نمایندگی های غیرمجاز

ihoypwkaytuuutgg.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

دردسرهای نمایندگی های غیرمجاز برای مشتریان خودرو همچنان ادامه دارد

17 بهمن 1397 - 11:47

همزمان با آشفتگی بازار خودرو از اوایل تابستان ۱۳۹۷، شاهد رفتارهایی از جانب برخی از نمایندگان عرضه محصولات تولیدی و وارداتی بودیم که بیشتر نشان از همسویی این افراد با تحریم‌های صورت گرفته از سوی دول خارجی بود تا دلسوزی برای مملکت.

Top