برچسب های نامرئی

nwkookluh7fnbhlh.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد:

استفاده از برچسب های نامرئی به جای برچسب های کاغذی محصولات

17 بهمن 1397 - 15:55

محققان دانشگاه درسدن برچسب های نامرئی و با قابلیت استفاده مجدد ساخته اند که با وجود نور قابل خواندن و نوشتن هستند.

Top