نمایشگاه توانمندی روستائیان و عشایر

q2b7jeqkeqnxhka1.jpg
میهن صنعت:

حضورپست‌بانک‌ایران درچهارمین نمایشگاه توانمندی روستائیان و عشایر

22 مرداد 1398 - 13:58

پست‌بانک‌ایران درراستای حمایت از توسعه اشتغال روستائی و ثروت‌آفرینی در روستاها به‌عنوان گسترده‌ترین بانک در روستاها و مناطق دوردست با برپائی غرفه درچهارمین نمایشگاه توانمندی روستائیان و عشایر که طی روزهای بیست و چهارم لغایت بیست و هفتم مردادماه سال ج...

Top