دختر جوان سیرجانی

hgo7tkoyxbyyyxgo.jpg
میهن صنعت:

آخرین اخبار پرونده آزار و اذیت دختر جوان سیرجانی

18 دی 1397 - 13:35

فریادهای دختر بوضوح در فیلم شنیده می‌شود، پسر جوان بی‌توجه به فریادهای دختر با لگد ضربه‌های هولناکی به او می‌زند و می‌گوید:«داد نزن! داد بزنی بیشتر می‌زنم.

Top