بانک‌های عراقی

klxmr4cqf576hhkk.jpg
با توافقات انجام شده در عراق؛

صادرکنندگان ایرانی می‌توانند از طریق بانک‌های عراقی فعالیت کنند

17 بهمن 1397 - 14:26

با توافقات انجام شده در عراق، صادرکنندگان ایرانی می‌توانند از طریق بانک‌های عراقی فعالیت کنند و بانک‌های ایرانی می توانند در بانک‌های عراقی، حساب دیناری و یورویی داشته باشند.

Top