قیمت سکه و ارز

wpst3puzteucrbnm.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

ادامه روند صعودی نرخ طلا و سکه/ قیمت دلار 22 هزار و 52 تومان شد

18 تیر 1399 - 12:44

قیمت سکه و ارز در روز چهارشنبه 18 تیر 99 منتشر شد.

khucwisleth1cubr.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

کاهش جزئی نرخ طلا و سکه/ دلار به 21 هزار و 643 تومان رسید

17 تیر 1399 - 12:33

قیمت دلار و انواع سکه در روز 17 تیر 99 منتشر شد.

qpowizycubjuwngv.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

طلا 929 هزار و 500 تومان شد

16 تیر 1399 - 12:49

قیمت سکه و ارز در روز دوشنبه 16 تیر 99 منتشر شد.

sywxjc3optrlvire.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

دلار به 21 هزار و 502 تومان رسید

15 تیر 1399 - 12:48

قیمت دلار، سکه و طلا در روز یکشنبه 15 تیر 99 منتشر شد.

trzxoodziltvjhrd.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

قیمت دلار و سکه در روز شنبه 14 تیر 99

14 تیر 1399 - 13:58

قیمت دلار و سکه در روز شنبه 14 تیر 99 منتشرشد.

yqbnxefzgmbttkgv.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

قیمت سکه و ارز در روز چهارشنبه 11 تیر 99

11 تیر 1399 - 12:42

قیمت سکه و ارز در روز چهارشنبه 11 تیر 99 منتشر شد.

xixwizwuojcfhqlm.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

کاهش نرخ ارز/ قیمت طلا به 871 هزار و 700 تومان رسید

10 تیر 1399 - 12:27

قیمت سکه و ارز در روز سه شنبه 10 تیر 99 منتشر شد.

zxfzmogf6r7ouccv.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

ادامه روند صعودی نرخ طلا/ دلار 19 هزار و 52 تومان شد

9 تیر 1399 - 12:29

قیمت انواع سکه و ارز در روز دوشنبه 9 تیر 99 منتشر شد.

eekrkblfdadxxruk.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

گرانی نرخ طلا/ قیمت دلار به 19 هزار و 52 تومان رسید

8 تیر 1399 - 12:24

قیمت دلار، انواع سکه و ارز در روز یکشنبه 8 تیر 99 منتشر شد.

ja3xpwxbic4zelbm.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

تغییر جزئی نرخ طلا و سکه/دلار در کانال 18 هزار تومان ماند

7 تیر 1399 - 12:42

قیمت انواع سکه و ارز در روز شنبه 7 تیر 99 منتشر شد.

7lnultwoeilpqzzb.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

قیمت سکه و ارز در روز چهارشنبه 4 تیر 99

4 تیر 1399 - 12:28

قیمت سکه و ارز در روز چهارشنبه 4 تیر 99 منتشر شد.

focttw3fndvtauoy.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

قیمت طلا، سکه و ارز بر مدار افزایش/ نرخ دلار 19 هزار و 597 تومان شد

3 تیر 1399 - 12:53

قیمت سکه، طلا و دلار در روز سه شنبه 3 تیر 99 منتشر شد.

ntooaevokzbbqrug.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

نرخ طلا به 819 هزار و 100 تومان رسید/ آخرین قیمت انواع سکه و ارز

2 تیر 1399 - 12:45

قیمت طلا، انواع سکه و ارز در روز دوشنبه 2 تیر 99 منتشر شد.

omktrhaz5qjrb6tu.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

افزایش نرخ دلار/ قیمت سکه در کانال 8 میلیون تومان قرار گرفت

1 تیر 1399 - 13:7

قیمت دلار، انواع سکه و ارز در روز یکشنبه 1 تیر 99 منتشر شد.

fxpmiy38ytkedjwr.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

ادامه روند صعودی نرخ طلا و سکه/ قیمت دلار 18 هزار و 602 تومان شد

31 خرداد 1399 - 12:29

قیمت سکه و ارز در روز شنبه 31 خرداد 99 منتشر شد.

kppluefahwmzbq6k.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

قیمت سکه و ارز در روز سه شنبه 27 خرداد 99

27 خرداد 1399 - 12:57

قیمت سکه و ارز در روز سه شنبه 27 خرداد 99 منتشر شد.

yrnjqbxfndrbexql.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

افزایش قیمت انواع سکه و ارز/ طلا 734 هزار و 400 تومان شد

26 خرداد 1399 - 12:44

قیمت طلا، انواع سکه و ارز در روز دوشنبه 26 خرداد 99 منتشر شد.

rtslk5abshzaraia.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

نرخ دلار بدون تغییر/ قیمت سکه 7 میلیون 300 هزار تومان شد

25 خرداد 1399 - 12:50

قیمت دلار، سکه و طلا در روز یکشنبه 25 خرداد 99 منتشر شد.

klw7nikk6fvfvbsw.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

قیمت دلار و سکه در روز شنبه 24 خرداد 99

24 خرداد 1399 - 12:45

قیمت دلار و سکه در روز شنبه 24 خرداد 99 منتشر شد.

zfamwxkifhaxgmpj.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

ادامه نوسانات نرخ انواع سکه و ارز/ دلار 17 هزار و 100 تومان شد

21 خرداد 1399 - 12:46

قیمت طلا، انواع سکه و ارز در روز چهارشنبه 21 خرداد 99 منتشر شد.

gpduvwpztohgpccv.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

نرخ طلا روند نزولی را طی می کند/ جدیدترین قیمت سکه و ارز

20 خرداد 1399 - 12:38

قیمت سکه و ارز در روز سه شنبه 20 خرداد 99 منتشر شد.

6pxyuwlouynxikao.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

ریزش طلا و سکه/ نرخ دلار 16 هزار و 930 تومان شد

19 خرداد 1399 - 12:30

قیمت سکه و ارز در روز دوشنبه 19 خرداد 99 منتشر شد.

okqdszwyeauwfyrj.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

نرخ سکه و انواع ارز در روز یکشنبه 18 خرداد 99

18 خرداد 1399 - 12:27

قیمت سکه و ارز در روز یکشنبه 18 خرداد 99 اعلام شد.

aqwjfj5tewopnara.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

افت نرخ طلا و سکه/قیمت دلار 16 هزار و 980 تومان شد

17 خرداد 1399 - 12:7

قیمت دلار، سکه و طلا در روز شنبه 17 خرداد 99 منتشر شد.

xxrnntlraqmrvodf.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

قیمت انواع سکه و ارز بدون تغییر/ طلا 714 هزار و 600 تومان شد

13 خرداد 1399 - 12:29

قیمت طلا، انواع سکه و ارز در روز سه شنبه 13 خرداد 99 منتشر شد.

fisjpatrr1djr4yo.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

نوسانات نرخ سکه ادامه دارد/ دلار 17 هزار و 74 تومان شد

12 خرداد 1399 - 12:36

قیمت طلا، انواع سکه و ارز در روز دوشنبه 12 خرداد 99 منتشر شد.

hrwu4aurftycnhsw.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

قیمت سکه و طلا بر مدار افزایش

10 خرداد 1399 - 12:35

قیمت سکه، طلا و دلار در روز شنبه 10 خرداد 99 منتشر شد.

gkdkd3naaejumetb.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

ریزش نرخ سکه در روز چهارشنبه 7 خرداد ماه

7 خرداد 1399 - 12:25

قیمت سکه و ارز در روز چهارشنبه 7 خرداد 99 منتشر شد.

ksvtsstewwtusmcv.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

قیمت دلار 17 هزار و 308 تومان شد

6 خرداد 1399 - 12:34

قیمت دلار، طلا و انواع سکه در روز سه شنبه 6 خرداد 99 منتشر شد.

e40buookglc7tttr.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

جدیدترین قیمت طلا و سکه/ دلار 17 هزار 300 تومان

3 خرداد 1399 - 12:55

قیمت دلار، طلا و انواع سکه در روز شنبه 3 خرداد 99 منتشر شد.

geyofd1aida302zu.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

طلا گران شد/ نرخ دلار 17 هزار و 300 تومان

31 اردیبهشت 1399 - 12:42

قیمت دلار، طلا و انواع سکه در روز چهارشنبه 31 اردیبهشت 99 منتشر شد.

lbaqufwnymbiiwck.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

کاهش جزئی نرخ انواع سکه/ طلا به 739 هزار و 200 تومان رسید

30 اردیبهشت 1399 - 13:3

قیمت طلا، انواع سکه و ارز در روز سه شنبه 30 اردیبهشت 99 منتشر شد.

ufblryoicgvhwwbf.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

نرخ دلار از مرز 17 هزار تومان رد شد

29 اردیبهشت 1399 - 12:54

قیمت دلار، طلا و انواع سکه در روز دوشنبه 29 اردیبهشت 99 منتشر شد.

kco4cwfyzkszurte.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

افزایش قیمت سکه/ طلا به 715 هزار و 900 تومان رسید

28 اردیبهشت 1399 - 12:23

قیمت سکه و ارز در روز یکشنبه 28 اردیبهشت 99 منتشر شد.

enlpgldevmoxbovj.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

قیمت دلار 16 هزار و 800 تومان شد

27 اردیبهشت 1399 - 12:30

قیمت دلار، طلا و انواع سکه در روز شنبه 27 اردیبهشت 99 منتشر شد.

inymheqpbhtfzxgk.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

قیمت انواع ارز و سکه در روز چهارشنبه 24 اردیبهشت 99

24 اردیبهشت 1399 - 12:33

قیمت دلار، طلا و سکه در روز چهارشنبه 24 اردیبهشت 99 منتشر شد.

sfahnxzymnhquyag.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

قیمت سکه مرز 7 میلیون تومان را رد کرد

23 اردیبهشت 1399 - 12:27

قیمت دلار، طلا و سکه در روز سه شنبه 23 اردیبهشت 99 منتشر شد.

ifqymxbw4jongsto.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

گرانی قیمت طلا/ نرخ دلار به 16 هزار و 300 تومان رسید

22 اردیبهشت 1399 - 12:39

قیمت دلار، طلا و سکه در روز دوشنبه 22 اردیبهشت 99 منتشر شد.

einumskapm0uqdjs.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

نرخ سکه به کانال 7 میلیون تومان نزدیک می شود

21 اردیبهشت 1399 - 12:41

قیمت طلا، سکه و ارز در روز یکشنبه 21 اردیبهشت 99 اعلام شد.

uaubr00sbvfahozp.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

نرخ دلار به 15 هزار و 800 تومان رسید

20 اردیبهشت 1399 - 12:37

قیمت دلار، طلا و سکه در روز شنبه 20 اردیبهشت 99 منتشر شد.

qbtseazrtfateuny.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

نرخ سکه و انواع ارز در روز چهارشنبه 17 اردیبهشت 99

17 اردیبهشت 1399 - 12:23

قیمت سکه و ارز در روز چهارشنبه 17 اردیبهشت 99 اعلام شد.

7tzzzbhzfdukkywr.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

نوسانات نرخ سکه همچنان ادامه دارد

16 اردیبهشت 1399 - 12:43

قیمت سکه، ارز و طلا در روز سه شنبه 16 اردیبهشت 99 منتشر شد.

uevdmyvjpmrhflmx.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

نرخ طلا اندکی صعودی شد

15 اردیبهشت 1399 - 12:18

قیمت دلار، طلا و سکه در روز دوشنبه 15 اردیبهشت 99 منتشر شد.

jbajgkaqtri7nqeu.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

طلا ارزان شد/ دلار به 15 هزار 600 تومان رسید

14 اردیبهشت 1399 - 12:19

قیمت طلا، سکه و ارز در روز یکشنبه 14 اردیبهشت 99 اعلام شد.

h0v4kkgxbcxcdwsx.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

قیمت طلا 637 هزار 200 تومان شد

13 اردیبهشت 1399 - 12:31

قیمت دلار، طلا و سکه در روز شنبه 13 اردیبهشت 99 منتشر شد.

ic2qnafowowrbhfb.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

قیمت انواع ارز و سکه در دهمین روز اردیبهشت ماه

10 اردیبهشت 1399 - 12:35

قیمت انواع ارز و سکه در روز چهارشنبه 10 اردیبهشت 99 منتشر شد.

srlzniol1bjgzevs.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

قیمت انواع ارز بدون تغییر/ نرخ طلا 639 هزار تومان شد

9 اردیبهشت 1399 - 12:25

قیمت دلار، سکه و انواع ارز در روز سه شنبه 9 اردیبهشت 99 منتشر شد.

3ozrpdich5nheufi.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

قیمت دلار به 15 هزار و 600 تومان رسید

7 اردیبهشت 1399 - 12:36

قیمت طلا، سکه و ارز در روز یکشنبه 7 اردیبهشت 99 اعلام شد.

jckdmaptbkzasxoj.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

قیمت انواع ارز و سکه در 6 اردیبهشت 99

6 اردیبهشت 1399 - 11:55

قیمت انواع ارز و سکه در روز شنبه 6 اردیبهشت 99 اعلام شد.

ffehfilckwttpnfa.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

نوسانات نرخ سکه ادامه دارد/ دلار 15 هزار 350 تومان شد

2 اردیبهشت 1399 - 12:39

قیمت دلار، سکه و طلا در روز سه شنبه 2 اردیبهشت 99 منتشر شد.

nhr6pdnvpgtogrh5.gif
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

افزایش اندک نرخ طلا/ دلار 15 هزار و 260 تومان شد

1 اردیبهشت 1399 - 12:27

قیمت دلار، سکه و طلا در روز دوشنبه 1 اردیبهشت 99 منتشر شد.

yfswfrqmektttyep.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

دلار به کانال 14 هزارتومان نزدیک می شود

31 فروردین 1399 - 12:41

قیمت دلار، سکه و طلا در روز یکشنبه 31 فروردین 99 منتشر شد.

zvfhgchtr7vlgbts.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

قیمت دلار 15 هزار و 500 تومان شد

30 فروردین 1399 - 12:15

قیمت دلار، سکه و طلا در روز شنبه 30 فروردین 99 منتشر شد.

q3fygboeqwmlpdgk.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

نرخ طلا و دلار در روز چهارشنبه 27 فروردین 99

27 فروردین 1399 - 12:26

قیمت طلا، سکه و ارز در روز چهارشنبه 27 فروردین اعلام شد.

xbmkkpaefvuaw5rf.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

دلار تکان نخورد/ نرخ سکه صعودی شد

26 فروردین 1399 - 12:49

قیمت دلار، سکه و طلا در روز سه شنبه 26 فروردین 99 منتشر شد.

tyqudjihmkaphgqf.gif
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

قیمت انواع ارز بدون تغییر/ نرخ طلا 640 هزار تومان شد

25 فروردین 1399 - 12:23

قیمت دلار، سکه و طلا در روز دوشنبه 25 فروردین 99 منتشر شد.

vnhgditleetckfhd.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

قیمت سکه و طلا بر مدار افزایش

24 فروردین 1399 - 12:41

قیمت سکه، طلا و دلار در روز یکشنبه 24 فروردین 99 منتشر شد.

yvmvrfsvqgqqn6hy.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

قیمت دلار 15 هزار و 600 تومان شد

23 فروردین 1399 - 12:36

قیمت انواع ارز و سکه در روز شنبه 23 فروردین 99 منتشر شد.

douk7pefd4taiysw.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

قیمت سکه و دلار در بیستمین روز سال 99

20 فروردین 1399 - 12:28

قیمت انواع ارز و سکه در روز چهارشنبه 20 فروردین 99 منتشر شد.

bsqbnqxzxncwgr7l.jpeg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

قیمت دلار و سکه در روز سه شنبه 19 فروردین ماه

19 فروردین 1399 - 12:25

قیمت دلار، سکه و طلا در روز سه شنبه 19 فروردین 99 منتشر شد.

omsrwzevaxmeotxd.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

دلار ارزان شد/ نرخ سکه به 6 میلیون 380 هزار تومان رسید

18 فروردین 1399 - 12:0

قیمت دلار، سکه و طلا در روز دوشنبه 18 فروردین 99 منتشر شد.

k8lwejbcloeptckx.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

قیمت دلار به 15 هزار و 806 تومان رسید

17 فروردین 1399 - 12:40

قیمت دلار، سکه و طلا در روز یکشنبه 17 فروردین 99 منتشر شد.

rrgxmt2xayfnroju.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

قیمت دلار، طلا و سکه اعلام شد

16 فروردین 1399 - 12:31

قیمت دلار، سکه و طلا در روز شنبه 16 فروردین 99 منتشر شد.

ez1wzzzluldtyaie.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

نرخ طلا و دلار در روز سه شنبه 12 فروردین 99

12 فروردین 1399 - 11:45

قیمت طلا، سکه و ارز در روز سه شنبه 12 فروردین اعلام شد.

fznpaiqpxmnlemgs.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

نرخ دلار 14 هزار و 903 تومان شد

11 فروردین 1399 - 12:38

قیمت انواع ارز و سکه در روز دوشنبه 11 فروردین 99 منتشر شد.

ncwfxgchvjtnfn7v.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

قیمت سکه و دلار در دهمین روز سال 99

10 فروردین 1399 - 12:8

قیمت انواع ارز و سکه در روز یکشنبه 10 فروردین 99 منتشر شد.

wlirkt0upgrmpdxo.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

قیمت انواع سکه و ارز بدون تغییر/ طلا 617 هزار و 300 تومان شد

9 فروردین 1399 - 12:43

قیمت دلار، سکه و انواع ارز در روز شنبه 9 فروردین 99 منتشر شد.

dltnqubgr7gfr5yn.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

قیمت دلار و سکه در روز پنج شنبه 7 فروردین 99

7 فروردین 1399 - 12:9

قیمت دلار، سکه و انواع ارز در روز پنجشنبه 7 فروردین 99 منتشر شد.

aetuybiuofkdaceg.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

افزایش جزئی قیمت سکه/ نرخ دلار 14 هزار و 903 تومان شد

6 فروردین 1399 - 13:11

قیمت دلار، سکه و طلا در6 فروردین 99 منتشر شد.

aevkeyzbo8hkixzz.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

قیمت دلار و سکه در 5 فروردین 99

5 فروردین 1399 - 13:12

قیمت دلار، سکه و طلا در 5 فروردین سال 99 منتشر شد.

wwfojsszgbq16rou.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

قیمت طلا و ارز در آخرین چهارشنبه سال

28 اسفند 1398 - 12:43

قیمت دلار، سکه و طلا در روز چهارشنبه 28 اسفند 98 منتشر شد.

qqkybyssxbiv2wlc.png
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

نوسانات جزئی نرخ سکه در کانال 6 میلیون تومان

27 اسفند 1398 - 12:28

قیمت دلار، سکه و طلا در روز سه شنبه 27 اسفند 98 منتشر شد.

gftcr0qzmcv1k5bd.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

رشد نرخ طلا و سکه/دلار به 15 هزار 652 تومان رسید

26 اسفند 1398 - 12:38

قیمت دلار، سکه و طلا در روز دوشنبه 26 اسفند 98 منتشر شد.

ydq0bemz1cijzxkb.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

قیمت دلار، طلا و سکه اعلام شد

25 اسفند 1398 - 13:7

قیمت دلار، سکه و طلا در روز یکشنبه 25 اسفند 98 منتشر شد.

jzkuzklckfckurbu.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

افت نرخ طلا و سکه/قیمت دلار 14هزار و 800 تومان شد

24 اسفند 1398 - 12:37

قیمت دلار، سکه و طلا در روز شنبه 24 اسفند 98 منتشر شد.

k2xhoutfozirdgds.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

دلار 14 هزار 852 تومان شد

21 اسفند 1398 - 12:44

قیمت دلار، سکه و طلا در روز چهارشنبه 21 اسفند 98 منتشر شد.

tuuplik1imwbtdca.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

کاهش جزئی قیمت سکه/ دلار 15 هزار 95 تومان شد

20 اسفند 1398 - 12:16

قیمت دلار، سکه و طلا در روز سه شنبه 20 اسفند 98 منتشر شد.

wdzaecuufvhntynv.jpeg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

قیمت دلار و سکه در روز دوشنبه 19 اسفند 98

19 اسفند 1398 - 12:28

قیمت دلار، سکه و طلا در روز دوشنبه 19 اسفند 98 منتشر شد.

jiduuu8agiwpmqum.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

دلار ارزان شد/ نرخ سکه به 5 میلیون 980 هزار تومان رسید

17 اسفند 1398 - 12:26

قیمت دلار، سکه و طلا در روز شنبه 17 اسفند 98 منتشر شد.

nall4ft0gzhtz6xh.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

قیمت دلار و سکه در روز چهارشنبه 14 اسفند 98

14 اسفند 1398 - 12:49

قیمت دلار، سکه و طلا در روز چهارشنبه 14 اسفند 98 منتشر شد.

xwigxkhy6mzhmq4q.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

قیمت دلار 15 هزار 325 تومان شد

13 اسفند 1398 - 12:19

قیمت دلار، سکه و طلا در روز سه شنبه 13 اسفند 98 اعلام شد.

luxrmsvgk2phfkzt.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

قیمت طلا و سکه افزایش یافت/ نرخ دلار 15 هزار و 550 تومان شد

12 اسفند 1398 - 12:30

قیمت دلار، سکه و طلا در روز دوشنبه 12 اسفند 98 منتشر شد.

d4dncimvhwhragbc.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

قیمت دلار و سکه عقب نشینی کرد

11 اسفند 1398 - 12:29

قیمت دلار، سکه و طلا در روز یکشنبه 11 اسفند 98 منتشر شد.

zbzgc2snvyou8ssl.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

طلا و سکه ارزان شد/ نرخ دلار به 15 هزار و 100 تومان رسید

10 اسفند 1398 - 12:31

قیمت دلار، سکه و طلا در روز شنبه 10 اسفند 98 منتشر شد.

ohikewz8xtmndtye.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

کاهش اندک قیمت سکه/ دلار 15 هزار 600 تومان شد

7 اسفند 1398 - 12:34

قیمت دلار، سکه و طلا در روز چهارشنبه 7 اسفند 98 منتشر شد.

qrxluybmymowvfod.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

قیمت دلار و سکه در روز سه‌شنبه 6 اسفند 98

6 اسفند 1398 - 12:27

قیمت دلار، سکه و طلا در روز سه‌شنبه 6 اسفند 98 منتشر شد.

jmuhzoeyxvorzeod.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

کاهش اندک نرخ ارز/ قیمت سکه 5 میلیون و 919 هزار تومان شد

5 اسفند 1398 - 12:33

قیمت دلار، طلا و سکه در روز دوشنبه 5 اسفند 98 منتشر شد.

sbr3mmhpkspvg4pp.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

قیمت سکه و طلا بر مدار افزایش/دلار 14 هزار و 574 تومان شد

4 اسفند 1398 - 12:29

قیمت سکه، طلا و دلار در روز یکشنبه 4 اسفند 98 منتشر شد.

klon2mkcxdoulkcp.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

قیمت دلار و سکه در روز شنبه 3 اسفند 98

3 اسفند 1398 - 12:30

قیمت دلار، سکه و طلا در روز شنبه 3 اسفند 98 منتشر شد.

fvdhnmvzbemhulhj.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

قیمت دلار و سکه در روز چهارشنبه 30 بهمن 98

30 بهمن 1398 - 12:19

قیمت دلار، سکه و طلا در روز چهارشنبه 30 بهمن 98 منتشر شد.

aahbxscukrghe0gl.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

ادامه روند صعودی قیمت طلا و سکه/ دلار 14 هزار و 200 تومان

29 بهمن 1398 - 12:45

قیمت دلار، سکه و طلا در روز سه شنبه 29 بهمن 98 منتشر شد.

lptqzlycdbrsnepv.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

نرخ انواع سکه و ارز اندکی افزایش یافت

28 بهمن 1398 - 12:16

قیمت دلار، سکه و طلا در روز دوشنبه 28 بهمن 98 منتشر شد.

4hrijicrqgqcizby.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

قیمت دلار در آستانه 14 هزار تومان

27 بهمن 1398 - 11:46

قیمت دلار، سکه و طلا در روز یکشنبه 27 بهمن 98 منتشر شد.

r0qfylrpfwegxrd8.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

افزایش اندک نرخ طلا/ دلار 13 هزار و 800 تومان شد

26 بهمن 1398 - 12:19

قیمت دلار، سکه و طلا در روز شنبه 26 بهمن 98 منتشر شد.

mvenr4peodicanlb.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

نرخ دلار کاهش یافت

23 بهمن 1398 - 12:43

قیمت دلار، سکه و طلا در روز چهارشنبه 23 بهمن 98 منتشر شد.

qnfawufvduv0fkxp.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

قیمت دلار و سکه در روز دوشنبه 21 بهمن 98

21 بهمن 1398 - 10:50

قیمت دلار، سکه و طلا در روز دوشنبه 21 بهمن 98 منتشر شد.

htctdphylfvjeyqr.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

رشد چشمگیر قیمت سکه/ دلار 13 هزار 505 تومان شد

20 بهمن 1398 - 12:3

قیمت دلار، سکه و طلا در روز یکشنبه 20 بهمن 98 منتشر شد.

vxwhcce6ozaxkbol.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

قیمت دلار و سکه در روز شنبه 19 بهمن 98

19 بهمن 1398 - 11:45

قیمت دلار و سکه در روز شنبه 19 بهمن 98 اعلام شد.

veefrdfsuowi6tja.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

قیمت دلار و سکه نزولی شد

16 بهمن 1398 - 11:31

قیمت دلار، سکه و طلا در روز چهارشنبه 16 بهمن 98 منتشر شد.

j3sa0zgxecemyfzj.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

قیمت دلار و سکه در روز سه شنبه 15 بهمن 98

15 بهمن 1398 - 11:4

قیمت دلار و سکه در روز سه شنبه 15 بهمن 98 اعلام شد.

ythffqvdkufsjwry.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

قیمت دلار و سکه در 14 بهمن 98

14 بهمن 1398 - 12:6

قیمت دلار، سکه و طلا در روز دوشنبه 14 بهمن 98 منتشر شد.

ymsdax0gyzhgbilt.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

قیمت طلا و سکه به عقب برگشت

13 بهمن 1398 - 11:28

قیمت انواع ارز، سکه و طلا در روز یکشنبه 13 بهمن 98 منتشر شد.

deeotzymsbdhl1zz.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

قیمت انواع سکه و دلار در روز شنبه 12 بهمن 98

12 بهمن 1398 - 11:53

قیمت طلا، سکه و انواع ارز در روز شنبه 12 بهمن 98 منتشرشد.

pjrhznajrqcrqpei.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

قیمت دلار 13 هزار 400 تومان شد

8 بهمن 1398 - 12:7

قیمت دلار، سکه و طلا در روز سه شنبه 8 بهمن 98 منتشر شد.

oz1qotkxxfyaivvh.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

قیمت سکه 5 میلیون تومان شد

7 بهمن 1398 - 12:19

قیمت دلار، سکه و طلا در روز دوشنبه 7 بهمن 98 منتشر شد.

8oshgxwexa6ctzd7.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

رشد نرخ طلا و سکه/دلار به 13 هزار 407 تومان رسید

6 بهمن 1398 - 12:11

قیمت دلار، سکه و طلا در روز یکشنبه 6 بهمن 98 منتشر شد.

dcwikdpjjzzoxume.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

قیمت انواع ارز و سکه در روز شنبه 5 بهمن 98

5 بهمن 1398 - 11:43

قیمت دلار، سکه و طلا در روز شنبه 5 بهمن 98 منتشر شد.

vjxhlcohavvscksl.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

قیمت دلار و سکه در روز چهارشنبه 2 بهمن 98

2 بهمن 1398 - 11:20

قیمت دلار و سکه در روز چهارشنبه 2 بهمن 98 اعلام شد

bwnxhlmdqvalscsi.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

تغییر جزئی نرخ طلا و سکه/دلار در کانال 12 هزار تومان ماند

1 بهمن 1398 - 11:39

قیمت انواع ارز، سکه و طلا در نخستین روز بهمن ماه اعلام شد.

pvuondbeithtkmzr.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

قیمت دلار به 12955 تومان رسید

30 دی 1398 - 11:33

قیمت دلار، سکه و ارز در روز دوشنبه 30 دی 98 منتشرشد.

c1b8nivovpxvtepr.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

قیمت دلار و سکه در روز یکشنبه 29 دی 98

29 دی 1398 - 11:38

قیمت دلار، سکه و طلا در روز یکشنبه 29 دی 98 اعلام شد.

zg5yyc1q5noriawb.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

قیمت دلار و سکه در روز شنبه 28 دی 98

28 دی 1398 - 12:7

قیمت دلار، سکه و طلا در روز شنبه 28 دی 98 منتشر شد.

ilsu5gzwmdh3vgmz.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

قیمت دلار اندکی افزایش یافت

25 دی 1398 - 12:3

قیمت سکه، ارز و طلا در روز چهارشنبه 25 دی 98 منتشر شد.

uudqdijxtxkomqdk.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

قیمت دلار و سکه عقب نشینی کرد

24 دی 1398 - 12:22

قیمت دلار، سکه و طلا در 24 دی 98 اعلام شد.

znjldleovzvrxthl.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

قیمت سکه و انواع ارز در روز دوشنبه 23 دی 98

23 دی 1398 - 12:32

قیمت دلار، سکه و طلا در روز دوشنبه 23 دی 98 منتشر شد.

vtmbadfnxabsthbi.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

طلا و دلار ارزان شد

22 دی 1398 - 12:21

قیمت سکه، انواع ارز و طلا در روز یکشنبه 22 دی 98 منتشر شد.

xr1psbvcpyqtormt.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

قیمت دلار و سکه در 21 دی 98

21 دی 1398 - 12:15

قیمت دلار، سکه و طلا در روز شنبه 21 دی 98 منتشر شد.

xgvgxgiynhyzpcux.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

افزایش قیمت دلار و طلا

18 دی 1398 - 12:16

قیمت سکه و انواع ارز در روز چهارشنبه 18 دی 98 منتشر شد.

ytcod3dsevsqypwn.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

قیمت دلار و سکه در روز سه شنبه 17 دی 98

17 دی 1398 - 12:34

قیمت دلار و سکه در روز سه شنبه 17 دی 98 منتشر شد.

vdnwwobzrzizjvam.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

قیمت انواع ارز و سکه در روز یکشنبه 15 دی 98

15 دی 1398 - 11:3

قیمت انواع ارز و سکه در روز یکشنبه 15 دی 98 اعلام شد.

lpggmhd2erzke3bq.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

قیمت دلار به بیش از 13 هزار تومان رسید

14 دی 1398 - 10:18

قیمت دلار و سکه در روز شنبه 14 دی 98 منتشر شد.

v2qncwyh7o1vfchf.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

قیمت دلار و سکه اعلام شد

11 دی 1398 - 12:26

قیمت دلار، سکه و طلا در نخستین روز سال 2020 میلادی منتشر شد.

vb0dmicylkzybyxt.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

قیمت دلار و سکه در آخرین روز سال 2020

10 دی 1398 - 12:7

قیمت دلار، سکه و طلا در آخرین روز سال 2020 منتشر شد.

sugcvhqt0dklstoa.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

طلا و سکه کاهشی شد

9 دی 1398 - 11:48

قیمت دلار، سکه و طلا در روز دوشنبه 9 دی 98 منتشر شد.

d7pejpmjsalxyynl.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

سکه و طلا بر مدار افزایش

8 دی 1398 - 12:20

قیمت طلا وسکه، دلار در روز یکشنبه 8 دی 98 منتشر شد.

daviujhowghxipjt.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

قیمت دلار و طلا در روز شنبه 7 دی 98

7 دی 1398 - 12:24

قیمت دلار، سکه و طلا در روز شنبه 7 دی 98 منتشر شد.

hvoul6fzh2nnudyn.jpg
«میهن صنعت»:

دلار در صرافی‌های بانکی ۱۲۹۷۰تومان معامله می شود

5 دی 1398 - 13:18

قیمت هر دلار آمریکا (اسکناس)، امروز پنجم دی ماه ۹۸ با تداوم حضور در کانال ۱۲ هزار تومانی، به ۱۲,۹۷۰ تومان رسید.

rmvggabotvclrhqi.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

تغییر جزئی نرخ سکه و دلار

4 دی 1398 - 12:31

قیمت دلار، سکه و طلا در روز چهارشنبه 4 دی 98 منتشر شد.

capbqrpaqcixkbgz.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

نرخ انواع ارز و سکه در روز سه شنبه 3 دی 98

3 دی 1398 - 12:15

قیمت انواع ارز، سکه و طلا در روز سه شنبه 3 دی 98 منتشر شد.

zpeoroxbomuwjkib.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

افت نرخ طلا و سکه

2 دی 1398 - 12:43

قیمت دلار، سکه و طلا در روز دوشنبه 2 دی 98 منتشر شد.

mmatsrz8grrsejuv.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

رشد نرخ دلار و طلا در نخستین روز زمستان 98

1 دی 1398 - 12:32

قیمت دلار، سکه و طلا در نخستین روز زمستان 98 منتشر شد.

xz1jb8ofvrimsxjv.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

رشد قیمت سکه در آخرین روز پاییز 98

30 آذر 1398 - 12:22

قیمت دلار، سکه و طلا در آخرین روز پاییز 98 منتشر شد.

rcqouavgxmi58zq5.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

رشد جزئی نرخ دلار

27 آذر 1398 - 11:31

قیمت دلار، سکه و طلا در روز چهارشنبه 27 آذر 98 منتشر شد.

sgrfunxgdftfeyyf.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

سکه و طلا گران شد

26 آذر 1398 - 12:23

قیمت انواع ارز، سکه و طلا در روز سه شنبه 26 آذر 98 منتشر شد.

fqlga7ubxemrkkr3.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

قیمت دلار و سکه در روز دوشنبه 25 آذر 98

25 آذر 1398 - 10:5

قیمت دلار و سکه در روز دوشنبه 25 آذر 98 منتشر شد.

kdkjl1ozlp3wakpi.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

سراشیبی قیمت دلار و سکه

24 آذر 1398 - 11:7

قیمت دلار و سکه در روز یکشنبه 24 آذر 98 منتشر شد.

waf3yjvamge0hghv.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

قیمت طلا و انواع ارز در روز شنبه 23 آذر 98

23 آذر 1398 - 12:4

قیمت طلا و انواع ارز در روز شنبه 23 آذر 98 منتشر شد.

ijxbzklyhvfmzime.jpg
میهن صنعت:

عقبگرد دلار در بازار/ دلار آمریکا وارد کانال 12 هزار تومان شد

21 آذر 1398 - 15:3

دلار با کاهش قیمت‌ها در بازار ارز بار دیگر به کانال ۱۲ هزار تومان بازگشت.

y3ujtfmhffqcom0a.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

قیمت دلار و سکه به عقب برگشت

20 آذر 1398 - 12:25

قیمت دلار، سکه و طلا در روز چهارشنبه 20 آذر 98 اعلام شد.

ahccoqymgnsyosay.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

اوج گیری قیمت سکه/دلار 13 هزار 540 تومان شد

19 آذر 1398 - 12:23

قیمت دلار، سکه و طلا در روز سه شنبه 19 آذر 98 منتشر شد.

mytrnhfvuz0iulks.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

گرانی طلا و دلار /سکه به 4 میلیون 672 هزار تومان رسید

18 آذر 1398 - 12:54

قیمت دلار، سکه و طلا در روز دوشنبه 18 آذر 98 منتشر شد.

nos1oe1fkxydyvyx.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

ادامه روند صعودی قیمت دلار/طلا به 467 هزار تومان رسید

17 آذر 1398 - 12:12

قیمت انواع ارز، سکه و طلا در روز یکشنبه 17 آذر 98 اعلام شد.

ksuyuxjucbhvcvsx.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

قیمت دلار و سکه در روز شنبه 16 آذر 98

16 آذر 1398 - 12:31

قیمت دلار، سکه و طلا در روز شنبه 16 آذر 98 منتشر شد.

ent8fnyfymg4xwbs.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

قیمت دلار و سکه صعودی شد

13 آذر 1398 - 12:34

قیمت سکه و ارز، طلا در روز چهارشنبه 13 آذر 98 منتشر شد.

xtvaaki0rsqrodjn.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

قیمت طلا و دلار به عقب برگشت

12 آذر 1398 - 12:39

قیمت دلار، سکه و طلا در روز سه شنبه 12 آذر 98 اعلام شد.

jtpacsulmrehlrtk.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

رشد نرخ طلا و سکه/دلار به 12 هزار 552 تومان رسید

11 آذر 1398 - 10:30

قیمت طلا و انواع ارز در روز دوشنبه 11 آذر 98 منتشر شد.

hfvxmzdiiejqpmyo.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

قیمت دلار و سکه عقب نشینی کرد

10 آذر 1398 - 12:33

قیمت دلار، سکه و طلا در روز یکشنبه 10 آذر 98 منتشر شد.

wdoxhljwxellvmbm.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

قیمت دلار 12 هزار 554 تومان شد

9 آذر 1398 - 12:27

قیمت انواع ارز، سکه و طلا در روز شنبه 9 آذر 98 اعلام شد.

a1unmjpqshwnsiug.jpeg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

افت اندک نرخ طلا/دلار به 12 هزار 251 تومان رسید

6 آذر 1398 - 12:11

قیمت طلا، سکه و انواع ارز در روز چهارشنبه 6 آذر 98 منتشر شد.

ktrwqrylmh0rc7kt.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

قیمت دلار افزایش یافت/طلا به 428 هزار تومان رسید

5 آذر 1398 - 12:22

قیمت دلار، سکه و طلا در روز سه شنبه 5 آذر 98 منتشر شد.

Top