نیازهای صنعت

xex5bwqn1nlrfmok.jpg
معاون طرح و توسعه وزارت صنعت:

رونق صنعت نیازمند مجوز زدایی است

18 دی 1397 - 15:46

معاون طرح و توسعه وزارت صنعت، معدن و تجارت شرایط کنونی اقتصادی و مواجهه با تحریم ها را بهترین فرصت برای ارتقای داخلی سازی صنعت و مواد فناوری برشمرد و گفت: باوجود رشد قیمت دلار، قیمت مواد اولیه افزایش چند برابری را تجربه کرده است و در این شرایط واردات...

Top