قیمت سکه و ارز

002vvnkizgxdbsma.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

قیمت انواع سکه و ارز در روز چهارشنبه 6 اسفند 99

6 اسفند 1399 - 12:22

قیمت انواع ارز و سکه در روز چهارشنبه 6 اسفند 99 منتشر شد.

her1hjytawtwfgmm.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

نوسانات جزئی نرخ طلا و سکه/ قیمت دلار 24 هزار 375 تومان شد

5 اسفند 1399 - 12:22

قیمت انواع ارز و سکه در روز سه شنبه 5 اسفند 99 منتشر شد.

bluicqywlybewzuo.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

طلا و سکه افزایشی شد

4 اسفند 1399 - 12:43

قیمت انواع ارز و سکه در روز دوشنبه 4 اسفند 99 منتشر شد.

yspsxqgegveinzzj.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

عقب گرد قیمت انواع سکه و ارز در روز یکشنبه 3 اسفند 99

3 اسفند 1399 - 12:20

قیمت انواع ارز و سکه در روز یکشنبه 3 اسفند 99 منتشر شد.

pmqikqkkwzjhmnhx.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

کاهش نرخ طلا و سکه/ قیمت دلار به 25 هزار و 216 تومان رسید

2 اسفند 1399 - 12:28

قیمت انواع ارز و سکه در روز شنبه 2 اسفند 99 منتشر شد.

bccibvxfigifprhy.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

دلار گران شد/ نرخ طلا به 1 میلیون 142 هزار 100 تومان رسید

29 بهمن 1399 - 12:37

قیمت انواع ارز و سکه در روز چهارشنبه 29 بهمن 99 منتشر شد.

zrhkpuddaujzwvez.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

نوسانات جزئی نرخ طلا و سکه/ قیمت دلار 24 هزار 977 تومان شد

28 بهمن 1399 - 12:35

قیمت انواع ارز و سکه در روز سه شنبه 28 بهمن 99 منتشر شد.

e4p36wfwjaibh3hs.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

کاهش جزئی نرخ انواع ارز/ دلار به 24 هزار و 975 تومان رسید

27 بهمن 1399 - 12:12

قیمت انواع ارز و سکه در روز دوشنبه 27 بهمن 99 منتشر شد.

ce83vchfeb2kxyj0.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

قیمت انواع ارز و سکه در روز شنبه 26 بهمن 99

26 بهمن 1399 - 11:48

قیمت انواع ارز و سکه در روز شنبه 26 بهمن 99 منتشر شد.

wkrerostutxoqxgs.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

قیمت انواع سکه و ارز افزایشی شد

23 بهمن 1399 - 13:0

قیمت سکه و انواع ارز در روز سه شنبه 21 بهمن 99 منتشر شد.

cr0webowbzmr0mka.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

نوسانات نرخ انواع سکه/ طلا 1 میلیون و 150 هزار و 600 تومان شد

21 بهمن 1399 - 12:18

قیمت سکه و انواع ارز در روز سه شنبه 21 بهمن 99 منتشر شد.

mmuraaogvdadboha.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

قیمت انواع سکه و ارز در روز دوشنبه 20 بهمن 99

20 بهمن 1399 - 12:31

قیمت سکه و انواع ارز در روز دوشنبه 20 بهمن 99 منتشر شد.

slzylvfobbc5nivi.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

نرخ دلار 23 هزار و 745 تومان شد

19 بهمن 1399 - 12:23

قیمت سکه و انواع ارز در روز یکشنبه 19 بهمن 99 منتشر شد.

xzy6scupwpdgk7gu.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

نوسانات جزئی نرخ طلا و سکه/ قیمت دلار 23 هزار 750 تومان شد

18 بهمن 1399 - 12:16

قیمت سکه و انواع ارز در روز شنبه 18 بهمن 99 منتشر شد.

t4tmztmrjqjhshj7.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

قیمت انواع سکه و ارز در روز چهارشنبه 15 بهمن 99

15 بهمن 1399 - 12:7

قیمت سکه و انواع ارز در روز چهارشنبه 15 بهمن 99 منتشر شد.

kjdoqckfuyqofokr.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

نرخ طلا 1 میلیون 100 هزار تومان شد

14 بهمن 1399 - 13:9

قیمت سکه و انواع ارز در روز سه شنبه 14 بهمن 99 منتشر شد.

cn1gcnhedmfwgmst.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

نوسانات جزئی نرخ سکه و ارز/ قیمت طلا 1 میلیون و 99 هزار و 800 تومان شد

13 بهمن 1399 - 12:34

قیمت سکه و انواع ارز در روز دوشنبه 13 بهمن 99 منتشر شد.

wcarvz4wgubvzsnj.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

نرخ دلار به 23 هزار و 922 تومان رسید

12 بهمن 1399 - 11:51

قیمت سکه و انواع ارز در روز یکشنبه 12 بهمن 99 منتشر شد.

hdtoclgvbhmkgpxh.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

قیمت سکه و ارز در روز شنبه 11 بهمن ماه

11 بهمن 1399 - 12:24

قیمت سکه و انواع ارز در روز شنبه 11 بهمن 99 منتشر شد.

jcbbnmzhwm0sbths.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

طلا و سکه افزایشی شد/ دلار به 23 هزار 415 تومان رسید

8 بهمن 1399 - 13:11

قیمت سکه و انواع ارز در روز چهارشنبه 8 بهمن 99 منتشر شد.

panmagpiihnujazi.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

قیمت دلار به 22 هزار 971 تومان رسید

7 بهمن 1399 - 12:44

قیمت سکه و انواع ارز در روز سه شنبه 7 بهمن 99 منتشر شد.

oqklmiuhxveheoyi.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

افزایش پلکانی قیمت طلا و سکه/ نرخ دلار 22 هزار 824 تومان شد

6 بهمن 1399 - 12:5

قیمت سکه و انواع ارز در روز دوشنبه 6 بهمن 99 منتشر شد.

qglxoyxwfkqcjjew.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

افزایش جزئی قیمت طلا و سکه/ نرخ دلار 22 هزار و 428 تومان شد

5 بهمن 1399 - 12:42

قیمت سکه و انواع ارز در روز یکشنبه 5 بهمن 99 منتشر شد.

dezoshblyjzrpyjl.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

قیمت سکه و انواع ارز در روز شنبه 4 بهمن 99

4 بهمن 1399 - 12:7

قیمت سکه و انواع ارز در روز شنبه 4 بهمن 99 منتشر شد.

bcrasyudeualxqfy.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

نرخ دلار از مرز 22 هزار تومان رد شد

1 بهمن 1399 - 12:47

قیمت سکه و انواع ارز در روز چهارشنبه 1 بهمن 99 منتشر شد.

oml3ye3vwabdsvec.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

ادامه روند نزولی نرخ انواع سکه و ارز در روز سه شنبه 30 دی 99

30 دی 1399 - 12:39

قیمت سکه و انواع ارز در روز سه شنبه 30 دی 99 منتشر شد.

vctznghchwgzfhdf.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

قیمت دلار و سکه عقب نشینی کرد/ نرخ طلا 975 هزار 200 تومان شد

29 دی 1399 - 12:14

قیمت سکه و انواع ارز در روز دوشنبه 29 دی 99 منتشر شد.

vomnvwgpcarlrhyh.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

ادامه روند نزولی قیمت طلا و سکه/ نرخ دلار 23 هزار 495 تومان شد

27 دی 1399 - 12:38

قیمت سکه و انواع ارز در روز شنبه 27 دی 99 منتشر شد.

zwtnqs2q4kst4jrd.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

قیمت انواع سکه و ارز در روز چهارشنبه 24 دی 99

24 دی 1399 - 13:14

قیمت سکه و انواع ارز در روز چهارشنبه 24 دی 99 منتشر شد.

vldtutiin8wjtfep.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

کاهش نرخ سکه/ قیمت دلار به 24 هزار و 855 تومان رسید

23 دی 1399 - 12:56

قیمت سکه و انواع ارز در روز سه شنبه 23 دی 99 منتشر شد.

t0ivggr2tpldgtgg.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

قیمت انواع سکه و ارز در روز دوشنبه 22 دی 99

22 دی 1399 - 12:43

قیمت سکه و انواع ارز در روز دوشنبه 22 دی 99 منتشر شد.

croaseaw1birygxd.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

نوسانات جزئی نرخ سکه و ارز/ قیمت طلا 1 میلیون و 110 هزار و 700 تومان شد

21 دی 1399 - 12:39

قیمت سکه و انواع ارز در روز یکشنبه 21 دی 99 منتشر شد.

mmbyaovpycgwr1xs.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

ریزش نرخ طلا، سکه و ارز در روز شنبه 20 دی ماه

20 دی 1399 - 12:44

قیمت سکه و انواع ارز در روز شنبه 20 دی 99 منتشر شد.

qcbhxpgiqldjlfua.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

قیمت سکه بهار آزادی به 11 میلیون 601 تومان رسید

18 دی 1399 - 12:27

قیمت سکه و انواع ارز در روز پنجشنبه 18 دی 99 منتشر شد.

avewhvlkmoqv2ilz.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

نرخ طلا و سکه اندکی صعودی شد/ قیمت دلار به 25 هزار 905 تومان رسید

17 دی 1399 - 12:51

قیمت سکه و انواع ارز در روز چهارشنبه 17 دی 99 منتشر شد.

r4frudcrte4ycbya.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

افزایش جزئی نرخ طلا و سکه/ قیمت دلار 25 هزار 844 تومان شد

16 دی 1399 - 12:35

قیمت سکه و انواع ارز در روز سه شنبه 16 دی 99 منتشر شد.

lppvkgrabwnkfwat.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

قیمت طلا به 1میلیون و 176 هزار و 300 تومان رسید

15 دی 1399 - 12:14

قیمت سکه و انواع ارز در روز دوشنبه 15 دی 99 منتشر شد.

nwkcfpvtsfchgfrb.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

قیمت سکه و انواع ارز در روز یکشنبه 14 دی 99

14 دی 1399 - 12:28

قیمت سکه و انواع ارز در روز یکشنبه 14 دی 99 منتشر شد.

vtwosogcu1w4qkmr.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

کاهش نرخ ارز/ قیمت طلا 1 میلیون و 150 هزار و 900 تومان شد

13 دی 1399 - 12:45

قیمت انواع سکه و ارز در روز شنبه 13 دی 99 اعلام شد.

yguyrqr2ugqwevc5.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

قیمت دلار بدون تغییر باقی ماند

11 دی 1399 - 12:36

قیمت انواع سکه و ارز در روز پنجشنبه 11 دی 99 اعلام شد.

aep0togevdeyhwdj.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

ادامه نوسانات قیمت انواع سکه و ارز در روز چهارشنبه 10 دی 99

10 دی 1399 - 12:33

قیمت انواع سکه و ارز در روز چهارشنبه 10 دی 99 اعلام شد.

3iutldskzssfitwz.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

نرخ دلار ثابت ماند/ نوسانات قیمت طلا و سکه ادامه دارد

9 دی 1399 - 12:26

قیمت انواع سکه و ارز در روز سه شنبه 9 دی 99 اعلام شد.

ojscrj2pxfvu6ili.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

نوسانات نرخ سکه و ارز/ قیمت طلا 1 میلیون و 146 هزار و 900 تومان شد

8 دی 1399 - 12:28

قیمت انواع سکه و ارز در روز دوشنبه 8 دی 99 اعلام شد.

7kgipum53wde8ise.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

قیمت دلار به 25 هزار و 693 تومان رسید

7 دی 1399 - 12:20

قیمت انواع سکه و ارز در روز یکشنبه 7 دی 99 اعلام شد.

rgfati3zpq1bhz2e.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

قیمت سکه و انواع ارز در روز شنبه 6 دی 99

6 دی 1399 - 12:29

قیمت انواع سکه و ارز در روز شنبه 6 دی 99 اعلام شد.

gvmxckacjckgewsl.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

قیمت طلا و سکه افزایشی شد

4 دی 1399 - 12:45

قیمت انواع سکه و ارز در روز چهارشنبه 4 دی 99 اعلام شد.

s5ydtdkczwmkzcsi.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

قیمت انواع سکه و ارز در روز چهارشنبه 3 دی 99

3 دی 1399 - 13:52

قیمت انواع سکه و ارز در روز چهارشنبه 3 دی 99 اعلام شد.

rg2cpwsyfkveqmek.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

کاهش پلکانی قیمت طلا و سکه/ دلار 25 هزار و 446 تومان شد

2 دی 1399 - 12:22

قیمت انواع سکه و ارز در روز سه شنبه 2 دی 99 اعلام شد.

vvvzf6avct6msbkf.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

افزایش جزئی نرخ طلا و سکه در اولین روز زمستان

1 دی 1399 - 12:11

قیمت انواع سکه و ارز در روز دوشنبه 1 دی 99 اعلام شد.

m8cp3vjujrz1mqfj.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

قیمت طلا و سکه ثابت شد/ نرخ دلار به 25 هزار و 447 تومان رسید

30 آذر 1399 - 12:25

قیمت انواع سکه و ارز در روز یکشنبه 30 آذر 99 اعلام شد.

pkuvm4ghterlaoev.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

قیمت دلار 25 هزار 651 تومان شد

29 آذر 1399 - 12:20

قیمت انواع سکه و ارز در روز شنبه 29 آذر 99 اعلام شد.

maatcsxighdewd5g.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

قیمت سکه و ارز در روز چهارشنبه 26 آذر 99

26 آذر 1399 - 12:22

قیمت انواع سکه و ارز در روز چهارشنبه 26 آذر 99 اعلام شد.

o8cahdbruyllxoiq.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

دلار ارزان شد/ نرخ سکه به 12 میلیون 192 هزار تومان رسید

25 آذر 1399 - 12:34

قیمت انواع سکه و ارز در روز سه شنبه 25 آذر 99 اعلام شد.

nfwydo8uc1exqxo8.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

کاهش جزئی نرخ انواع سکه/ طلا به 1 میلیون 112 هزار و 500 تومان رسید

24 آذر 1399 - 12:29

قیمت انواع سکه و ارز در روز دوشنبه 24 آذر 99 اعلام شد.

rmdncbruxhhkfb2v.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

نوسانات نرخ سکه و ارز در روز یکشنبه 23 آذر ماه

23 آذر 1399 - 12:28

قیمت انواع سکه و ارز در روز یکشنبه 23 آذر 99 اعلام شد.

lmkb5ofundrrugx1.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

قیمت سکه بهار آزادی به 12 میلیون تومان رسید

22 آذر 1399 - 12:46

قیمت سکه و ارز در روز شنبه 22 آذر 99 اعلام شد. به گونه ای که قیمت طلا 1 میلیون 156 هزار تومان و قیمت دلار 26 هزار 68 تومان ارزش گذاری شده است.

dvpwplqaqnrhjjwo.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

افزایش پلکانی قیمت طلا و سکه/ نرخ دلار 25 هزار 605 تومان شد

19 آذر 1399 - 12:18

قیمت انواع سکه و ارز در روز چهارشنبه 19 آذر 99 اعلام شد.

iccmvwbvjxtldepg.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

نوسانات نرخ سکه و ارز در روز سه شنبه 18 آذر ماه

18 آذر 1399 - 12:15

قیمت انواع سکه و ارز در روز سه شنبه 18 آذر 99 اعلام شد.

tnu2qv1w3axuqhbc.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

قیمت دلار 25 هزار و 598 تومان شد

17 آذر 1399 - 12:30

قیمت انواع سکه و ارز در روز دوشنبه 17 آذر 99 اعلام شد.

5wjtyvsliirsdxgh.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

کاهش جزئی نرخ انواع سکه و ارز / طلا به1 میلیون 107 هزار 200 تومان رسید

16 آذر 1399 - 12:6

قیمت انواع سکه و ارز در روز یکشنبه 16 آذر 99 اعلام شد.

qbuxhxxkumtkdxao.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

قیمت انواع سکه و ارز در روز شنبه 15 آذر 99

15 آذر 1399 - 12:13

قیمت انواع سکه و ارز در روز شنبه 15 آذر 99 اعلام شد.

s6sxkhebspujvzyz.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

ادامه روند صعودی قیمت انواع سکه و ارز

12 آذر 1399 - 12:43

قیمت انواع سکه و ارز در روز چهارشنبه 12 آذر 99 اعلام شد.

arqltwguashht5z7.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

قیمت انواع سکه و ارز افزایشی شد

11 آذر 1399 - 12:36

قیمت انواع سکه و ارز در روز سه شنبه 11 آذر 99 اعلام شد.

srxyczljvcpvcfo7.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

قیمت انواع سکه و ارز در روز دوشنبه 10 آذر 99

10 آذر 1399 - 12:41

قیمت انواع سکه و ارز در روز دوشنبه 10 آذر 99 اعلام شد.

ugnghfdmtszehjrs.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

ادامه روند نزولی قیمت طلا و سکه/ نرخ دلار 24 هزار 600 تومان شد

9 آذر 1399 - 12:31

قیمت انواع سکه و ارز در روز یکشنبه 9 آذر 99 اعلام شد.

ezoecizvvthw0dmi.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

قیمت سکه بهار آزادی 10 میلیون و 500 هزار تومان شد

8 آذر 1399 - 12:17

قیمت انواع سکه و ارز در روز شنبه 8 آذر 99 اعلام شد.

xxcnvmaqmbsqgn5i.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

نرخ دلار 24 هزار 750 تومان شد

6 آذر 1399 - 12:28

قیمت انواع سکه و ارز در روز پنجشنبه 6 آذر 99 اعلام شد.

kxdobgt2koc2kwor.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

ادامه روند نزولی قیمت انواع سکه و ارز

5 آذر 1399 - 12:13

قیمت انواع سکه و ارز در روز چهارشنبه 5 آذر 99 اعلام شد.

tmveoldefqxbnbyi.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

کاهش پلکانی قیمت طلا و سکه/ دلار 25 هزار و 46 تومان شد

4 آذر 1399 - 12:37

قیمت انواع سکه و ارز در روز سه شنبه 4 آذر 99 اعلام شد.

gpwpxzqy6jplrqhu.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

ادامه نوسانات قیمت انواع سکه و ارز/ نرخ طلا 1 میلیون 115 هزار و 500 تومان شد

3 آذر 1399 - 12:41

قیمت انواع سکه و ارز در روز دوشنبه 3 آذر 99 اعلام شد.

mgswehvnimqsfohv.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

نرخ دلار به 25 هزار و 750 تومان رسید

2 آذر 1399 - 12:26

قیمت انواع سکه و ارز در روز یکشنبه 2 آذر 99 اعلام شد.

fpvfprqneubeomzo.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

قیمت انواع سکه و ارز در روز شنبه 1 آذر 99

1 آذر 1399 - 12:14

قیمت انواع سکه و ارز در روز شنبه 1 آذر 99 اعلام شد.

aqcfccimtwbnlqgm.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

قیمت طلا 1 میلیون 117 هزار 400 تومان شد

29 آبان 1399 - 12:30

قیمت انواع سکه و ارز در روز پنجشنبه 29 آبان 99 اعلام شد.

arpibg0ydkjslcyk.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

ادامه روند نزولی قیمت طلا و سکه/ نرخ دلار 25 هزار 720 تومان شد

28 آبان 1399 - 12:17

قیمت انواع سکه و ارز در روز چهارشنبه 28 آبان 99 اعلام شد.

wqtc0rptfmsudapd.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

دلار به 26 هزار 100 تومان رسید

27 آبان 1399 - 12:24

قیمت انواع سکه و ارز در روز سه شنبه 27 آبان 99 اعلام شد.

zbdqzlqedmyzuhpa.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

کاهش جزئی نرخ انواع سکه/ طلا به1 میلیون 164 هزار 700 تومان رسید

26 آبان 1399 - 12:32

قیمت انواع سکه و ارز در روز دوشنبه آبان 99 اعلام شد.

riuoldvykhtitwkk.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

قیمت سکه بهار آزادی به 12 میلیون تومان رسید

25 آبان 1399 - 12:26

قیمت انواع سکه و ارز در روز یکشنبه 25 آبان 99 اعلام شد.

lwsrnnoclwmyxxoj.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

قیمت دلار و سکه در روز شنبه 24 آبان 99

24 آبان 1399 - 12:18

قیمت انواع سکه و ارز در روز شنبه 24 آبان 99 اعلام شد.

bxxmzstxqbgbeics.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

کاهش جزئی قیمت سکه و ارز در روز چهارشنبه 21 آبان ماه

21 آبان 1399 - 12:29

قیمت انواع سکه و ارز در روز چهارشنبه 21 آبان 99 اعلام شد.

5hfaouqqqfz0km7o.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

ادامه روند صعودی قیمت سکه و ارز/ طلا به 1 میلیون 261 هزار تومان رسید

20 آبان 1399 - 12:14

قیمت انواع سکه و ارز در روز سه شنبه 20 آبان 99 اعلام شد.

cjchxt7rjmjiildb.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

قیمت انواع سکه و ارز افزایشی شد

19 آبان 1399 - 12:11

قیمت انواع سکه و ارز در روز دوشنبه 19 آبان 99 اعلام شد.

0rxiwwwczppztyxp.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

قیمت انواع سکه و ارز کاهش یافت/ نرخ دلار 22 هزار و 892 تومان

18 آبان 1399 - 12:14

قیمت انواع سکه و ارز در روز یکشنبه 18 آبان 99 اعلام شد.

xfvgwzoxcfwhsalv.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

قیمت دلار و سکه در روز شنبه 17 آبان 99

17 آبان 1399 - 11:50

قیمت انواع سکه و ارز در روز شنبه 17 آبان 99 اعلام شد.

tzkhnsepwjnmevev.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

قیمت سکه بهار آزادی 14 میلیون تومان شد

14 آبان 1399 - 12:25

قیمت انواع سکه و ارز در روز چهارشنبه 14 آبان 99 اعلام شد.

ontahgnvorexgxnp.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

افزایش جزئی قیمت سکه و ارز در روز دوشنبه 12 آبان 99

12 آبان 1399 - 12:16

قیمت انواع سکه و ارز در روز دوشنبه 12 آبان 99 اعلام شد.

vgbvnmvokoxdolkq.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

قیمت انواع سکه و ارز کاهش یافت/ نرخ طلا 1 میلیون و 198 هزار تومان

11 آبان 1399 - 12:15

قیمت انواع سکه و ارز در روز یکشنبه 11 آبان 99 اعلام شد.

ijhw4dl3rhdkqmtr.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

قیمت انواع سکه و ارز در روز شنبه 10 آبان 99

10 آبان 1399 - 12:36

قیمت انواع سکه و ارز در روز شنبه 10 آبان 99 اعلام شد.

rcqnfqqm7qvjrr7r.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

قیمت طلا و سکه در روز چهارشنبه 7 آبان ماه

7 آبان 1399 - 12:15

قیمت سکه و ارز در روز چهارشنبه 7 آبان 99 منتشر شد.

z17axfazctbnixqm.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

افزایش جزئی قیمت سکه/ نرخ دلار 28 هزار و 427 تومان شد

6 آبان 1399 - 12:33

قیمت سکه و ارز در روز سه شنبه 6 آبان 99 منتشر شد.

vuk1jtchcxeicamw.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

قیمت طلا به یک میلیون و 275 هزار 500 تومان رسید

5 آبان 1399 - 12:27

قیمت سکه و ارز در روز دوشنبه 5 آبان 99 منتشر شد.

fxpbeotmwihghnzf.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

قیمت سکه و ارز در روز شنبه 3 آبان 99

3 آبان 1399 - 12:37

قیمت سکه و ارز در روز شنبه 3 آبان 99 منتشر شد.

7a8tgjnlnxkt2akc.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

ادامه روند نزولی قیمت طلا و سکه/ نرخ دلار 27 هزار 450 تومان شد

30 مهر 1399 - 12:12

قیمت سکه و ارز در روز چهارشنبه 30 مهر 99 منتشر شد.

ivosxwtlofuzavaq.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

ریزش انواع سکه و ارز/ طلا 1 میلیون 286 هزار و 200 تومان شد

29 مهر 1399 - 12:14

قیمت سکه و ارز در روز سه شنبه 29 مهر 99 منتشر شد.

ygkmdkncxtxwijgj.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

قیمت سکه و ارز در روز دوشنبه 28 مهر 99

28 مهر 1399 - 12:9

قیمت سکه و ارز در روز دوشنبه 28 مهر 99 منتشر شد.

kgabtktwqyluoblh.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

قیمت دلار به 32 هزار تومان رسید

27 مهر 1399 - 12:22

قیمت سکه و ارز در روز یکشنبه 27 مهر 99 منتشر شد.

3zs0koqazqrge6ys.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

قیمت انواع ارز و سکه در روز چهارشنبه 23 مهر 99

23 مهر 1399 - 12:36

قیمت انواع ارز و سکه در روز چهارشنبه 23 مهر 99 منتشر شد.

7bmy0tnanrgqx3bu.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

قیمت دلار به 31 هزار و 300 تومان رسید

22 مهر 1399 - 12:26

قیمت انواع ارز و سکه در روز سه شنبه 22 مهر 99 منتشر شد.

rhfidpkrsiwbvlid.png
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

جدیدترین قیمت سکه و ارز/ طلا 1میلیون و 459 هزار 300 تومان

21 مهر 1399 - 12:25

قیمت انواع ارز و سکه در روز دوشنبه 21 مهر 99 منتشر شد.

utzkbxqobjeobjqj.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

قیمت دلار 31 هزار 154 تومان شد

20 مهر 1399 - 12:24

قیمت انواع ارز و سکه در روز یکشنبه 20 مهر 99 منتشر شد.

2mfnepmf0jll0sao.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

قیمت انواع ارز و سکه در روز شنبه 9 مهر 99

19 مهر 1399 - 12:13

قیمت انواع ارز و سکه در روز شنبه 9 مهر 99 منتشر شد.

ajzzdemnaldgiovc.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

نوسانات نرخ ارز/ قیمت سکه 14 میلیون و 629 تومان شد

16 مهر 1399 - 12:0

قیمت انواع سکه و ارز در روز چهارشنبه 16 مهر 99 اعلام شد.

nfekvpslgomzui5d.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

نرخ دلار 29 هزار تومان شد

15 مهر 1399 - 12:31

قیمت انواع سکه و ارز در روز سه شنبه 15 مهر 99 اعلام شد.

bicvybpfobbqbmiw.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

قیمت سکه و ارز در روز دوشنبه 14 مهر ماه

14 مهر 1399 - 12:26

قیمت انواع سکه و ارز در روز دوشنبه 14 مهر 99 اعلام شد.

aawnw7zouegjcdlr.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

ریزش سکه و ارز/ نرخ طلا 316 هزار و 600 تومان شد

13 مهر 1399 - 12:24

قیمت انواع سکه و ارز در روز یکشنبه 13 مهر 99 اعلام شد.

sl8blnqjdldflcll.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

جدیدترین قیمت طلا و دلار/ نرخ سکه 14 میلیون 249 هزار تومان شد

12 مهر 1399 - 12:23

قیمت انواع سکه و ارز در روز شنبه 12 مهر 99 اعلام شد.

emgsuzysspkw8dla.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

قیمت سکه و ارز در روز پنجشنبه 10 مهر ماه

10 مهر 1399 - 11:36

قیمت انواع سکه و ارز در روز پنجشنبه 10 مهر 99 اعلام شد.

wi1ejmizs7ysnvrc.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

قیمت دلار 28 هزار و 504 تومان شد

9 مهر 1399 - 12:11

قیمت انواع سکه و ارز در روز چهارشنبه 9 مهر 99 اعلام شد

aubfdaxatn3ybctb.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

قیمت طلا و سکه در روز سه شنبه 8 مهر ماه

8 مهر 1399 - 12:46

قیمت انواع سکه و ارز در روز سه شنبه 8 مهر 99 اعلام شد

k7ytpgoodxryo2yn.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

قیمت سکه بهار آزادی 12 میلیون و 900 هزار تومان شد

7 مهر 1399 - 12:41

قیمت انواع سکه و ارز در روز دوشنبه 7 مهر 99 اعلام شد

3eshqqp4nkzayimv.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

نرخ دلار به 28 هزار و 655 تومان رسید

6 مهر 1399 - 12:25

قیمت انواع سکه و ارز در روز یکشنبه 6 مهر 99 اعلام شد

wocslmizjululrli.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

جدیدترین قیمت طلا و سکه/ دلار 28 هزار 755 تومان شد

5 مهر 1399 - 12:30

قیمت انواع سکه و ارز در روز شنبه 5 مهر 99 اعلام شد

vydje2yqgvzgqfpe.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

قیمت طلا و انواع ارز در روز پنجشنبه 3 مهر 99

3 مهر 1399 - 11:43

قیمت انواع سکه و ارز در روز پنجشنبه 3 مهر 99 اعلام شد

azx6rpvieedjcfai.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

دلار 27 هزار 506 تومان شد

2 مهر 1399 - 11:15

قیمت انواع سکه و ارز در روز چهارشنبه دو مهر 99 اعلام شد

4vssziaoolsmoops.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

دلار 26 هزار 954 تومان شد

1 مهر 1399 - 12:10

قیمت انواع سکه و ارز در روز سه شنبه یک مهر 99 اعلام شد.

jfuhrcdeyaehvbum.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

قیمت سکه بهار آزادی به 12 میلیون 500 هزار تومان رسید

31 شهریور 1399 - 11:40

قیمت سکه و ارز در روز دوشنبه 31 شهریور ماه منتشر شد.

gyumlfaayy2ekcpf.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

قیمت سکه و ارز در روز یکشنبه 30 شهریور ماه

30 شهریور 1399 - 12:40

قیمت سکه و ارز در روز یکشنبه 30 شهریور ماه منتشر شد.

iupmdcgxrvjesspd.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

جدیدترین قیمت طلا و سکه/ دلار 26 هزار 496 تومان شد

29 شهریور 1399 - 12:28

قیمت سکه و ارز در روز شنبه 29 شهریور ماه منتشر شد.

zafzpfjkkihw7kkz.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

قیمت سکه و ارز در روز پنجشنبه 27 شهریور ماه

27 شهریور 1399 - 11:38

قیمت سکه و ارز در روز پنجشنبه 27 شهریور ماه منتشر شد.

tmsruciqpyluovyp.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

نرخ دلار به 26 هزار و 597 تومان رسید

26 شهریور 1399 - 12:36

قیمت سکه و ارز در روز چهارشنبه 26 شهریور ماه منتشر شد.

boafwqeuyfkpcvcp.gif
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

قیمت سکه و ارز افزایشی شد

25 شهریور 1399 - 12:30

قیمت سکه و ارز در روز سه شنبه 25 شهریور ماه منتشر شد.

azheczfwmesdeevd.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

قیمت سکه و ارز در روز دوشنبه 24 شهریور ماه

24 شهریور 1399 - 13:0

قیمت سکه و ارز در روز دوشنبه 24 شهریور ماه منتشر شد.

ocejum0yzdfkftr5.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

روند صعودی قیمت انواع ارز از سرگرفته شد/ نرخ طلا 1 میلیون 184 هزار و 600 تومان

23 شهریور 1399 - 12:17

قیمت سکه و ارز در روز یکشنبه 23 شهریور 99 منتشر شد.

icnuwtfkmaxewaml.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

قیمت سکه مرز 12 میلیون تومان را رد کرد

22 شهریور 1399 - 12:36

قیمت سکه و ارز در روز شنبه 22 شهریور 99 منتشر شد.

pfusofrrmsyjcbew.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

نرخ دلار 22 هزار و 802 تومان شد

20 شهریور 1399 - 12:11

قیمت سکه و ارز در روز پنجشنبه 20 شهریور 99 منتشر شد.

kjzpuadqprcqboxe.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

قیمت طلا به یک میلیون و 131 هزار تومان رسید

19 شهریور 1399 - 12:52

قیمت سکه و ارز در روز چهارشنبه 19 شهریور 99 منتشر شد.

kkxgsqytqposwcdf.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

نوسانات نرخ سکه و ارز در روز سه شنبه 18 شهریور ماه

18 شهریور 1399 - 12:36

قیمت سکه و ارز در روز سه شنبه 18 شهریور 99 منتشر شد.

askjaghyt0ovuymo.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

ریزش طلا و سکه/ نرخ دلار 22 هزار و 592 تومان شد

17 شهریور 1399 - 12:57

قیمت سکه و ارز در روز دوشنبه 17 شهریور 99 منتشر شد.

mrkcgcjaecekjkwy.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

قیمت سکه و ارز در روز یکشنبه 16 شهریور 99

16 شهریور 1399 - 12:44

قیمت سکه و ارز در روز یکشنبه 16 شهریور 99 منتشر شد.

uquglkztkvynbwxj.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

قیمت انواع ارز بدون تغییر/ نرخ طلا 1میلیون و 100 هزار تومان شد

15 شهریور 1399 - 12:57

قیمت سکه و ارز در روز شنبه 15 شهریور 99 منتشر شد.

os6q3czk3sreojba.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

قیمت سکه و ارز در روز پنجشنبه 13 شهریور 99

13 شهریور 1399 - 12:23

قیمت سکه و ارز در روز پنجشنبه 13 شهریور 99 منتشر شد.

gemftwsn63bkncfo.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

عقب گرد قیمت انواع ارز/ سکه گران شد

12 شهریور 1399 - 12:38

قیمت سکه و ارز در روز چهارشنبه 12 شهریور 99 منتشر شد.

vdbzzdyzctwzxhrg.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

ادامه روند صعودی نرخ طلا/ دلار 23 هزار و 397 تومان شد

11 شهریور 1399 - 12:48

قیمت سکه و ارز در روز سه شنبه 11 شهریور 99 منتشر شد.

ltrdjszsawr4whko.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

نرخ طلا اندکی صعودی شد/جدیدترین قیمت سکه و ارز

10 شهریور 1399 - 12:32

قیمت سکه و ارز در روز دوشنبه 10 شهریور 99 منتشر شد.

4tjrbzexqslyrj8n.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

قیمت سکه و ارز در روز پنجشنبه 6 شهریور 99

6 شهریور 1399 - 12:15

قیمت دلار در روز پنجشنبه 6 شهریور 99 منتشر شد.

ovne2kooodqpqagr.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

نوسانات نرخ سکه همچنان ادامه دارد/ قیمت دلار 22 هزار و 802 تومان

5 شهریور 1399 - 12:29

قیمت دلار در روز چهارشنبه 5 شهریور 99 منتشر شد.

cjscan7lldjqxgvi.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

نرخ دلار به 22 هزار و 482 تومان رسید

4 شهریور 1399 - 12:37

قیمت دلار در روز سه شنبه 4 شهریور 99 منتشر شد.

zsrcrezxpndqouw5.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

ریزش سکه/ نرخ طلا 1 میلیون و 42 هزار و 400 تومان شد

3 شهریور 1399 - 12:25

قیمت سکه و ارز در روز دوشنبه 3 شهریور 99 منتشر شد.

hflmflzue4ny1vgr.gif
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

نوسانات نرخ سکه ادامه دارد/ دلار 22 هزار 493 تومان شد

2 شهریور 1399 - 12:32

قیمت سکه و ارز در روز یکشنبه 2 شهریور 99 منتشر شد.

xauamzz6zevkufup.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

قیمت طلا و ارز در اولین روز شهریور 99

1 شهریور 1399 - 12:32

قیمت دلار و انواع ارز در روز شنبه 1 شهریور منتشر شد.

svy1sxijnvfvdueu.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

قیمت سکه و ارز در روز پنجشنبه 30 مرداد 99

30 مرداد 1399 - 12:8

قیمت سکه و ارز در روز پنجشنبه 30 مرداد 99 منتشر شد.

yihhwcyjioytrvfw.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

نوسانات نرخ سکه ادامه دارد/ دلار 22 هزار 445 تومان شد

29 مرداد 1399 - 12:15

قیمت سکه و ارز در روز چهارشنبه 29 مرداد 99 منتشر شد.

dbkbnbh8myckspyi.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

قیمت سکه و ارز در روز سه شنبه 28 مرداد 99

28 مرداد 1399 - 12:51

قیمت سکه و ارز در روز سه شنبه 28 مرداد 99 منتشر شد.

o1jp1zcncqogcnhb.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

قیمت دلار به 22 هزار و 446 تومان رسید

27 مرداد 1399 - 12:43

قیمت سکه و ارز در روز دوشنبه 27 مرداد 99 منتشر شد.

lnq0e1xfjspd4zmc.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

طلا و سکه کاهشی شد/ دلار به 21 هزار 892 تومان رسید

26 مرداد 1399 - 12:59

قیمت سکه و ارز در روز یکشنبه26 مرداد 99 منتشر شد.

kj6ahakoa1oitpnx.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

نرخ دلار 22 هزار و 48 تومان شد/جدیدترین قیمت طلا و سکه

25 مرداد 1399 - 12:41

قیمت سکه و ارز در روز شنبه 25 مرداد 99 منتشر شد.

zg0kbhfqbnrzt7qm.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

قیمت سکه و ارز در روز پنجشنبه 23 مرداد 99

23 مرداد 1399 - 12:48

قیمت دلار در روز پنجشنبه 23 مرداد 99 منتشر شد.

tgzjpcfvktsygsva.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

قیمت طلا یک میلیون و 17 هزار و 900 تومان شد

22 مرداد 1399 - 12:33

قیمت سکه و ارز در روز چهارشنبه 22 مرداد 99 منتشر شد.

vjyto4ernffxdphq.jpeg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

دلار گران شد/ سکه به 10 میلیون و 869 هزار تومان رسید

21 مرداد 1399 - 13:2

قیمت سکه و ارز در روز سه شنبه 21 مرداد 99 منتشر شد.

ccgbyzyhaz2tkhtz.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

ادامه روند نزولی قیمت سکه و ارز/ دلار 20 هزار و 796 تومان شد

20 مرداد 1399 - 12:23

قیمت سکه و ارز در روز 20 مرداد 99 منتشر شد.

b4ioq1xvqichghr4.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

قیمت دلار و سکه عقب نشینی کرد

19 مرداد 1399 - 12:46

قیمت سکه و ارز در روز یکشنبه 19 مرداد 99 منتشر شد.

Top