پیشکسوت آبی پوشان

jwoptfsxuaxuynaz.jpg
پیشکسوت آبی پوشان:

خرید منشا اتفاق خوبی بود

17 بهمن 1397 - 9:34

پیشکسوت آبی پوشان با اشاره به خرید جدی استقلال گفت: خرید منشا اتفاق خوبی بود که در نقل و انتقالات برای استقلال افتاد و این بازیکن در نیم فصل دوم مفید خواهد بود.

Top