر گ...

Top