تنبیه یک دانش آموز در مدرسه

ojopmlmgruvajx6a.jpg
میهن صنعت:

نگاهی متفاوت به کلیپ جدید تنبیه یک دانش آموز در مدرسه!

19 دی 1397 - 15:30

جماعت افراط و تفریط هستیم و عجیب نیست که از راه ناصواب دیروز به راه ناصواب‌تر امروز تغییر مسیر داده باشیم!

Top