محله چینی ها

qivxjs2ctnadrobb.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد:

بخش دوم/سانفرانسیسکو در گذر زمان!

6 آذر 1397 - 12:49

سان فرانسیسکو چهارمین شهر بزرگ ایالت کالیفرنیای آمریکا است وهر ساله درآمد هنگفتی از گردشگری به دست می‌آورد.

Top