قیمت سکه و ارز

zafzpfjkkihw7kkz.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

قیمت سکه و ارز در روز پنجشنبه 27 شهریور ماه

27 شهریور 1399 - 11:38

قیمت سکه و ارز در روز چهارشنبه 27 شهریور ماه منتشر شد.

tmsruciqpyluovyp.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

نرخ دلار به 26 هزار و 597 تومان رسید

26 شهریور 1399 - 12:36

قیمت سکه و ارز در روز چهارشنبه 26 شهریور ماه منتشر شد.

boafwqeuyfkpcvcp.gif
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

قیمت سکه و ارز افزایشی شد

25 شهریور 1399 - 12:30

قیمت سکه و ارز در روز سه شنبه 25 شهریور ماه منتشر شد.

azheczfwmesdeevd.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

قیمت سکه و ارز در روز دوشنبه 24 شهریور ماه

24 شهریور 1399 - 13:0

قیمت سکه و ارز در روز دوشنبه 24 شهریور ماه منتشر شد.

ocejum0yzdfkftr5.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

روند صعودی قیمت انواع ارز از سرگرفته شد/ نرخ طلا 1 میلیون 184 هزار و 600 تومان

23 شهریور 1399 - 12:17

قیمت سکه و ارز در روز یکشنبه 23 شهریور 99 منتشر شد.

icnuwtfkmaxewaml.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

قیمت سکه مرز 12 میلیون تومان را رد کرد

22 شهریور 1399 - 12:36

قیمت سکه و ارز در روز شنبه 22 شهریور 99 منتشر شد.

pfusofrrmsyjcbew.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

نرخ دلار 22 هزار و 802 تومان شد

20 شهریور 1399 - 12:11

قیمت سکه و ارز در روز پنجشنبه 20 شهریور 99 منتشر شد.

kjzpuadqprcqboxe.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

قیمت طلا به یک میلیون و 131 هزار تومان رسید

19 شهریور 1399 - 12:52

قیمت سکه و ارز در روز چهارشنبه 19 شهریور 99 منتشر شد.

kkxgsqytqposwcdf.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

نوسانات نرخ سکه و ارز در روز سه شنبه 18 شهریور ماه

18 شهریور 1399 - 12:36

قیمت سکه و ارز در روز سه شنبه 18 شهریور 99 منتشر شد.

askjaghyt0ovuymo.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

ریزش طلا و سکه/ نرخ دلار 22 هزار و 592 تومان شد

17 شهریور 1399 - 12:57

قیمت سکه و ارز در روز دوشنبه 17 شهریور 99 منتشر شد.

mrkcgcjaecekjkwy.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

قیمت سکه و ارز در روز یکشنبه 16 شهریور 99

16 شهریور 1399 - 12:44

قیمت سکه و ارز در روز یکشنبه 16 شهریور 99 منتشر شد.

uquglkztkvynbwxj.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

قیمت انواع ارز بدون تغییر/ نرخ طلا 1میلیون و 100 هزار تومان شد

15 شهریور 1399 - 12:57

قیمت سکه و ارز در روز شنبه 15 شهریور 99 منتشر شد.

os6q3czk3sreojba.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

قیمت سکه و ارز در روز پنجشنبه 13 شهریور 99

13 شهریور 1399 - 12:23

قیمت سکه و ارز در روز پنجشنبه 13 شهریور 99 منتشر شد.

gemftwsn63bkncfo.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

عقب گرد قیمت انواع ارز/ سکه گران شد

12 شهریور 1399 - 12:38

قیمت سکه و ارز در روز چهارشنبه 12 شهریور 99 منتشر شد.

vdbzzdyzctwzxhrg.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

ادامه روند صعودی نرخ طلا/ دلار 23 هزار و 397 تومان شد

11 شهریور 1399 - 12:48

قیمت سکه و ارز در روز سه شنبه 11 شهریور 99 منتشر شد.

ltrdjszsawr4whko.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

نرخ طلا اندکی صعودی شد/جدیدترین قیمت سکه و ارز

10 شهریور 1399 - 12:32

قیمت سکه و ارز در روز دوشنبه 10 شهریور 99 منتشر شد.

4tjrbzexqslyrj8n.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

قیمت سکه و ارز در روز پنجشنبه 6 شهریور 99

6 شهریور 1399 - 12:15

قیمت دلار در روز پنجشنبه 6 شهریور 99 منتشر شد.

ovne2kooodqpqagr.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

نوسانات نرخ سکه همچنان ادامه دارد/ قیمت دلار 22 هزار و 802 تومان

5 شهریور 1399 - 12:29

قیمت دلار در روز چهارشنبه 5 شهریور 99 منتشر شد.

cjscan7lldjqxgvi.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

نرخ دلار به 22 هزار و 482 تومان رسید

4 شهریور 1399 - 12:37

قیمت دلار در روز سه شنبه 4 شهریور 99 منتشر شد.

zsrcrezxpndqouw5.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

ریزش سکه/ نرخ طلا 1 میلیون و 42 هزار و 400 تومان شد

3 شهریور 1399 - 12:25

قیمت سکه و ارز در روز دوشنبه 3 شهریور 99 منتشر شد.

hflmflzue4ny1vgr.gif
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

نوسانات نرخ سکه ادامه دارد/ دلار 22 هزار 493 تومان شد

2 شهریور 1399 - 12:32

قیمت سکه و ارز در روز یکشنبه 2 شهریور 99 منتشر شد.

xauamzz6zevkufup.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

قیمت طلا و ارز در اولین روز شهریور 99

1 شهریور 1399 - 12:32

قیمت دلار و انواع ارز در روز شنبه 1 شهریور منتشر شد.

svy1sxijnvfvdueu.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

قیمت سکه و ارز در روز پنجشنبه 30 مرداد 99

30 مرداد 1399 - 12:8

قیمت سکه و ارز در روز پنجشنبه 30 مرداد 99 منتشر شد.

yihhwcyjioytrvfw.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

نوسانات نرخ سکه ادامه دارد/ دلار 22 هزار 445 تومان شد

29 مرداد 1399 - 12:15

قیمت سکه و ارز در روز چهارشنبه 29 مرداد 99 منتشر شد.

dbkbnbh8myckspyi.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

قیمت سکه و ارز در روز سه شنبه 28 مرداد 99

28 مرداد 1399 - 12:51

قیمت سکه و ارز در روز سه شنبه 28 مرداد 99 منتشر شد.

o1jp1zcncqogcnhb.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

قیمت دلار به 22 هزار و 446 تومان رسید

27 مرداد 1399 - 12:43

قیمت سکه و ارز در روز دوشنبه 27 مرداد 99 منتشر شد.

lnq0e1xfjspd4zmc.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

طلا و سکه کاهشی شد/ دلار به 21 هزار 892 تومان رسید

26 مرداد 1399 - 12:59

قیمت سکه و ارز در روز یکشنبه26 مرداد 99 منتشر شد.

kj6ahakoa1oitpnx.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

نرخ دلار 22 هزار و 48 تومان شد/جدیدترین قیمت طلا و سکه

25 مرداد 1399 - 12:41

قیمت سکه و ارز در روز شنبه 25 مرداد 99 منتشر شد.

zg0kbhfqbnrzt7qm.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

قیمت سکه و ارز در روز پنجشنبه 23 مرداد 99

23 مرداد 1399 - 12:48

قیمت دلار در روز پنجشنبه 23 مرداد 99 منتشر شد.

tgzjpcfvktsygsva.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

قیمت طلا یک میلیون و 17 هزار و 900 تومان شد

22 مرداد 1399 - 12:33

قیمت سکه و ارز در روز چهارشنبه 22 مرداد 99 منتشر شد.

vjyto4ernffxdphq.jpeg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

دلار گران شد/ سکه به 10 میلیون و 869 هزار تومان رسید

21 مرداد 1399 - 13:2

قیمت سکه و ارز در روز سه شنبه 21 مرداد 99 منتشر شد.

ccgbyzyhaz2tkhtz.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

ادامه روند نزولی قیمت سکه و ارز/ دلار 20 هزار و 796 تومان شد

20 مرداد 1399 - 12:23

قیمت سکه و ارز در روز 20 مرداد 99 منتشر شد.

b4ioq1xvqichghr4.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

قیمت دلار و سکه عقب نشینی کرد

19 مرداد 1399 - 12:46

قیمت سکه و ارز در روز یکشنبه 19 مرداد 99 منتشر شد.

hmtnktumfuhytniz.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

روند صعودی نرخ دلار ادامه دارد

16 مرداد 1399 - 12:15

قیمت دلار در روز پنجشنبه 16 مرداد 99 منتشر شد.

jfjpksowzyvtccxv.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

افزایش قیمت طلا و سکه/ دلار 22 هزار 502 تومان شد

15 مرداد 1399 - 12:41

قیمت سکه و ارز در روز چهارشنبه 15 مرداد 99 منتشر شد.

sizsiri1jtjegvun.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

نرخ دلار 22 هزار و 202 تومان شد

14 مرداد 1399 - 12:48

قیمت سکه و ارز در روز سه شنبه 14 مرداد 99 منتشر شد.

pxsplglo8cgtcfsi.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

قیمت سکه و ارز در روز دوشنبه 13 مرداد 99

13 مرداد 1399 - 12:55

قیمت سکه و ارز در روز دوشنبه 13 مرداد 99 منتشر شد.

jqgczrbmwjcnknqc.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

ریزش سکه/ قیمت طلا یک میلیون 32 هزار و 200 شد

12 مرداد 1399 - 12:46

قیمت سکه و ارز در روز یکشنبه 12 مرداد 99 منتشر شد.

thdpyetwqpawlfft.gif
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

نرخ دلار به 21 هزار و 295 تومان رسید

11 مرداد 1399 - 12:38

قیمت سکه و ارز در روز شنبه 11 مرداد 99 منتشر شد.

eslbshzhyzbbdhgb.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

قیمت دلار و سکه اعلام شد

9 مرداد 1399 - 11:59

قیمت دلار و سکه در روز پنجشنبه 9 مرداد 99 منتشر شد.

vmyy2eebgsqkqywk.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

دلار بدون تغییر قیمت خورد

8 مرداد 1399 - 12:35

قیمت دلار و طلا در روز چهارشنبه 8 مرداد 99 منتشر شد.

ywdcgolrfikwenav.gif
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

افزایش جزئی نرخ طلا/ دلار 20 هزار و 500 تومان شد

7 مرداد 1399 - 13:10

قیمت دلار و سکه در روز سه شنبه 7 مرداد 99 منتشر شد.

8t6ofkqvajycyuif.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

قیمت دلار و سکه در روز دوشنبه 6 مرداد

6 مرداد 1399 - 12:44

قیمت دلار و سکه در روز دوشنبه 6 مرداد 99 منتشر شد.

yqukwjvfuolyjqgx.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

قیمت طلا به یک میلیون و 62 هزار و 900 تومان رسید

5 مرداد 1399 - 12:41

قیمت سکه و ارز در روز یکشنبه 5 مرداد 99 منتشر شد.

wpnuwrinoxdcxwnh.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

طلا و سکه افزایشی شد/ دلار به 20 هزار 302 تومان رسید

4 مرداد 1399 - 12:49

قیمت سکه و ارز در روز شنبه 4 مرداد 99 منتشر شد.

hxj3rsgygmodbnaq.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

قیمت سکه و ارز در روز پنجشنبه 2 مرداد 99

2 مرداد 1399 - 12:57

قیمت سکه و ارز در روز پنجشنبه 2 مرداد 99 منتشر شد.

ydoxgja8chwtxcac.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

نرخ دلار به 20 هزار و 342 تومان رسید

1 مرداد 1399 - 12:30

قیمت سکه و ارز در روز چهارشنبه 1 مرداد 99 منتشر شد.

talkafpjenbzysxl.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

قیمت سکه و ارز کاهشی شد/ طلا به 918 هزار و 600 تومان

31 تیر 1399 - 12:48

قیمت سکه و ارز در روز سه شنبه 31 تیر 99 منتشر شد.

fjels3rvdnqooctt.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

افزایش قیمت طلا/ سکه به 11 میلیون 348 هزار تومان رسید

29 تیر 1399 - 12:31

قیمت سکه و ارز در روز یکشنبه 29 تیر 99 منتشر شد.

guivhjqjzgzcomcf.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

قیمت دلار و سکه اعلام شد

28 تیر 1399 - 12:43

قیمت سکه و ارز در روز شنبه 28 تیر 99 منتشر شد.

q0f06snwxsamrhkm.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

افزایش نرخ دلار/ قیمت طلا در کانال یک میلیون تومان قرار گرفت

26 تیر 1399 - 12:36

قیمت دلار، انواع سکه و ارز در روز پنجشنبه 26 تیر 99 منتشر شد.

fnmcuervwhwwpmmy.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

قیمت طلا به 1 میلیون 14 هزار 700 تومان رسید

25 تیر 1399 - 12:21

قیمت سکه و ارز در روز چهارشنبه 25 تیر 99 منتشر شد.

umnoqommtmeywkys.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

قیمت سکه و ارز در روز سه شنبه 24 تیر 99

24 تیر 1399 - 12:52

قیمت سکه و ارز در روز سه شنبه 24 تیر 99 منتشر شد.

cqdmsrceobodrew6.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

قیمت طلا به 980 هزار تومان رسید

23 تیر 1399 - 12:36

قیمت دلار و سکه در روز دوشنبه 23 تیر 99 منتشر شد.

yyilibskwvzoenpt.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

کاهش پلکانی قیمت طلا/ دلار 22 هزار و 549 تومان شد

22 تیر 1399 - 12:43

قیمت سکه و ارز در روز یکشنبه 22 تیر 99 منتشر شد.

fnwnwcwqsudauva6.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

قیمت سکه 9 میلیون و 500 تومان شد

21 تیر 1399 - 12:36

قیمت سکه و ارز در روز شنبه 21 تیر 99 منتشر شد.

eqkrlxysdz2dwqcf.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

قیمت دلار و سکه در روز پنجشنبه 19 تیر 99

19 تیر 1399 - 12:37

قیمت دلار و سکه در روز پنجشنبه 19 تیر 99 منتشر شد.

wpst3puzteucrbnm.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

ادامه روند صعودی نرخ طلا و سکه/ قیمت دلار 22 هزار و 52 تومان شد

18 تیر 1399 - 12:44

قیمت سکه و ارز در روز چهارشنبه 18 تیر 99 منتشر شد.

khucwisleth1cubr.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

کاهش جزئی نرخ طلا و سکه/ دلار به 21 هزار و 643 تومان رسید

17 تیر 1399 - 12:33

قیمت دلار و انواع سکه در روز 17 تیر 99 منتشر شد.

qpowizycubjuwngv.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

طلا 929 هزار و 500 تومان شد

16 تیر 1399 - 12:49

قیمت سکه و ارز در روز دوشنبه 16 تیر 99 منتشر شد.

sywxjc3optrlvire.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

دلار به 21 هزار و 502 تومان رسید

15 تیر 1399 - 12:48

قیمت دلار، سکه و طلا در روز یکشنبه 15 تیر 99 منتشر شد.

trzxoodziltvjhrd.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

قیمت دلار و سکه در روز شنبه 14 تیر 99

14 تیر 1399 - 13:58

قیمت دلار و سکه در روز شنبه 14 تیر 99 منتشرشد.

yqbnxefzgmbttkgv.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

قیمت سکه و ارز در روز چهارشنبه 11 تیر 99

11 تیر 1399 - 12:42

قیمت سکه و ارز در روز چهارشنبه 11 تیر 99 منتشر شد.

xixwizwuojcfhqlm.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

کاهش نرخ ارز/ قیمت طلا به 871 هزار و 700 تومان رسید

10 تیر 1399 - 12:27

قیمت سکه و ارز در روز سه شنبه 10 تیر 99 منتشر شد.

zxfzmogf6r7ouccv.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

ادامه روند صعودی نرخ طلا/ دلار 19 هزار و 52 تومان شد

9 تیر 1399 - 12:29

قیمت انواع سکه و ارز در روز دوشنبه 9 تیر 99 منتشر شد.

eekrkblfdadxxruk.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

گرانی نرخ طلا/ قیمت دلار به 19 هزار و 52 تومان رسید

8 تیر 1399 - 12:24

قیمت دلار، انواع سکه و ارز در روز یکشنبه 8 تیر 99 منتشر شد.

ja3xpwxbic4zelbm.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

تغییر جزئی نرخ طلا و سکه/دلار در کانال 18 هزار تومان ماند

7 تیر 1399 - 12:42

قیمت انواع سکه و ارز در روز شنبه 7 تیر 99 منتشر شد.

7lnultwoeilpqzzb.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

قیمت سکه و ارز در روز چهارشنبه 4 تیر 99

4 تیر 1399 - 12:28

قیمت سکه و ارز در روز چهارشنبه 4 تیر 99 منتشر شد.

focttw3fndvtauoy.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

قیمت طلا، سکه و ارز بر مدار افزایش/ نرخ دلار 19 هزار و 597 تومان شد

3 تیر 1399 - 12:53

قیمت سکه، طلا و دلار در روز سه شنبه 3 تیر 99 منتشر شد.

ntooaevokzbbqrug.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

نرخ طلا به 819 هزار و 100 تومان رسید/ آخرین قیمت انواع سکه و ارز

2 تیر 1399 - 12:45

قیمت طلا، انواع سکه و ارز در روز دوشنبه 2 تیر 99 منتشر شد.

omktrhaz5qjrb6tu.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

افزایش نرخ دلار/ قیمت سکه در کانال 8 میلیون تومان قرار گرفت

1 تیر 1399 - 13:7

قیمت دلار، انواع سکه و ارز در روز یکشنبه 1 تیر 99 منتشر شد.

fxpmiy38ytkedjwr.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

ادامه روند صعودی نرخ طلا و سکه/ قیمت دلار 18 هزار و 602 تومان شد

31 خرداد 1399 - 12:29

قیمت سکه و ارز در روز شنبه 31 خرداد 99 منتشر شد.

kppluefahwmzbq6k.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

قیمت سکه و ارز در روز سه شنبه 27 خرداد 99

27 خرداد 1399 - 12:57

قیمت سکه و ارز در روز سه شنبه 27 خرداد 99 منتشر شد.

yrnjqbxfndrbexql.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

افزایش قیمت انواع سکه و ارز/ طلا 734 هزار و 400 تومان شد

26 خرداد 1399 - 12:44

قیمت طلا، انواع سکه و ارز در روز دوشنبه 26 خرداد 99 منتشر شد.

rtslk5abshzaraia.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

نرخ دلار بدون تغییر/ قیمت سکه 7 میلیون 300 هزار تومان شد

25 خرداد 1399 - 12:50

قیمت دلار، سکه و طلا در روز یکشنبه 25 خرداد 99 منتشر شد.

klw7nikk6fvfvbsw.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

قیمت دلار و سکه در روز شنبه 24 خرداد 99

24 خرداد 1399 - 12:45

قیمت دلار و سکه در روز شنبه 24 خرداد 99 منتشر شد.

zfamwxkifhaxgmpj.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

ادامه نوسانات نرخ انواع سکه و ارز/ دلار 17 هزار و 100 تومان شد

21 خرداد 1399 - 12:46

قیمت طلا، انواع سکه و ارز در روز چهارشنبه 21 خرداد 99 منتشر شد.

gpduvwpztohgpccv.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

نرخ طلا روند نزولی را طی می کند/ جدیدترین قیمت سکه و ارز

20 خرداد 1399 - 12:38

قیمت سکه و ارز در روز سه شنبه 20 خرداد 99 منتشر شد.

6pxyuwlouynxikao.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

ریزش طلا و سکه/ نرخ دلار 16 هزار و 930 تومان شد

19 خرداد 1399 - 12:30

قیمت سکه و ارز در روز دوشنبه 19 خرداد 99 منتشر شد.

okqdszwyeauwfyrj.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

نرخ سکه و انواع ارز در روز یکشنبه 18 خرداد 99

18 خرداد 1399 - 12:27

قیمت سکه و ارز در روز یکشنبه 18 خرداد 99 اعلام شد.

aqwjfj5tewopnara.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

افت نرخ طلا و سکه/قیمت دلار 16 هزار و 980 تومان شد

17 خرداد 1399 - 12:7

قیمت دلار، سکه و طلا در روز شنبه 17 خرداد 99 منتشر شد.

xxrnntlraqmrvodf.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

قیمت انواع سکه و ارز بدون تغییر/ طلا 714 هزار و 600 تومان شد

13 خرداد 1399 - 12:29

قیمت طلا، انواع سکه و ارز در روز سه شنبه 13 خرداد 99 منتشر شد.

fisjpatrr1djr4yo.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

نوسانات نرخ سکه ادامه دارد/ دلار 17 هزار و 74 تومان شد

12 خرداد 1399 - 12:36

قیمت طلا، انواع سکه و ارز در روز دوشنبه 12 خرداد 99 منتشر شد.

hrwu4aurftycnhsw.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

قیمت سکه و طلا بر مدار افزایش

10 خرداد 1399 - 12:35

قیمت سکه، طلا و دلار در روز شنبه 10 خرداد 99 منتشر شد.

gkdkd3naaejumetb.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

ریزش نرخ سکه در روز چهارشنبه 7 خرداد ماه

7 خرداد 1399 - 12:25

قیمت سکه و ارز در روز چهارشنبه 7 خرداد 99 منتشر شد.

ksvtsstewwtusmcv.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

قیمت دلار 17 هزار و 308 تومان شد

6 خرداد 1399 - 12:34

قیمت دلار، طلا و انواع سکه در روز سه شنبه 6 خرداد 99 منتشر شد.

e40buookglc7tttr.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

جدیدترین قیمت طلا و سکه/ دلار 17 هزار 300 تومان

3 خرداد 1399 - 12:55

قیمت دلار، طلا و انواع سکه در روز شنبه 3 خرداد 99 منتشر شد.

geyofd1aida302zu.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

طلا گران شد/ نرخ دلار 17 هزار و 300 تومان

31 اردیبهشت 1399 - 12:42

قیمت دلار، طلا و انواع سکه در روز چهارشنبه 31 اردیبهشت 99 منتشر شد.

lbaqufwnymbiiwck.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

کاهش جزئی نرخ انواع سکه/ طلا به 739 هزار و 200 تومان رسید

30 اردیبهشت 1399 - 13:3

قیمت طلا، انواع سکه و ارز در روز سه شنبه 30 اردیبهشت 99 منتشر شد.

ufblryoicgvhwwbf.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

نرخ دلار از مرز 17 هزار تومان رد شد

29 اردیبهشت 1399 - 12:54

قیمت دلار، طلا و انواع سکه در روز دوشنبه 29 اردیبهشت 99 منتشر شد.

kco4cwfyzkszurte.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

افزایش قیمت سکه/ طلا به 715 هزار و 900 تومان رسید

28 اردیبهشت 1399 - 12:23

قیمت سکه و ارز در روز یکشنبه 28 اردیبهشت 99 منتشر شد.

enlpgldevmoxbovj.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

قیمت دلار 16 هزار و 800 تومان شد

27 اردیبهشت 1399 - 12:30

قیمت دلار، طلا و انواع سکه در روز شنبه 27 اردیبهشت 99 منتشر شد.

inymheqpbhtfzxgk.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

قیمت انواع ارز و سکه در روز چهارشنبه 24 اردیبهشت 99

24 اردیبهشت 1399 - 12:33

قیمت دلار، طلا و سکه در روز چهارشنبه 24 اردیبهشت 99 منتشر شد.

sfahnxzymnhquyag.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

قیمت سکه مرز 7 میلیون تومان را رد کرد

23 اردیبهشت 1399 - 12:27

قیمت دلار، طلا و سکه در روز سه شنبه 23 اردیبهشت 99 منتشر شد.

ifqymxbw4jongsto.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

گرانی قیمت طلا/ نرخ دلار به 16 هزار و 300 تومان رسید

22 اردیبهشت 1399 - 12:39

قیمت دلار، طلا و سکه در روز دوشنبه 22 اردیبهشت 99 منتشر شد.

einumskapm0uqdjs.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

نرخ سکه به کانال 7 میلیون تومان نزدیک می شود

21 اردیبهشت 1399 - 12:41

قیمت طلا، سکه و ارز در روز یکشنبه 21 اردیبهشت 99 اعلام شد.

uaubr00sbvfahozp.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

نرخ دلار به 15 هزار و 800 تومان رسید

20 اردیبهشت 1399 - 12:37

قیمت دلار، طلا و سکه در روز شنبه 20 اردیبهشت 99 منتشر شد.

qbtseazrtfateuny.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

نرخ سکه و انواع ارز در روز چهارشنبه 17 اردیبهشت 99

17 اردیبهشت 1399 - 12:23

قیمت سکه و ارز در روز چهارشنبه 17 اردیبهشت 99 اعلام شد.

7tzzzbhzfdukkywr.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

نوسانات نرخ سکه همچنان ادامه دارد

16 اردیبهشت 1399 - 12:43

قیمت سکه، ارز و طلا در روز سه شنبه 16 اردیبهشت 99 منتشر شد.

uevdmyvjpmrhflmx.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

نرخ طلا اندکی صعودی شد

15 اردیبهشت 1399 - 12:18

قیمت دلار، طلا و سکه در روز دوشنبه 15 اردیبهشت 99 منتشر شد.

jbajgkaqtri7nqeu.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

طلا ارزان شد/ دلار به 15 هزار 600 تومان رسید

14 اردیبهشت 1399 - 12:19

قیمت طلا، سکه و ارز در روز یکشنبه 14 اردیبهشت 99 اعلام شد.

h0v4kkgxbcxcdwsx.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

قیمت طلا 637 هزار 200 تومان شد

13 اردیبهشت 1399 - 12:31

قیمت دلار، طلا و سکه در روز شنبه 13 اردیبهشت 99 منتشر شد.

ic2qnafowowrbhfb.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

قیمت انواع ارز و سکه در دهمین روز اردیبهشت ماه

10 اردیبهشت 1399 - 12:35

قیمت انواع ارز و سکه در روز چهارشنبه 10 اردیبهشت 99 منتشر شد.

srlzniol1bjgzevs.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

قیمت انواع ارز بدون تغییر/ نرخ طلا 639 هزار تومان شد

9 اردیبهشت 1399 - 12:25

قیمت دلار، سکه و انواع ارز در روز سه شنبه 9 اردیبهشت 99 منتشر شد.

3ozrpdich5nheufi.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

قیمت دلار به 15 هزار و 600 تومان رسید

7 اردیبهشت 1399 - 12:36

قیمت طلا، سکه و ارز در روز یکشنبه 7 اردیبهشت 99 اعلام شد.

jckdmaptbkzasxoj.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

قیمت انواع ارز و سکه در 6 اردیبهشت 99

6 اردیبهشت 1399 - 11:55

قیمت انواع ارز و سکه در روز شنبه 6 اردیبهشت 99 اعلام شد.

ffehfilckwttpnfa.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

نوسانات نرخ سکه ادامه دارد/ دلار 15 هزار 350 تومان شد

2 اردیبهشت 1399 - 12:39

قیمت دلار، سکه و طلا در روز سه شنبه 2 اردیبهشت 99 منتشر شد.

nhr6pdnvpgtogrh5.gif
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

افزایش اندک نرخ طلا/ دلار 15 هزار و 260 تومان شد

1 اردیبهشت 1399 - 12:27

قیمت دلار، سکه و طلا در روز دوشنبه 1 اردیبهشت 99 منتشر شد.

yfswfrqmektttyep.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

دلار به کانال 14 هزارتومان نزدیک می شود

31 فروردین 1399 - 12:41

قیمت دلار، سکه و طلا در روز یکشنبه 31 فروردین 99 منتشر شد.

zvfhgchtr7vlgbts.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

قیمت دلار 15 هزار و 500 تومان شد

30 فروردین 1399 - 12:15

قیمت دلار، سکه و طلا در روز شنبه 30 فروردین 99 منتشر شد.

q3fygboeqwmlpdgk.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

نرخ طلا و دلار در روز چهارشنبه 27 فروردین 99

27 فروردین 1399 - 12:26

قیمت طلا، سکه و ارز در روز چهارشنبه 27 فروردین اعلام شد.

xbmkkpaefvuaw5rf.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

دلار تکان نخورد/ نرخ سکه صعودی شد

26 فروردین 1399 - 12:49

قیمت دلار، سکه و طلا در روز سه شنبه 26 فروردین 99 منتشر شد.

tyqudjihmkaphgqf.gif
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

قیمت انواع ارز بدون تغییر/ نرخ طلا 640 هزار تومان شد

25 فروردین 1399 - 12:23

قیمت دلار، سکه و طلا در روز دوشنبه 25 فروردین 99 منتشر شد.

vnhgditleetckfhd.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

قیمت سکه و طلا بر مدار افزایش

24 فروردین 1399 - 12:41

قیمت سکه، طلا و دلار در روز یکشنبه 24 فروردین 99 منتشر شد.

yvmvrfsvqgqqn6hy.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

قیمت دلار 15 هزار و 600 تومان شد

23 فروردین 1399 - 12:36

قیمت انواع ارز و سکه در روز شنبه 23 فروردین 99 منتشر شد.

douk7pefd4taiysw.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

قیمت سکه و دلار در بیستمین روز سال 99

20 فروردین 1399 - 12:28

قیمت انواع ارز و سکه در روز چهارشنبه 20 فروردین 99 منتشر شد.

bsqbnqxzxncwgr7l.jpeg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

قیمت دلار و سکه در روز سه شنبه 19 فروردین ماه

19 فروردین 1399 - 12:25

قیمت دلار، سکه و طلا در روز سه شنبه 19 فروردین 99 منتشر شد.

omsrwzevaxmeotxd.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

دلار ارزان شد/ نرخ سکه به 6 میلیون 380 هزار تومان رسید

18 فروردین 1399 - 12:0

قیمت دلار، سکه و طلا در روز دوشنبه 18 فروردین 99 منتشر شد.

k8lwejbcloeptckx.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

قیمت دلار به 15 هزار و 806 تومان رسید

17 فروردین 1399 - 12:40

قیمت دلار، سکه و طلا در روز یکشنبه 17 فروردین 99 منتشر شد.

rrgxmt2xayfnroju.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

قیمت دلار، طلا و سکه اعلام شد

16 فروردین 1399 - 12:31

قیمت دلار، سکه و طلا در روز شنبه 16 فروردین 99 منتشر شد.

ez1wzzzluldtyaie.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

نرخ طلا و دلار در روز سه شنبه 12 فروردین 99

12 فروردین 1399 - 11:45

قیمت طلا، سکه و ارز در روز سه شنبه 12 فروردین اعلام شد.

fznpaiqpxmnlemgs.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

نرخ دلار 14 هزار و 903 تومان شد

11 فروردین 1399 - 12:38

قیمت انواع ارز و سکه در روز دوشنبه 11 فروردین 99 منتشر شد.

ncwfxgchvjtnfn7v.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

قیمت سکه و دلار در دهمین روز سال 99

10 فروردین 1399 - 12:8

قیمت انواع ارز و سکه در روز یکشنبه 10 فروردین 99 منتشر شد.

wlirkt0upgrmpdxo.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

قیمت انواع سکه و ارز بدون تغییر/ طلا 617 هزار و 300 تومان شد

9 فروردین 1399 - 12:43

قیمت دلار، سکه و انواع ارز در روز شنبه 9 فروردین 99 منتشر شد.

dltnqubgr7gfr5yn.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

قیمت دلار و سکه در روز پنج شنبه 7 فروردین 99

7 فروردین 1399 - 12:9

قیمت دلار، سکه و انواع ارز در روز پنجشنبه 7 فروردین 99 منتشر شد.

aetuybiuofkdaceg.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

افزایش جزئی قیمت سکه/ نرخ دلار 14 هزار و 903 تومان شد

6 فروردین 1399 - 13:11

قیمت دلار، سکه و طلا در6 فروردین 99 منتشر شد.

aevkeyzbo8hkixzz.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

قیمت دلار و سکه در 5 فروردین 99

5 فروردین 1399 - 13:12

قیمت دلار، سکه و طلا در 5 فروردین سال 99 منتشر شد.

wwfojsszgbq16rou.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

قیمت طلا و ارز در آخرین چهارشنبه سال

28 اسفند 1398 - 12:43

قیمت دلار، سکه و طلا در روز چهارشنبه 28 اسفند 98 منتشر شد.

qqkybyssxbiv2wlc.png
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

نوسانات جزئی نرخ سکه در کانال 6 میلیون تومان

27 اسفند 1398 - 12:28

قیمت دلار، سکه و طلا در روز سه شنبه 27 اسفند 98 منتشر شد.

gftcr0qzmcv1k5bd.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

رشد نرخ طلا و سکه/دلار به 15 هزار 652 تومان رسید

26 اسفند 1398 - 12:38

قیمت دلار، سکه و طلا در روز دوشنبه 26 اسفند 98 منتشر شد.

ydq0bemz1cijzxkb.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

قیمت دلار، طلا و سکه اعلام شد

25 اسفند 1398 - 13:7

قیمت دلار، سکه و طلا در روز یکشنبه 25 اسفند 98 منتشر شد.

jzkuzklckfckurbu.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

افت نرخ طلا و سکه/قیمت دلار 14هزار و 800 تومان شد

24 اسفند 1398 - 12:37

قیمت دلار، سکه و طلا در روز شنبه 24 اسفند 98 منتشر شد.

k2xhoutfozirdgds.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

دلار 14 هزار 852 تومان شد

21 اسفند 1398 - 12:44

قیمت دلار، سکه و طلا در روز چهارشنبه 21 اسفند 98 منتشر شد.

tuuplik1imwbtdca.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

کاهش جزئی قیمت سکه/ دلار 15 هزار 95 تومان شد

20 اسفند 1398 - 12:16

قیمت دلار، سکه و طلا در روز سه شنبه 20 اسفند 98 منتشر شد.

wdzaecuufvhntynv.jpeg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

قیمت دلار و سکه در روز دوشنبه 19 اسفند 98

19 اسفند 1398 - 12:28

قیمت دلار، سکه و طلا در روز دوشنبه 19 اسفند 98 منتشر شد.

jiduuu8agiwpmqum.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

دلار ارزان شد/ نرخ سکه به 5 میلیون 980 هزار تومان رسید

17 اسفند 1398 - 12:26

قیمت دلار، سکه و طلا در روز شنبه 17 اسفند 98 منتشر شد.

nall4ft0gzhtz6xh.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

قیمت دلار و سکه در روز چهارشنبه 14 اسفند 98

14 اسفند 1398 - 12:49

قیمت دلار، سکه و طلا در روز چهارشنبه 14 اسفند 98 منتشر شد.

xwigxkhy6mzhmq4q.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

قیمت دلار 15 هزار 325 تومان شد

13 اسفند 1398 - 12:19

قیمت دلار، سکه و طلا در روز سه شنبه 13 اسفند 98 اعلام شد.

luxrmsvgk2phfkzt.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

قیمت طلا و سکه افزایش یافت/ نرخ دلار 15 هزار و 550 تومان شد

12 اسفند 1398 - 12:30

قیمت دلار، سکه و طلا در روز دوشنبه 12 اسفند 98 منتشر شد.

d4dncimvhwhragbc.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

قیمت دلار و سکه عقب نشینی کرد

11 اسفند 1398 - 12:29

قیمت دلار، سکه و طلا در روز یکشنبه 11 اسفند 98 منتشر شد.

zbzgc2snvyou8ssl.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

طلا و سکه ارزان شد/ نرخ دلار به 15 هزار و 100 تومان رسید

10 اسفند 1398 - 12:31

قیمت دلار، سکه و طلا در روز شنبه 10 اسفند 98 منتشر شد.

ohikewz8xtmndtye.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

کاهش اندک قیمت سکه/ دلار 15 هزار 600 تومان شد

7 اسفند 1398 - 12:34

قیمت دلار، سکه و طلا در روز چهارشنبه 7 اسفند 98 منتشر شد.

qrxluybmymowvfod.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

قیمت دلار و سکه در روز سه‌شنبه 6 اسفند 98

6 اسفند 1398 - 12:27

قیمت دلار، سکه و طلا در روز سه‌شنبه 6 اسفند 98 منتشر شد.

jmuhzoeyxvorzeod.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

کاهش اندک نرخ ارز/ قیمت سکه 5 میلیون و 919 هزار تومان شد

5 اسفند 1398 - 12:33

قیمت دلار، طلا و سکه در روز دوشنبه 5 اسفند 98 منتشر شد.

sbr3mmhpkspvg4pp.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

قیمت سکه و طلا بر مدار افزایش/دلار 14 هزار و 574 تومان شد

4 اسفند 1398 - 12:29

قیمت سکه، طلا و دلار در روز یکشنبه 4 اسفند 98 منتشر شد.

klon2mkcxdoulkcp.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

قیمت دلار و سکه در روز شنبه 3 اسفند 98

3 اسفند 1398 - 12:30

قیمت دلار، سکه و طلا در روز شنبه 3 اسفند 98 منتشر شد.

fvdhnmvzbemhulhj.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

قیمت دلار و سکه در روز چهارشنبه 30 بهمن 98

30 بهمن 1398 - 12:19

قیمت دلار، سکه و طلا در روز چهارشنبه 30 بهمن 98 منتشر شد.

aahbxscukrghe0gl.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

ادامه روند صعودی قیمت طلا و سکه/ دلار 14 هزار و 200 تومان

29 بهمن 1398 - 12:45

قیمت دلار، سکه و طلا در روز سه شنبه 29 بهمن 98 منتشر شد.

lptqzlycdbrsnepv.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

نرخ انواع سکه و ارز اندکی افزایش یافت

28 بهمن 1398 - 12:16

قیمت دلار، سکه و طلا در روز دوشنبه 28 بهمن 98 منتشر شد.

4hrijicrqgqcizby.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

قیمت دلار در آستانه 14 هزار تومان

27 بهمن 1398 - 11:46

قیمت دلار، سکه و طلا در روز یکشنبه 27 بهمن 98 منتشر شد.

Top