فاز 8 پردیس

yzvmiamkmdvevcat.jpg
مدیرعامل شهر جدید پردیس:

ساخت واحدهای جدید مسکن مهر در فاز 8 پردیس از سرگرفته شد

19 دی 1397 - 12:5

مدیرعامل شهر جدید پردیس با بیان اینکه ساخت واحدهای جدید مسکن مهر در فاز 8 پردیس که متوقف شده بود برطرف شده است گفت: مشکل تحویل نصبیات پروژه‌های مسکن مهم پردیس در فاز 11 در حال برطرف شدن است .

Top