قیمت سکه و ارز

ugnghfdmtszehjrs.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

ادامه روند نزولی قیمت طلا و سکه/ نرخ دلار 24 هزار 600 تومان شد

9 آذر 1399 - 12:31

قیمت انواع سکه و ارز در روز یکشنبه 9 آذر 99 اعلام شد.

ezoecizvvthw0dmi.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

قیمت سکه بهار آزادی 10 میلیون و 500 هزار تومان شد

8 آذر 1399 - 12:17

قیمت انواع سکه و ارز در روز شنبه 8 آذر 99 اعلام شد.

xxcnvmaqmbsqgn5i.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

نرخ دلار 24 هزار 750 تومان شد

6 آذر 1399 - 12:28

قیمت انواع سکه و ارز در روز پنجشنبه 6 آذر 99 اعلام شد.

kxdobgt2koc2kwor.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

ادامه روند نزولی قیمت انواع سکه و ارز

5 آذر 1399 - 12:13

قیمت انواع سکه و ارز در روز چهارشنبه 5 آذر 99 اعلام شد.

tmveoldefqxbnbyi.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

کاهش پلکانی قیمت طلا و سکه/ دلار 25 هزار و 46 تومان شد

4 آذر 1399 - 12:37

قیمت انواع سکه و ارز در روز سه شنبه 4 آذر 99 اعلام شد.

gpwpxzqy6jplrqhu.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

ادامه نوسانات قیمت انواع سکه و ارز/ نرخ طلا 1 میلیون 115 هزار و 500 تومان شد

3 آذر 1399 - 12:41

قیمت انواع سکه و ارز در روز دوشنبه 3 آذر 99 اعلام شد.

mgswehvnimqsfohv.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

نرخ دلار به 25 هزار و 750 تومان رسید

2 آذر 1399 - 12:26

قیمت انواع سکه و ارز در روز یکشنبه 2 آذر 99 اعلام شد.

fpvfprqneubeomzo.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

قیمت انواع سکه و ارز در روز شنبه 1 آذر 99

1 آذر 1399 - 12:14

قیمت انواع سکه و ارز در روز شنبه 1 آذر 99 اعلام شد.

aqcfccimtwbnlqgm.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

قیمت طلا 1 میلیون 117 هزار 400 تومان شد

29 آبان 1399 - 12:30

قیمت انواع سکه و ارز در روز پنجشنبه 29 آبان 99 اعلام شد.

arpibg0ydkjslcyk.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

ادامه روند نزولی قیمت طلا و سکه/ نرخ دلار 25 هزار 720 تومان شد

28 آبان 1399 - 12:17

قیمت انواع سکه و ارز در روز چهارشنبه 28 آبان 99 اعلام شد.

wqtc0rptfmsudapd.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

دلار به 26 هزار 100 تومان رسید

27 آبان 1399 - 12:24

قیمت انواع سکه و ارز در روز سه شنبه 27 آبان 99 اعلام شد.

zbdqzlqedmyzuhpa.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

کاهش جزئی نرخ انواع سکه/ طلا به1 میلیون 164 هزار 700 تومان رسید

26 آبان 1399 - 12:32

قیمت انواع سکه و ارز در روز دوشنبه آبان 99 اعلام شد.

riuoldvykhtitwkk.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

قیمت سکه بهار آزادی به 12 میلیون تومان رسید

25 آبان 1399 - 12:26

قیمت انواع سکه و ارز در روز یکشنبه 25 آبان 99 اعلام شد.

lwsrnnoclwmyxxoj.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

قیمت دلار و سکه در روز شنبه 24 آبان 99

24 آبان 1399 - 12:18

قیمت انواع سکه و ارز در روز شنبه 24 آبان 99 اعلام شد.

bxxmzstxqbgbeics.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

کاهش جزئی قیمت سکه و ارز در روز چهارشنبه 21 آبان ماه

21 آبان 1399 - 12:29

قیمت انواع سکه و ارز در روز چهارشنبه 21 آبان 99 اعلام شد.

5hfaouqqqfz0km7o.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

ادامه روند صعودی قیمت سکه و ارز/ طلا به 1 میلیون 261 هزار تومان رسید

20 آبان 1399 - 12:14

قیمت انواع سکه و ارز در روز سه شنبه 20 آبان 99 اعلام شد.

cjchxt7rjmjiildb.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

قیمت انواع سکه و ارز افزایشی شد

19 آبان 1399 - 12:11

قیمت انواع سکه و ارز در روز دوشنبه 19 آبان 99 اعلام شد.

0rxiwwwczppztyxp.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

قیمت انواع سکه و ارز کاهش یافت/ نرخ دلار 22 هزار و 892 تومان

18 آبان 1399 - 12:14

قیمت انواع سکه و ارز در روز یکشنبه 18 آبان 99 اعلام شد.

xfvgwzoxcfwhsalv.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

قیمت دلار و سکه در روز شنبه 17 آبان 99

17 آبان 1399 - 11:50

قیمت انواع سکه و ارز در روز شنبه 17 آبان 99 اعلام شد.

tzkhnsepwjnmevev.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

قیمت سکه بهار آزادی 14 میلیون تومان شد

14 آبان 1399 - 12:25

قیمت انواع سکه و ارز در روز چهارشنبه 14 آبان 99 اعلام شد.

ontahgnvorexgxnp.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

افزایش جزئی قیمت سکه و ارز در روز دوشنبه 12 آبان 99

12 آبان 1399 - 12:16

قیمت انواع سکه و ارز در روز دوشنبه 12 آبان 99 اعلام شد.

vgbvnmvokoxdolkq.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

قیمت انواع سکه و ارز کاهش یافت/ نرخ طلا 1 میلیون و 198 هزار تومان

11 آبان 1399 - 12:15

قیمت انواع سکه و ارز در روز یکشنبه 11 آبان 99 اعلام شد.

ijhw4dl3rhdkqmtr.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

قیمت انواع سکه و ارز در روز شنبه 10 آبان 99

10 آبان 1399 - 12:36

قیمت انواع سکه و ارز در روز شنبه 10 آبان 99 اعلام شد.

rcqnfqqm7qvjrr7r.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

قیمت طلا و سکه در روز چهارشنبه 7 آبان ماه

7 آبان 1399 - 12:15

قیمت سکه و ارز در روز چهارشنبه 7 آبان 99 منتشر شد.

z17axfazctbnixqm.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

افزایش جزئی قیمت سکه/ نرخ دلار 28 هزار و 427 تومان شد

6 آبان 1399 - 12:33

قیمت سکه و ارز در روز سه شنبه 6 آبان 99 منتشر شد.

vuk1jtchcxeicamw.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

قیمت طلا به یک میلیون و 275 هزار 500 تومان رسید

5 آبان 1399 - 12:27

قیمت سکه و ارز در روز دوشنبه 5 آبان 99 منتشر شد.

fxpbeotmwihghnzf.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

قیمت سکه و ارز در روز شنبه 3 آبان 99

3 آبان 1399 - 12:37

قیمت سکه و ارز در روز شنبه 3 آبان 99 منتشر شد.

7a8tgjnlnxkt2akc.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

ادامه روند نزولی قیمت طلا و سکه/ نرخ دلار 27 هزار 450 تومان شد

30 مهر 1399 - 12:12

قیمت سکه و ارز در روز چهارشنبه 30 مهر 99 منتشر شد.

ivosxwtlofuzavaq.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

ریزش انواع سکه و ارز/ طلا 1 میلیون 286 هزار و 200 تومان شد

29 مهر 1399 - 12:14

قیمت سکه و ارز در روز سه شنبه 29 مهر 99 منتشر شد.

ygkmdkncxtxwijgj.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

قیمت سکه و ارز در روز دوشنبه 28 مهر 99

28 مهر 1399 - 12:9

قیمت سکه و ارز در روز دوشنبه 28 مهر 99 منتشر شد.

kgabtktwqyluoblh.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

قیمت دلار به 32 هزار تومان رسید

27 مهر 1399 - 12:22

قیمت سکه و ارز در روز یکشنبه 27 مهر 99 منتشر شد.

3zs0koqazqrge6ys.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

قیمت انواع ارز و سکه در روز چهارشنبه 23 مهر 99

23 مهر 1399 - 12:36

قیمت انواع ارز و سکه در روز چهارشنبه 23 مهر 99 منتشر شد.

7bmy0tnanrgqx3bu.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

قیمت دلار به 31 هزار و 300 تومان رسید

22 مهر 1399 - 12:26

قیمت انواع ارز و سکه در روز سه شنبه 22 مهر 99 منتشر شد.

rhfidpkrsiwbvlid.png
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

جدیدترین قیمت سکه و ارز/ طلا 1میلیون و 459 هزار 300 تومان

21 مهر 1399 - 12:25

قیمت انواع ارز و سکه در روز دوشنبه 21 مهر 99 منتشر شد.

utzkbxqobjeobjqj.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

قیمت دلار 31 هزار 154 تومان شد

20 مهر 1399 - 12:24

قیمت انواع ارز و سکه در روز یکشنبه 20 مهر 99 منتشر شد.

2mfnepmf0jll0sao.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

قیمت انواع ارز و سکه در روز شنبه 9 مهر 99

19 مهر 1399 - 12:13

قیمت انواع ارز و سکه در روز شنبه 9 مهر 99 منتشر شد.

ajzzdemnaldgiovc.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

نوسانات نرخ ارز/ قیمت سکه 14 میلیون و 629 تومان شد

16 مهر 1399 - 12:0

قیمت انواع سکه و ارز در روز چهارشنبه 16 مهر 99 اعلام شد.

nfekvpslgomzui5d.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

نرخ دلار 29 هزار تومان شد

15 مهر 1399 - 12:31

قیمت انواع سکه و ارز در روز سه شنبه 15 مهر 99 اعلام شد.

bicvybpfobbqbmiw.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

قیمت سکه و ارز در روز دوشنبه 14 مهر ماه

14 مهر 1399 - 12:26

قیمت انواع سکه و ارز در روز دوشنبه 14 مهر 99 اعلام شد.

aawnw7zouegjcdlr.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

ریزش سکه و ارز/ نرخ طلا 316 هزار و 600 تومان شد

13 مهر 1399 - 12:24

قیمت انواع سکه و ارز در روز یکشنبه 13 مهر 99 اعلام شد.

sl8blnqjdldflcll.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

جدیدترین قیمت طلا و دلار/ نرخ سکه 14 میلیون 249 هزار تومان شد

12 مهر 1399 - 12:23

قیمت انواع سکه و ارز در روز شنبه 12 مهر 99 اعلام شد.

emgsuzysspkw8dla.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

قیمت سکه و ارز در روز پنجشنبه 10 مهر ماه

10 مهر 1399 - 11:36

قیمت انواع سکه و ارز در روز پنجشنبه 10 مهر 99 اعلام شد.

wi1ejmizs7ysnvrc.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

قیمت دلار 28 هزار و 504 تومان شد

9 مهر 1399 - 12:11

قیمت انواع سکه و ارز در روز چهارشنبه 9 مهر 99 اعلام شد

aubfdaxatn3ybctb.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

قیمت طلا و سکه در روز سه شنبه 8 مهر ماه

8 مهر 1399 - 12:46

قیمت انواع سکه و ارز در روز سه شنبه 8 مهر 99 اعلام شد

k7ytpgoodxryo2yn.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

قیمت سکه بهار آزادی 12 میلیون و 900 هزار تومان شد

7 مهر 1399 - 12:41

قیمت انواع سکه و ارز در روز دوشنبه 7 مهر 99 اعلام شد

3eshqqp4nkzayimv.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

نرخ دلار به 28 هزار و 655 تومان رسید

6 مهر 1399 - 12:25

قیمت انواع سکه و ارز در روز یکشنبه 6 مهر 99 اعلام شد

wocslmizjululrli.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

جدیدترین قیمت طلا و سکه/ دلار 28 هزار 755 تومان شد

5 مهر 1399 - 12:30

قیمت انواع سکه و ارز در روز شنبه 5 مهر 99 اعلام شد

vydje2yqgvzgqfpe.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

قیمت طلا و انواع ارز در روز پنجشنبه 3 مهر 99

3 مهر 1399 - 11:43

قیمت انواع سکه و ارز در روز پنجشنبه 3 مهر 99 اعلام شد

azx6rpvieedjcfai.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

دلار 27 هزار 506 تومان شد

2 مهر 1399 - 11:15

قیمت انواع سکه و ارز در روز چهارشنبه دو مهر 99 اعلام شد

4vssziaoolsmoops.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

دلار 26 هزار 954 تومان شد

1 مهر 1399 - 12:10

قیمت انواع سکه و ارز در روز سه شنبه یک مهر 99 اعلام شد.

jfuhrcdeyaehvbum.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

قیمت سکه بهار آزادی به 12 میلیون 500 هزار تومان رسید

31 شهریور 1399 - 11:40

قیمت سکه و ارز در روز دوشنبه 31 شهریور ماه منتشر شد.

gyumlfaayy2ekcpf.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

قیمت سکه و ارز در روز یکشنبه 30 شهریور ماه

30 شهریور 1399 - 12:40

قیمت سکه و ارز در روز یکشنبه 30 شهریور ماه منتشر شد.

iupmdcgxrvjesspd.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

جدیدترین قیمت طلا و سکه/ دلار 26 هزار 496 تومان شد

29 شهریور 1399 - 12:28

قیمت سکه و ارز در روز شنبه 29 شهریور ماه منتشر شد.

zafzpfjkkihw7kkz.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

قیمت سکه و ارز در روز پنجشنبه 27 شهریور ماه

27 شهریور 1399 - 11:38

قیمت سکه و ارز در روز پنجشنبه 27 شهریور ماه منتشر شد.

tmsruciqpyluovyp.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

نرخ دلار به 26 هزار و 597 تومان رسید

26 شهریور 1399 - 12:36

قیمت سکه و ارز در روز چهارشنبه 26 شهریور ماه منتشر شد.

boafwqeuyfkpcvcp.gif
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

قیمت سکه و ارز افزایشی شد

25 شهریور 1399 - 12:30

قیمت سکه و ارز در روز سه شنبه 25 شهریور ماه منتشر شد.

azheczfwmesdeevd.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

قیمت سکه و ارز در روز دوشنبه 24 شهریور ماه

24 شهریور 1399 - 13:0

قیمت سکه و ارز در روز دوشنبه 24 شهریور ماه منتشر شد.

ocejum0yzdfkftr5.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

روند صعودی قیمت انواع ارز از سرگرفته شد/ نرخ طلا 1 میلیون 184 هزار و 600 تومان

23 شهریور 1399 - 12:17

قیمت سکه و ارز در روز یکشنبه 23 شهریور 99 منتشر شد.

icnuwtfkmaxewaml.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

قیمت سکه مرز 12 میلیون تومان را رد کرد

22 شهریور 1399 - 12:36

قیمت سکه و ارز در روز شنبه 22 شهریور 99 منتشر شد.

pfusofrrmsyjcbew.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

نرخ دلار 22 هزار و 802 تومان شد

20 شهریور 1399 - 12:11

قیمت سکه و ارز در روز پنجشنبه 20 شهریور 99 منتشر شد.

kjzpuadqprcqboxe.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

قیمت طلا به یک میلیون و 131 هزار تومان رسید

19 شهریور 1399 - 12:52

قیمت سکه و ارز در روز چهارشنبه 19 شهریور 99 منتشر شد.

kkxgsqytqposwcdf.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

نوسانات نرخ سکه و ارز در روز سه شنبه 18 شهریور ماه

18 شهریور 1399 - 12:36

قیمت سکه و ارز در روز سه شنبه 18 شهریور 99 منتشر شد.

askjaghyt0ovuymo.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

ریزش طلا و سکه/ نرخ دلار 22 هزار و 592 تومان شد

17 شهریور 1399 - 12:57

قیمت سکه و ارز در روز دوشنبه 17 شهریور 99 منتشر شد.

mrkcgcjaecekjkwy.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

قیمت سکه و ارز در روز یکشنبه 16 شهریور 99

16 شهریور 1399 - 12:44

قیمت سکه و ارز در روز یکشنبه 16 شهریور 99 منتشر شد.

uquglkztkvynbwxj.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

قیمت انواع ارز بدون تغییر/ نرخ طلا 1میلیون و 100 هزار تومان شد

15 شهریور 1399 - 12:57

قیمت سکه و ارز در روز شنبه 15 شهریور 99 منتشر شد.

os6q3czk3sreojba.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

قیمت سکه و ارز در روز پنجشنبه 13 شهریور 99

13 شهریور 1399 - 12:23

قیمت سکه و ارز در روز پنجشنبه 13 شهریور 99 منتشر شد.

gemftwsn63bkncfo.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

عقب گرد قیمت انواع ارز/ سکه گران شد

12 شهریور 1399 - 12:38

قیمت سکه و ارز در روز چهارشنبه 12 شهریور 99 منتشر شد.

vdbzzdyzctwzxhrg.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

ادامه روند صعودی نرخ طلا/ دلار 23 هزار و 397 تومان شد

11 شهریور 1399 - 12:48

قیمت سکه و ارز در روز سه شنبه 11 شهریور 99 منتشر شد.

ltrdjszsawr4whko.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

نرخ طلا اندکی صعودی شد/جدیدترین قیمت سکه و ارز

10 شهریور 1399 - 12:32

قیمت سکه و ارز در روز دوشنبه 10 شهریور 99 منتشر شد.

4tjrbzexqslyrj8n.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

قیمت سکه و ارز در روز پنجشنبه 6 شهریور 99

6 شهریور 1399 - 12:15

قیمت دلار در روز پنجشنبه 6 شهریور 99 منتشر شد.

ovne2kooodqpqagr.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

نوسانات نرخ سکه همچنان ادامه دارد/ قیمت دلار 22 هزار و 802 تومان

5 شهریور 1399 - 12:29

قیمت دلار در روز چهارشنبه 5 شهریور 99 منتشر شد.

cjscan7lldjqxgvi.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

نرخ دلار به 22 هزار و 482 تومان رسید

4 شهریور 1399 - 12:37

قیمت دلار در روز سه شنبه 4 شهریور 99 منتشر شد.

zsrcrezxpndqouw5.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

ریزش سکه/ نرخ طلا 1 میلیون و 42 هزار و 400 تومان شد

3 شهریور 1399 - 12:25

قیمت سکه و ارز در روز دوشنبه 3 شهریور 99 منتشر شد.

hflmflzue4ny1vgr.gif
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

نوسانات نرخ سکه ادامه دارد/ دلار 22 هزار 493 تومان شد

2 شهریور 1399 - 12:32

قیمت سکه و ارز در روز یکشنبه 2 شهریور 99 منتشر شد.

xauamzz6zevkufup.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

قیمت طلا و ارز در اولین روز شهریور 99

1 شهریور 1399 - 12:32

قیمت دلار و انواع ارز در روز شنبه 1 شهریور منتشر شد.

svy1sxijnvfvdueu.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

قیمت سکه و ارز در روز پنجشنبه 30 مرداد 99

30 مرداد 1399 - 12:8

قیمت سکه و ارز در روز پنجشنبه 30 مرداد 99 منتشر شد.

yihhwcyjioytrvfw.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

نوسانات نرخ سکه ادامه دارد/ دلار 22 هزار 445 تومان شد

29 مرداد 1399 - 12:15

قیمت سکه و ارز در روز چهارشنبه 29 مرداد 99 منتشر شد.

dbkbnbh8myckspyi.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

قیمت سکه و ارز در روز سه شنبه 28 مرداد 99

28 مرداد 1399 - 12:51

قیمت سکه و ارز در روز سه شنبه 28 مرداد 99 منتشر شد.

o1jp1zcncqogcnhb.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

قیمت دلار به 22 هزار و 446 تومان رسید

27 مرداد 1399 - 12:43

قیمت سکه و ارز در روز دوشنبه 27 مرداد 99 منتشر شد.

lnq0e1xfjspd4zmc.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

طلا و سکه کاهشی شد/ دلار به 21 هزار 892 تومان رسید

26 مرداد 1399 - 12:59

قیمت سکه و ارز در روز یکشنبه26 مرداد 99 منتشر شد.

kj6ahakoa1oitpnx.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

نرخ دلار 22 هزار و 48 تومان شد/جدیدترین قیمت طلا و سکه

25 مرداد 1399 - 12:41

قیمت سکه و ارز در روز شنبه 25 مرداد 99 منتشر شد.

zg0kbhfqbnrzt7qm.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

قیمت سکه و ارز در روز پنجشنبه 23 مرداد 99

23 مرداد 1399 - 12:48

قیمت دلار در روز پنجشنبه 23 مرداد 99 منتشر شد.

tgzjpcfvktsygsva.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

قیمت طلا یک میلیون و 17 هزار و 900 تومان شد

22 مرداد 1399 - 12:33

قیمت سکه و ارز در روز چهارشنبه 22 مرداد 99 منتشر شد.

vjyto4ernffxdphq.jpeg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

دلار گران شد/ سکه به 10 میلیون و 869 هزار تومان رسید

21 مرداد 1399 - 13:2

قیمت سکه و ارز در روز سه شنبه 21 مرداد 99 منتشر شد.

ccgbyzyhaz2tkhtz.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

ادامه روند نزولی قیمت سکه و ارز/ دلار 20 هزار و 796 تومان شد

20 مرداد 1399 - 12:23

قیمت سکه و ارز در روز 20 مرداد 99 منتشر شد.

b4ioq1xvqichghr4.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

قیمت دلار و سکه عقب نشینی کرد

19 مرداد 1399 - 12:46

قیمت سکه و ارز در روز یکشنبه 19 مرداد 99 منتشر شد.

hmtnktumfuhytniz.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

روند صعودی نرخ دلار ادامه دارد

16 مرداد 1399 - 12:15

قیمت دلار در روز پنجشنبه 16 مرداد 99 منتشر شد.

jfjpksowzyvtccxv.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

افزایش قیمت طلا و سکه/ دلار 22 هزار 502 تومان شد

15 مرداد 1399 - 12:41

قیمت سکه و ارز در روز چهارشنبه 15 مرداد 99 منتشر شد.

sizsiri1jtjegvun.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

نرخ دلار 22 هزار و 202 تومان شد

14 مرداد 1399 - 12:48

قیمت سکه و ارز در روز سه شنبه 14 مرداد 99 منتشر شد.

pxsplglo8cgtcfsi.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

قیمت سکه و ارز در روز دوشنبه 13 مرداد 99

13 مرداد 1399 - 12:55

قیمت سکه و ارز در روز دوشنبه 13 مرداد 99 منتشر شد.

jqgczrbmwjcnknqc.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

ریزش سکه/ قیمت طلا یک میلیون 32 هزار و 200 شد

12 مرداد 1399 - 12:46

قیمت سکه و ارز در روز یکشنبه 12 مرداد 99 منتشر شد.

thdpyetwqpawlfft.gif
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

نرخ دلار به 21 هزار و 295 تومان رسید

11 مرداد 1399 - 12:38

قیمت سکه و ارز در روز شنبه 11 مرداد 99 منتشر شد.

eslbshzhyzbbdhgb.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

قیمت دلار و سکه اعلام شد

9 مرداد 1399 - 11:59

قیمت دلار و سکه در روز پنجشنبه 9 مرداد 99 منتشر شد.

vmyy2eebgsqkqywk.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

دلار بدون تغییر قیمت خورد

8 مرداد 1399 - 12:35

قیمت دلار و طلا در روز چهارشنبه 8 مرداد 99 منتشر شد.

ywdcgolrfikwenav.gif
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

افزایش جزئی نرخ طلا/ دلار 20 هزار و 500 تومان شد

7 مرداد 1399 - 13:10

قیمت دلار و سکه در روز سه شنبه 7 مرداد 99 منتشر شد.

8t6ofkqvajycyuif.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

قیمت دلار و سکه در روز دوشنبه 6 مرداد

6 مرداد 1399 - 12:44

قیمت دلار و سکه در روز دوشنبه 6 مرداد 99 منتشر شد.

yqukwjvfuolyjqgx.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

قیمت طلا به یک میلیون و 62 هزار و 900 تومان رسید

5 مرداد 1399 - 12:41

قیمت سکه و ارز در روز یکشنبه 5 مرداد 99 منتشر شد.

wpnuwrinoxdcxwnh.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

طلا و سکه افزایشی شد/ دلار به 20 هزار 302 تومان رسید

4 مرداد 1399 - 12:49

قیمت سکه و ارز در روز شنبه 4 مرداد 99 منتشر شد.

hxj3rsgygmodbnaq.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

قیمت سکه و ارز در روز پنجشنبه 2 مرداد 99

2 مرداد 1399 - 12:57

قیمت سکه و ارز در روز پنجشنبه 2 مرداد 99 منتشر شد.

ydoxgja8chwtxcac.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

نرخ دلار به 20 هزار و 342 تومان رسید

1 مرداد 1399 - 12:30

قیمت سکه و ارز در روز چهارشنبه 1 مرداد 99 منتشر شد.

talkafpjenbzysxl.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

قیمت سکه و ارز کاهشی شد/ طلا به 918 هزار و 600 تومان

31 تیر 1399 - 12:48

قیمت سکه و ارز در روز سه شنبه 31 تیر 99 منتشر شد.

fjels3rvdnqooctt.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

افزایش قیمت طلا/ سکه به 11 میلیون 348 هزار تومان رسید

29 تیر 1399 - 12:31

قیمت سکه و ارز در روز یکشنبه 29 تیر 99 منتشر شد.

guivhjqjzgzcomcf.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

قیمت دلار و سکه اعلام شد

28 تیر 1399 - 12:43

قیمت سکه و ارز در روز شنبه 28 تیر 99 منتشر شد.

q0f06snwxsamrhkm.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

افزایش نرخ دلار/ قیمت طلا در کانال یک میلیون تومان قرار گرفت

26 تیر 1399 - 12:36

قیمت دلار، انواع سکه و ارز در روز پنجشنبه 26 تیر 99 منتشر شد.

fnmcuervwhwwpmmy.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

قیمت طلا به 1 میلیون 14 هزار 700 تومان رسید

25 تیر 1399 - 12:21

قیمت سکه و ارز در روز چهارشنبه 25 تیر 99 منتشر شد.

umnoqommtmeywkys.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

قیمت سکه و ارز در روز سه شنبه 24 تیر 99

24 تیر 1399 - 12:52

قیمت سکه و ارز در روز سه شنبه 24 تیر 99 منتشر شد.

cqdmsrceobodrew6.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

قیمت طلا به 980 هزار تومان رسید

23 تیر 1399 - 12:36

قیمت دلار و سکه در روز دوشنبه 23 تیر 99 منتشر شد.

yyilibskwvzoenpt.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

کاهش پلکانی قیمت طلا/ دلار 22 هزار و 549 تومان شد

22 تیر 1399 - 12:43

قیمت سکه و ارز در روز یکشنبه 22 تیر 99 منتشر شد.

fnwnwcwqsudauva6.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

قیمت سکه 9 میلیون و 500 تومان شد

21 تیر 1399 - 12:36

قیمت سکه و ارز در روز شنبه 21 تیر 99 منتشر شد.

eqkrlxysdz2dwqcf.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

قیمت دلار و سکه در روز پنجشنبه 19 تیر 99

19 تیر 1399 - 12:37

قیمت دلار و سکه در روز پنجشنبه 19 تیر 99 منتشر شد.

wpst3puzteucrbnm.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

ادامه روند صعودی نرخ طلا و سکه/ قیمت دلار 22 هزار و 52 تومان شد

18 تیر 1399 - 12:44

قیمت سکه و ارز در روز چهارشنبه 18 تیر 99 منتشر شد.

khucwisleth1cubr.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

کاهش جزئی نرخ طلا و سکه/ دلار به 21 هزار و 643 تومان رسید

17 تیر 1399 - 12:33

قیمت دلار و انواع سکه در روز 17 تیر 99 منتشر شد.

qpowizycubjuwngv.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

طلا 929 هزار و 500 تومان شد

16 تیر 1399 - 12:49

قیمت سکه و ارز در روز دوشنبه 16 تیر 99 منتشر شد.

sywxjc3optrlvire.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

دلار به 21 هزار و 502 تومان رسید

15 تیر 1399 - 12:48

قیمت دلار، سکه و طلا در روز یکشنبه 15 تیر 99 منتشر شد.

trzxoodziltvjhrd.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

قیمت دلار و سکه در روز شنبه 14 تیر 99

14 تیر 1399 - 13:58

قیمت دلار و سکه در روز شنبه 14 تیر 99 منتشرشد.

yqbnxefzgmbttkgv.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

قیمت سکه و ارز در روز چهارشنبه 11 تیر 99

11 تیر 1399 - 12:42

قیمت سکه و ارز در روز چهارشنبه 11 تیر 99 منتشر شد.

xixwizwuojcfhqlm.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

کاهش نرخ ارز/ قیمت طلا به 871 هزار و 700 تومان رسید

10 تیر 1399 - 12:27

قیمت سکه و ارز در روز سه شنبه 10 تیر 99 منتشر شد.

zxfzmogf6r7ouccv.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

ادامه روند صعودی نرخ طلا/ دلار 19 هزار و 52 تومان شد

9 تیر 1399 - 12:29

قیمت انواع سکه و ارز در روز دوشنبه 9 تیر 99 منتشر شد.

eekrkblfdadxxruk.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

گرانی نرخ طلا/ قیمت دلار به 19 هزار و 52 تومان رسید

8 تیر 1399 - 12:24

قیمت دلار، انواع سکه و ارز در روز یکشنبه 8 تیر 99 منتشر شد.

ja3xpwxbic4zelbm.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

تغییر جزئی نرخ طلا و سکه/دلار در کانال 18 هزار تومان ماند

7 تیر 1399 - 12:42

قیمت انواع سکه و ارز در روز شنبه 7 تیر 99 منتشر شد.

7lnultwoeilpqzzb.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

قیمت سکه و ارز در روز چهارشنبه 4 تیر 99

4 تیر 1399 - 12:28

قیمت سکه و ارز در روز چهارشنبه 4 تیر 99 منتشر شد.

focttw3fndvtauoy.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

قیمت طلا، سکه و ارز بر مدار افزایش/ نرخ دلار 19 هزار و 597 تومان شد

3 تیر 1399 - 12:53

قیمت سکه، طلا و دلار در روز سه شنبه 3 تیر 99 منتشر شد.

ntooaevokzbbqrug.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

نرخ طلا به 819 هزار و 100 تومان رسید/ آخرین قیمت انواع سکه و ارز

2 تیر 1399 - 12:45

قیمت طلا، انواع سکه و ارز در روز دوشنبه 2 تیر 99 منتشر شد.

omktrhaz5qjrb6tu.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

افزایش نرخ دلار/ قیمت سکه در کانال 8 میلیون تومان قرار گرفت

1 تیر 1399 - 13:7

قیمت دلار، انواع سکه و ارز در روز یکشنبه 1 تیر 99 منتشر شد.

fxpmiy38ytkedjwr.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

ادامه روند صعودی نرخ طلا و سکه/ قیمت دلار 18 هزار و 602 تومان شد

31 خرداد 1399 - 12:29

قیمت سکه و ارز در روز شنبه 31 خرداد 99 منتشر شد.

kppluefahwmzbq6k.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

قیمت سکه و ارز در روز سه شنبه 27 خرداد 99

27 خرداد 1399 - 12:57

قیمت سکه و ارز در روز سه شنبه 27 خرداد 99 منتشر شد.

yrnjqbxfndrbexql.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

افزایش قیمت انواع سکه و ارز/ طلا 734 هزار و 400 تومان شد

26 خرداد 1399 - 12:44

قیمت طلا، انواع سکه و ارز در روز دوشنبه 26 خرداد 99 منتشر شد.

rtslk5abshzaraia.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

نرخ دلار بدون تغییر/ قیمت سکه 7 میلیون 300 هزار تومان شد

25 خرداد 1399 - 12:50

قیمت دلار، سکه و طلا در روز یکشنبه 25 خرداد 99 منتشر شد.

klw7nikk6fvfvbsw.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

قیمت دلار و سکه در روز شنبه 24 خرداد 99

24 خرداد 1399 - 12:45

قیمت دلار و سکه در روز شنبه 24 خرداد 99 منتشر شد.

zfamwxkifhaxgmpj.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

ادامه نوسانات نرخ انواع سکه و ارز/ دلار 17 هزار و 100 تومان شد

21 خرداد 1399 - 12:46

قیمت طلا، انواع سکه و ارز در روز چهارشنبه 21 خرداد 99 منتشر شد.

gpduvwpztohgpccv.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

نرخ طلا روند نزولی را طی می کند/ جدیدترین قیمت سکه و ارز

20 خرداد 1399 - 12:38

قیمت سکه و ارز در روز سه شنبه 20 خرداد 99 منتشر شد.

6pxyuwlouynxikao.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

ریزش طلا و سکه/ نرخ دلار 16 هزار و 930 تومان شد

19 خرداد 1399 - 12:30

قیمت سکه و ارز در روز دوشنبه 19 خرداد 99 منتشر شد.

okqdszwyeauwfyrj.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

نرخ سکه و انواع ارز در روز یکشنبه 18 خرداد 99

18 خرداد 1399 - 12:27

قیمت سکه و ارز در روز یکشنبه 18 خرداد 99 اعلام شد.

aqwjfj5tewopnara.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

افت نرخ طلا و سکه/قیمت دلار 16 هزار و 980 تومان شد

17 خرداد 1399 - 12:7

قیمت دلار، سکه و طلا در روز شنبه 17 خرداد 99 منتشر شد.

xxrnntlraqmrvodf.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

قیمت انواع سکه و ارز بدون تغییر/ طلا 714 هزار و 600 تومان شد

13 خرداد 1399 - 12:29

قیمت طلا، انواع سکه و ارز در روز سه شنبه 13 خرداد 99 منتشر شد.

fisjpatrr1djr4yo.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

نوسانات نرخ سکه ادامه دارد/ دلار 17 هزار و 74 تومان شد

12 خرداد 1399 - 12:36

قیمت طلا، انواع سکه و ارز در روز دوشنبه 12 خرداد 99 منتشر شد.

hrwu4aurftycnhsw.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

قیمت سکه و طلا بر مدار افزایش

10 خرداد 1399 - 12:35

قیمت سکه، طلا و دلار در روز شنبه 10 خرداد 99 منتشر شد.

gkdkd3naaejumetb.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

ریزش نرخ سکه در روز چهارشنبه 7 خرداد ماه

7 خرداد 1399 - 12:25

قیمت سکه و ارز در روز چهارشنبه 7 خرداد 99 منتشر شد.

ksvtsstewwtusmcv.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

قیمت دلار 17 هزار و 308 تومان شد

6 خرداد 1399 - 12:34

قیمت دلار، طلا و انواع سکه در روز سه شنبه 6 خرداد 99 منتشر شد.

e40buookglc7tttr.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

جدیدترین قیمت طلا و سکه/ دلار 17 هزار 300 تومان

3 خرداد 1399 - 12:55

قیمت دلار، طلا و انواع سکه در روز شنبه 3 خرداد 99 منتشر شد.

geyofd1aida302zu.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

طلا گران شد/ نرخ دلار 17 هزار و 300 تومان

31 اردیبهشت 1399 - 12:42

قیمت دلار، طلا و انواع سکه در روز چهارشنبه 31 اردیبهشت 99 منتشر شد.

lbaqufwnymbiiwck.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

کاهش جزئی نرخ انواع سکه/ طلا به 739 هزار و 200 تومان رسید

30 اردیبهشت 1399 - 13:3

قیمت طلا، انواع سکه و ارز در روز سه شنبه 30 اردیبهشت 99 منتشر شد.

ufblryoicgvhwwbf.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

نرخ دلار از مرز 17 هزار تومان رد شد

29 اردیبهشت 1399 - 12:54

قیمت دلار، طلا و انواع سکه در روز دوشنبه 29 اردیبهشت 99 منتشر شد.

kco4cwfyzkszurte.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

افزایش قیمت سکه/ طلا به 715 هزار و 900 تومان رسید

28 اردیبهشت 1399 - 12:23

قیمت سکه و ارز در روز یکشنبه 28 اردیبهشت 99 منتشر شد.

enlpgldevmoxbovj.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

قیمت دلار 16 هزار و 800 تومان شد

27 اردیبهشت 1399 - 12:30

قیمت دلار، طلا و انواع سکه در روز شنبه 27 اردیبهشت 99 منتشر شد.

inymheqpbhtfzxgk.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

قیمت انواع ارز و سکه در روز چهارشنبه 24 اردیبهشت 99

24 اردیبهشت 1399 - 12:33

قیمت دلار، طلا و سکه در روز چهارشنبه 24 اردیبهشت 99 منتشر شد.

sfahnxzymnhquyag.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

قیمت سکه مرز 7 میلیون تومان را رد کرد

23 اردیبهشت 1399 - 12:27

قیمت دلار، طلا و سکه در روز سه شنبه 23 اردیبهشت 99 منتشر شد.

ifqymxbw4jongsto.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

گرانی قیمت طلا/ نرخ دلار به 16 هزار و 300 تومان رسید

22 اردیبهشت 1399 - 12:39

قیمت دلار، طلا و سکه در روز دوشنبه 22 اردیبهشت 99 منتشر شد.

einumskapm0uqdjs.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

نرخ سکه به کانال 7 میلیون تومان نزدیک می شود

21 اردیبهشت 1399 - 12:41

قیمت طلا، سکه و ارز در روز یکشنبه 21 اردیبهشت 99 اعلام شد.

uaubr00sbvfahozp.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

نرخ دلار به 15 هزار و 800 تومان رسید

20 اردیبهشت 1399 - 12:37

قیمت دلار، طلا و سکه در روز شنبه 20 اردیبهشت 99 منتشر شد.

Top