صادرات گاز از ایران به عراق

meaddnpee0bomelv.jpg
میهن صنعت:

صادرات گاز از ایران به عراق از سرگرفته شد

17 آذر 1397 - 14:46

صادرات گاز از ایران به عراق که از ششم آذرماه به دلیل آسیب‌دیدگی خط ششم سراسری انتقال گاز متوقف شده بود، با ترمیم این خط از سرگرفته شد.

Top