قیمت سکه و ارز

fznpaiqpxmnlemgs.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

نرخ دلار 14 هزار و 903 تومان شد

11 فروردین 1399 - 12:38

قیمت انواع ارز و سکه در روز دوشنبه 11 فروردین 99 منتشر شد.

ncwfxgchvjtnfn7v.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

قیمت سکه و دلار در دهمین روز سال 99

10 فروردین 1399 - 12:8

قیمت انواع ارز و سکه در روز یکشنبه 10 فروردین 99 منتشر شد.

wlirkt0upgrmpdxo.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

قیمت انواع سکه و ارز بدون تغییر/ طلا 617 هزار و 300 تومان شد

9 فروردین 1399 - 12:43

قیمت دلار، سکه و انواع ارز در روز شنبه 9 فروردین 99 منتشر شد.

dltnqubgr7gfr5yn.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

قیمت دلار و سکه در روز پنج شنبه 7 فروردین 99

7 فروردین 1399 - 12:9

قیمت دلار، سکه و انواع ارز در روز پنجشنبه 7 فروردین 99 منتشر شد.

aetuybiuofkdaceg.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

افزایش جزئی قیمت سکه/ نرخ دلار 14 هزار و 903 تومان شد

6 فروردین 1399 - 13:11

قیمت دلار، سکه و طلا در6 فروردین 99 منتشر شد.

aevkeyzbo8hkixzz.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

قیمت دلار و سکه در 5 فروردین 99

5 فروردین 1399 - 13:12

قیمت دلار، سکه و طلا در 5 فروردین سال 99 منتشر شد.

wwfojsszgbq16rou.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

قیمت طلا و ارز در آخرین چهارشنبه سال

28 اسفند 1398 - 12:43

قیمت دلار، سکه و طلا در روز چهارشنبه 28 اسفند 98 منتشر شد.

qqkybyssxbiv2wlc.png
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

نوسانات جزئی نرخ سکه در کانال 6 میلیون تومان

27 اسفند 1398 - 12:28

قیمت دلار، سکه و طلا در روز سه شنبه 27 اسفند 98 منتشر شد.

gftcr0qzmcv1k5bd.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

رشد نرخ طلا و سکه/دلار به 15 هزار 652 تومان رسید

26 اسفند 1398 - 12:38

قیمت دلار، سکه و طلا در روز دوشنبه 26 اسفند 98 منتشر شد.

ydq0bemz1cijzxkb.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

قیمت دلار، طلا و سکه اعلام شد

25 اسفند 1398 - 13:7

قیمت دلار، سکه و طلا در روز یکشنبه 25 اسفند 98 منتشر شد.

jzkuzklckfckurbu.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

افت نرخ طلا و سکه/قیمت دلار 14هزار و 800 تومان شد

24 اسفند 1398 - 12:37

قیمت دلار، سکه و طلا در روز شنبه 24 اسفند 98 منتشر شد.

k2xhoutfozirdgds.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

دلار 14 هزار 852 تومان شد

21 اسفند 1398 - 12:44

قیمت دلار، سکه و طلا در روز چهارشنبه 21 اسفند 98 منتشر شد.

tuuplik1imwbtdca.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

کاهش جزئی قیمت سکه/ دلار 15 هزار 95 تومان شد

20 اسفند 1398 - 12:16

قیمت دلار، سکه و طلا در روز سه شنبه 20 اسفند 98 منتشر شد.

wdzaecuufvhntynv.jpeg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

قیمت دلار و سکه در روز دوشنبه 19 اسفند 98

19 اسفند 1398 - 12:28

قیمت دلار، سکه و طلا در روز دوشنبه 19 اسفند 98 منتشر شد.

jiduuu8agiwpmqum.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

دلار ارزان شد/ نرخ سکه به 5 میلیون 980 هزار تومان رسید

17 اسفند 1398 - 12:26

قیمت دلار، سکه و طلا در روز شنبه 17 اسفند 98 منتشر شد.

nall4ft0gzhtz6xh.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

قیمت دلار و سکه در روز چهارشنبه 14 اسفند 98

14 اسفند 1398 - 12:49

قیمت دلار، سکه و طلا در روز چهارشنبه 14 اسفند 98 منتشر شد.

xwigxkhy6mzhmq4q.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

قیمت دلار 15 هزار 325 تومان شد

13 اسفند 1398 - 12:19

قیمت دلار، سکه و طلا در روز سه شنبه 13 اسفند 98 اعلام شد.

luxrmsvgk2phfkzt.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

قیمت طلا و سکه افزایش یافت/ نرخ دلار 15 هزار و 550 تومان شد

12 اسفند 1398 - 12:30

قیمت دلار، سکه و طلا در روز دوشنبه 12 اسفند 98 منتشر شد.

d4dncimvhwhragbc.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

قیمت دلار و سکه عقب نشینی کرد

11 اسفند 1398 - 12:29

قیمت دلار، سکه و طلا در روز یکشنبه 11 اسفند 98 منتشر شد.

zbzgc2snvyou8ssl.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

طلا و سکه ارزان شد/ نرخ دلار به 15 هزار و 100 تومان رسید

10 اسفند 1398 - 12:31

قیمت دلار، سکه و طلا در روز شنبه 10 اسفند 98 منتشر شد.

ohikewz8xtmndtye.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

کاهش اندک قیمت سکه/ دلار 15 هزار 600 تومان شد

7 اسفند 1398 - 12:34

قیمت دلار، سکه و طلا در روز چهارشنبه 7 اسفند 98 منتشر شد.

qrxluybmymowvfod.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

قیمت دلار و سکه در روز سه‌شنبه 6 اسفند 98

6 اسفند 1398 - 12:27

قیمت دلار، سکه و طلا در روز سه‌شنبه 6 اسفند 98 منتشر شد.

jmuhzoeyxvorzeod.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

کاهش اندک نرخ ارز/ قیمت سکه 5 میلیون و 919 هزار تومان شد

5 اسفند 1398 - 12:33

قیمت دلار، طلا و سکه در روز دوشنبه 5 اسفند 98 منتشر شد.

sbr3mmhpkspvg4pp.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

قیمت سکه و طلا بر مدار افزایش/دلار 14 هزار و 574 تومان شد

4 اسفند 1398 - 12:29

قیمت سکه، طلا و دلار در روز یکشنبه 4 اسفند 98 منتشر شد.

klon2mkcxdoulkcp.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

قیمت دلار و سکه در روز شنبه 3 اسفند 98

3 اسفند 1398 - 12:30

قیمت دلار، سکه و طلا در روز شنبه 3 اسفند 98 منتشر شد.

fvdhnmvzbemhulhj.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

قیمت دلار و سکه در روز چهارشنبه 30 بهمن 98

30 بهمن 1398 - 12:19

قیمت دلار، سکه و طلا در روز چهارشنبه 30 بهمن 98 منتشر شد.

aahbxscukrghe0gl.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

ادامه روند صعودی قیمت طلا و سکه/ دلار 14 هزار و 200 تومان

29 بهمن 1398 - 12:45

قیمت دلار، سکه و طلا در روز سه شنبه 29 بهمن 98 منتشر شد.

lptqzlycdbrsnepv.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

نرخ انواع سکه و ارز اندکی افزایش یافت

28 بهمن 1398 - 12:16

قیمت دلار، سکه و طلا در روز دوشنبه 28 بهمن 98 منتشر شد.

4hrijicrqgqcizby.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

قیمت دلار در آستانه 14 هزار تومان

27 بهمن 1398 - 11:46

قیمت دلار، سکه و طلا در روز یکشنبه 27 بهمن 98 منتشر شد.

r0qfylrpfwegxrd8.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

افزایش اندک نرخ طلا/ دلار 13 هزار و 800 تومان شد

26 بهمن 1398 - 12:19

قیمت دلار، سکه و طلا در روز شنبه 26 بهمن 98 منتشر شد.

mvenr4peodicanlb.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

نرخ دلار کاهش یافت

23 بهمن 1398 - 12:43

قیمت دلار، سکه و طلا در روز چهارشنبه 23 بهمن 98 منتشر شد.

qnfawufvduv0fkxp.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

قیمت دلار و سکه در روز دوشنبه 21 بهمن 98

21 بهمن 1398 - 10:50

قیمت دلار، سکه و طلا در روز دوشنبه 21 بهمن 98 منتشر شد.

htctdphylfvjeyqr.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

رشد چشمگیر قیمت سکه/ دلار 13 هزار 505 تومان شد

20 بهمن 1398 - 12:3

قیمت دلار، سکه و طلا در روز یکشنبه 20 بهمن 98 منتشر شد.

vxwhcce6ozaxkbol.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

قیمت دلار و سکه در روز شنبه 19 بهمن 98

19 بهمن 1398 - 11:45

قیمت دلار و سکه در روز شنبه 19 بهمن 98 اعلام شد.

veefrdfsuowi6tja.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

قیمت دلار و سکه نزولی شد

16 بهمن 1398 - 11:31

قیمت دلار، سکه و طلا در روز چهارشنبه 16 بهمن 98 منتشر شد.

j3sa0zgxecemyfzj.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

قیمت دلار و سکه در روز سه شنبه 15 بهمن 98

15 بهمن 1398 - 11:4

قیمت دلار و سکه در روز سه شنبه 15 بهمن 98 اعلام شد.

ythffqvdkufsjwry.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

قیمت دلار و سکه در 14 بهمن 98

14 بهمن 1398 - 12:6

قیمت دلار، سکه و طلا در روز دوشنبه 14 بهمن 98 منتشر شد.

ymsdax0gyzhgbilt.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

قیمت طلا و سکه به عقب برگشت

13 بهمن 1398 - 11:28

قیمت انواع ارز، سکه و طلا در روز یکشنبه 13 بهمن 98 منتشر شد.

deeotzymsbdhl1zz.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

قیمت انواع سکه و دلار در روز شنبه 12 بهمن 98

12 بهمن 1398 - 11:53

قیمت طلا، سکه و انواع ارز در روز شنبه 12 بهمن 98 منتشرشد.

pjrhznajrqcrqpei.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

قیمت دلار 13 هزار 400 تومان شد

8 بهمن 1398 - 12:7

قیمت دلار، سکه و طلا در روز سه شنبه 8 بهمن 98 منتشر شد.

oz1qotkxxfyaivvh.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

قیمت سکه 5 میلیون تومان شد

7 بهمن 1398 - 12:19

قیمت دلار، سکه و طلا در روز دوشنبه 7 بهمن 98 منتشر شد.

8oshgxwexa6ctzd7.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

رشد نرخ طلا و سکه/دلار به 13 هزار 407 تومان رسید

6 بهمن 1398 - 12:11

قیمت دلار، سکه و طلا در روز یکشنبه 6 بهمن 98 منتشر شد.

dcwikdpjjzzoxume.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

قیمت انواع ارز و سکه در روز شنبه 5 بهمن 98

5 بهمن 1398 - 11:43

قیمت دلار، سکه و طلا در روز شنبه 5 بهمن 98 منتشر شد.

vjxhlcohavvscksl.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

قیمت دلار و سکه در روز چهارشنبه 2 بهمن 98

2 بهمن 1398 - 11:20

قیمت دلار و سکه در روز چهارشنبه 2 بهمن 98 اعلام شد

bwnxhlmdqvalscsi.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

تغییر جزئی نرخ طلا و سکه/دلار در کانال 12 هزار تومان ماند

1 بهمن 1398 - 11:39

قیمت انواع ارز، سکه و طلا در نخستین روز بهمن ماه اعلام شد.

pvuondbeithtkmzr.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

قیمت دلار به 12955 تومان رسید

30 دی 1398 - 11:33

قیمت دلار، سکه و ارز در روز دوشنبه 30 دی 98 منتشرشد.

c1b8nivovpxvtepr.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

قیمت دلار و سکه در روز یکشنبه 29 دی 98

29 دی 1398 - 11:38

قیمت دلار، سکه و طلا در روز یکشنبه 29 دی 98 اعلام شد.

zg5yyc1q5noriawb.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

قیمت دلار و سکه در روز شنبه 28 دی 98

28 دی 1398 - 12:7

قیمت دلار، سکه و طلا در روز شنبه 28 دی 98 منتشر شد.

ilsu5gzwmdh3vgmz.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

قیمت دلار اندکی افزایش یافت

25 دی 1398 - 12:3

قیمت سکه، ارز و طلا در روز چهارشنبه 25 دی 98 منتشر شد.

uudqdijxtxkomqdk.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

قیمت دلار و سکه عقب نشینی کرد

24 دی 1398 - 12:22

قیمت دلار، سکه و طلا در 24 دی 98 اعلام شد.

znjldleovzvrxthl.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

قیمت سکه و انواع ارز در روز دوشنبه 23 دی 98

23 دی 1398 - 12:32

قیمت دلار، سکه و طلا در روز دوشنبه 23 دی 98 منتشر شد.

vtmbadfnxabsthbi.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

طلا و دلار ارزان شد

22 دی 1398 - 12:21

قیمت سکه، انواع ارز و طلا در روز یکشنبه 22 دی 98 منتشر شد.

xr1psbvcpyqtormt.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

قیمت دلار و سکه در 21 دی 98

21 دی 1398 - 12:15

قیمت دلار، سکه و طلا در روز شنبه 21 دی 98 منتشر شد.

xgvgxgiynhyzpcux.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

افزایش قیمت دلار و طلا

18 دی 1398 - 12:16

قیمت سکه و انواع ارز در روز چهارشنبه 18 دی 98 منتشر شد.

ytcod3dsevsqypwn.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

قیمت دلار و سکه در روز سه شنبه 17 دی 98

17 دی 1398 - 12:34

قیمت دلار و سکه در روز سه شنبه 17 دی 98 منتشر شد.

vdnwwobzrzizjvam.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

قیمت انواع ارز و سکه در روز یکشنبه 15 دی 98

15 دی 1398 - 11:3

قیمت انواع ارز و سکه در روز یکشنبه 15 دی 98 اعلام شد.

lpggmhd2erzke3bq.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

قیمت دلار به بیش از 13 هزار تومان رسید

14 دی 1398 - 10:18

قیمت دلار و سکه در روز شنبه 14 دی 98 منتشر شد.

v2qncwyh7o1vfchf.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

قیمت دلار و سکه اعلام شد

11 دی 1398 - 12:26

قیمت دلار، سکه و طلا در نخستین روز سال 2020 میلادی منتشر شد.

vb0dmicylkzybyxt.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

قیمت دلار و سکه در آخرین روز سال 2020

10 دی 1398 - 12:7

قیمت دلار، سکه و طلا در آخرین روز سال 2020 منتشر شد.

sugcvhqt0dklstoa.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

طلا و سکه کاهشی شد

9 دی 1398 - 11:48

قیمت دلار، سکه و طلا در روز دوشنبه 9 دی 98 منتشر شد.

d7pejpmjsalxyynl.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

سکه و طلا بر مدار افزایش

8 دی 1398 - 12:20

قیمت طلا وسکه، دلار در روز یکشنبه 8 دی 98 منتشر شد.

daviujhowghxipjt.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

قیمت دلار و طلا در روز شنبه 7 دی 98

7 دی 1398 - 12:24

قیمت دلار، سکه و طلا در روز شنبه 7 دی 98 منتشر شد.

hvoul6fzh2nnudyn.jpg
«میهن صنعت»:

دلار در صرافی‌های بانکی ۱۲۹۷۰تومان معامله می شود

5 دی 1398 - 13:18

قیمت هر دلار آمریکا (اسکناس)، امروز پنجم دی ماه ۹۸ با تداوم حضور در کانال ۱۲ هزار تومانی، به ۱۲,۹۷۰ تومان رسید.

rmvggabotvclrhqi.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

تغییر جزئی نرخ سکه و دلار

4 دی 1398 - 12:31

قیمت دلار، سکه و طلا در روز چهارشنبه 4 دی 98 منتشر شد.

capbqrpaqcixkbgz.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

نرخ انواع ارز و سکه در روز سه شنبه 3 دی 98

3 دی 1398 - 12:15

قیمت انواع ارز، سکه و طلا در روز سه شنبه 3 دی 98 منتشر شد.

zpeoroxbomuwjkib.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

افت نرخ طلا و سکه

2 دی 1398 - 12:43

قیمت دلار، سکه و طلا در روز دوشنبه 2 دی 98 منتشر شد.

mmatsrz8grrsejuv.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

رشد نرخ دلار و طلا در نخستین روز زمستان 98

1 دی 1398 - 12:32

قیمت دلار، سکه و طلا در نخستین روز زمستان 98 منتشر شد.

xz1jb8ofvrimsxjv.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

رشد قیمت سکه در آخرین روز پاییز 98

30 آذر 1398 - 12:22

قیمت دلار، سکه و طلا در آخرین روز پاییز 98 منتشر شد.

rcqouavgxmi58zq5.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

رشد جزئی نرخ دلار

27 آذر 1398 - 11:31

قیمت دلار، سکه و طلا در روز چهارشنبه 27 آذر 98 منتشر شد.

sgrfunxgdftfeyyf.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

سکه و طلا گران شد

26 آذر 1398 - 12:23

قیمت انواع ارز، سکه و طلا در روز سه شنبه 26 آذر 98 منتشر شد.

fqlga7ubxemrkkr3.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

قیمت دلار و سکه در روز دوشنبه 25 آذر 98

25 آذر 1398 - 10:5

قیمت دلار و سکه در روز دوشنبه 25 آذر 98 منتشر شد.

kdkjl1ozlp3wakpi.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

سراشیبی قیمت دلار و سکه

24 آذر 1398 - 11:7

قیمت دلار و سکه در روز یکشنبه 24 آذر 98 منتشر شد.

waf3yjvamge0hghv.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

قیمت طلا و انواع ارز در روز شنبه 23 آذر 98

23 آذر 1398 - 12:4

قیمت طلا و انواع ارز در روز شنبه 23 آذر 98 منتشر شد.

ijxbzklyhvfmzime.jpg
میهن صنعت:

عقبگرد دلار در بازار/ دلار آمریکا وارد کانال 12 هزار تومان شد

21 آذر 1398 - 15:3

دلار با کاهش قیمت‌ها در بازار ارز بار دیگر به کانال ۱۲ هزار تومان بازگشت.

y3ujtfmhffqcom0a.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

قیمت دلار و سکه به عقب برگشت

20 آذر 1398 - 12:25

قیمت دلار، سکه و طلا در روز چهارشنبه 20 آذر 98 اعلام شد.

ahccoqymgnsyosay.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

اوج گیری قیمت سکه/دلار 13 هزار 540 تومان شد

19 آذر 1398 - 12:23

قیمت دلار، سکه و طلا در روز سه شنبه 19 آذر 98 منتشر شد.

mytrnhfvuz0iulks.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

گرانی طلا و دلار /سکه به 4 میلیون 672 هزار تومان رسید

18 آذر 1398 - 12:54

قیمت دلار، سکه و طلا در روز دوشنبه 18 آذر 98 منتشر شد.

nos1oe1fkxydyvyx.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

ادامه روند صعودی قیمت دلار/طلا به 467 هزار تومان رسید

17 آذر 1398 - 12:12

قیمت انواع ارز، سکه و طلا در روز یکشنبه 17 آذر 98 اعلام شد.

ksuyuxjucbhvcvsx.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

قیمت دلار و سکه در روز شنبه 16 آذر 98

16 آذر 1398 - 12:31

قیمت دلار، سکه و طلا در روز شنبه 16 آذر 98 منتشر شد.

ent8fnyfymg4xwbs.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

قیمت دلار و سکه صعودی شد

13 آذر 1398 - 12:34

قیمت سکه و ارز، طلا در روز چهارشنبه 13 آذر 98 منتشر شد.

xtvaaki0rsqrodjn.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

قیمت طلا و دلار به عقب برگشت

12 آذر 1398 - 12:39

قیمت دلار، سکه و طلا در روز سه شنبه 12 آذر 98 اعلام شد.

jtpacsulmrehlrtk.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

رشد نرخ طلا و سکه/دلار به 12 هزار 552 تومان رسید

11 آذر 1398 - 10:30

قیمت طلا و انواع ارز در روز دوشنبه 11 آذر 98 منتشر شد.

hfvxmzdiiejqpmyo.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

قیمت دلار و سکه عقب نشینی کرد

10 آذر 1398 - 12:33

قیمت دلار، سکه و طلا در روز یکشنبه 10 آذر 98 منتشر شد.

wdoxhljwxellvmbm.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

قیمت دلار 12 هزار 554 تومان شد

9 آذر 1398 - 12:27

قیمت انواع ارز، سکه و طلا در روز شنبه 9 آذر 98 اعلام شد.

a1unmjpqshwnsiug.jpeg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

افت اندک نرخ طلا/دلار به 12 هزار 251 تومان رسید

6 آذر 1398 - 12:11

قیمت طلا، سکه و انواع ارز در روز چهارشنبه 6 آذر 98 منتشر شد.

ktrwqrylmh0rc7kt.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

قیمت دلار افزایش یافت/طلا به 428 هزار تومان رسید

5 آذر 1398 - 12:22

قیمت دلار، سکه و طلا در روز سه شنبه 5 آذر 98 منتشر شد.

px3z8bpzuzy7bjwo.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

قیمت سکه و دلار در روز یکشنبه 3 آذر 98 اعلام شد

3 آذر 1398 - 12:24

قیمت طلا، سکه و انواع ارز در روز یکشنبه 3 آذر 98 منتشر شد.

nfpgfxmzaibvuv2f.jpg
«میهن صنعت»:

دلار در بازار آزاد ۱۱ هزار و ۸۹۰ تومان معامله شد

27 آبان 1398 - 13:12

در صرافی‌های مجاز امروز، (۲۷ آبان ۹۸) هر دلار آمریکا به مبلغ ۱۱ هزار و ۸۹۰ تومان و هر اسکناس یورو به قیمت۱۳ هزار و ۸۹ تومان معامله شد.

dnpj6ekatswpqbi8.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

افزایش قیمت طلا و سکه/دلار 11 هزار 804 تومان شد

25 آبان 1398 - 11:44

قیمت دلار، سکه و طلا در روز شنبه 25 آبان 98 منتشر شد.

qnh6dfvfleslfujg.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

اوج گیری قیمت سکه وطلا/ دلار به 11 هزار 452 تومان رسید

22 آبان 1398 - 12:21

قیمت دلار، سکه وطلا در روز چهارشنبه 22 آبان 98 منتشر شد.

qhmxohjxnac5zsfv.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

رشد اندک قیمت دلار

21 آبان 1398 - 12:43

قیمت سکه و طلا و انواع ارز در روز سه شنبه 21 آبان 98 منتشر شد.

wmodsipvbdwniyeh.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

طلا گران شد/ یورو به 12 هزار 650 تومان رسید

20 آبان 1398 - 12:39

قیمت دلار و انواع ارز در روز دوشنبه 20 آبان 98 منتشر شد.

xkf7g1wnbtaayntd.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

ادامه ثبات قیمت دلار در بازار

19 آبان 1398 - 12:8

قیمت دلار، سکه و طلا در روز یکشنبه 19آبان 98 اعلام شد.

bh4gtrnet0ynamju.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

طلا وسکه ارزان شد/ قیمت دلار به 11 هزار 355 تومان رسید

18 آبان 1398 - 12:9

قیمت سکه، طلا و انواع ارز در روز شنبه 18 آبان 98 منتشر شد.

oesnhynkjlmj8wcx.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

ادامه تثبیت قیمت دلار/طلا 408 هزار 600 تومان شد

14 آبان 1398 - 12:36

قیمت دلار در روز سه شنبه ۱۴آبان ۹۸، ۱۱ هزار و ۲۹۸ تومان تعیین و طلا ۴۰۸ هزار ۶۰۰ تومان ارزش گذاری شد.

ikgepygqtlikgtjt.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

رشد 50 تومانی نرخ دلار در بازار

13 آبان 1398 - 12:39

قیمت دلار، سکه وانواع ارز در روز دوشنبه 13آبان 98 منتشر شد.

nmisij3dxhqy3ne4.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

سکه به بالای 4 میلیون تومان رسید/دلار 11 هزار 253 تومان شد

12 آبان 1398 - 12:9

قیمت دلار و سکه به ترتیب در روز یکشنبه 12 آبان 98 به 11 هزار 253 و 4 میلیون 6 هزار تومان رسید.

wcaivotasjktmrod.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

دلار بدون تغییر قیمت خورد

11 آبان 1398 - 12:39

قیمت طلا و سکه و انواع ارز در روز شنبه 11 آبان 98 اعلام شد.

vc0ifzpdot1uxgwn.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

قیمت دلار و سکه در روز چهارشنبه 98/8/8

8 آبان 1398 - 12:56

قیمت دلار امروز چهارشنبه 8 آبان 98، 11هزار و 152 تومان و قیمت یورو 12هزار و 452 تومان اعلام شد.

oroaloljbshzvcel.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

قیمت سکه و ارز در روز دوشنبه 6 آبان 98

6 آبان 1398 - 12:26

قیمت طلا و سکه و انواع ارز در روز دوشنبه 6 آبان 98 منتشر شد.

avbnkjwlerzdrhnx.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

دلار 11 هزار 150 تومان شد

4 آبان 1398 - 12:38

صرافی‌های بانک‌ها امروز شنبه قیمت دلار را برای فروش به مردم 11هزار و 150 تومان اعلام کرده‌اند و قیمت سکه تمام‌‌بهار آزادی به3 میلیون و 897 هزار تومان رسید.

iswvivflgydbmhgc.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

نرخ دلار در حال کاهش است

1 آبان 1398 - 12:39

در اولین روز معاملاتی آبان 98 نرخ طلا، سکه و ارز با کاهش روبرو شده و قیمت طلا و سکه و دلار به ترتیب به 395 هزار 700 تومان، 3 میلیون 891 هزار تومان و 11 هزار 245 هزار تومان رسیده است.

0qboci7oclshxuxg.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

قیمت دلار بدون تغییر باقی ماند

30 مهر 1398 - 12:34

قیمت سکه و طلا و انواع ارز در روز سه شنبه 30 مهر 98 اعلام شد.

obmzx6xbmyxdyisc.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

قیمت طلا و سکه بدون تغییر/ دلار 11 هزار و 354 تومان

29 مهر 1398 - 12:28

قیمت سکه طرح جدید و طلا در روز دوشنبه 29 مهر 98 به ترتیب به 3 میلیون 961 هزار تومان و 403 هزار و 800 تومان رسیده است.

iqymkgbvtp2dxixh.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

سکه به سکوی 4 میلیونی نزدیک می‌شود

28 مهر 1398 - 12:36

امروز یکشنبه 28 مهر 98 قیمت سکه به 3 میلیون و 961 هزار تومان نزدیک می شود و طلا با قیمت 403 هزار 800 تومان معامله شد.

mtdwssagbcnkvdgk.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

قیمت سکه و ارز در روز چهارشنبه 24 مهر 98 اعلام شد

24 مهر 1398 - 13:4

امروز 24 مهر 98 قیمت طلا، سکه و ارز اعلام شد و قیمت هر گرم طلای 18 عیار به 404 هزار 700 تومان رسید.

tw5cpwaoperhzgrp.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

آرامش نسبی در بازار سکه

23 مهر 1398 - 12:33

قیمت سکه تمام‌‌بهار آزادی و امامی به ترتیب به 3 میلیون 970 و 3 میلیون 983 هزار تومان رسید. قیمت دلار در صرافی‌های بانکی 11هزار و350 تومان ارزش‌گذاری شده است.

efbunrxtthlyidkp.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

عقب گرد نرخ سکه/ پوند 14 هزار و 419 تومان

22 مهر 1398 - 12:21

قیمت ارز و سکه در مقایسه با روزهای گذشته همچنان روند کاهشی را طی کرده است.

oeynqkbnstxlztdy.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

قیمت سکه به زیر 4 میلیون رسید

21 مهر 1398 - 12:5

قیمت سکه تمام‌‌بهار آزادی و طلا به ترتیب به 3 میلیون و 990 هزار تومان و405 هزار و 900 تومان رسید و دلار با قیمت 11 هزار و 403 تومان معامله شد.

kfyrxsilmozavhwf.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

بازار بی تلاطم سکه و طلا/ نرخ لیر به زیر 2 هزار تومان رسید

20 مهر 1398 - 12:17

قیمت سکه طرح جدیدو طلای 18 عیار در بازار تهران به ترتیب 4میلیون و 5 هزار تومان و 406 هزار و ۶۰۰ تومان معامله شد و قیمت دلار در صرافی‌های بانکی به 11هزار و 405 تومان رسید.

izwstgr6tsinrfug.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

ثبات نسبی در بازار ارز/ قیمت طلا 407 هزار 900 تومان شد

17 مهر 1398 - 12:56

قیمت دلار ویورو نسبت به روز گذشته تغییر جزئی داشته و به ترتیب به 11 هزار 409 و 12 هزار 589 تومان رسیده است.

rv3qmrcynuctzvtk.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

سکه تکان نخورد/ لیر ترکیه 1 هزار و 990 تومان

16 مهر 1398 - 12:38

قیمت سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در روز سه شنبه 16 مهر 98 به 4 میلیون و 10 هزار تومان رسید.

eaacypdohttdngaf.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

قیمت سکه و ارز اعلام شد/ طلا 406 هزار 800 تومان

15 مهر 1398 - 12:39

قیمت سکه تمام‌ بهار آزادی طرح جدید و قدیم در روز دوشنبه 15 مهر 98 به ترتیب به 4 میلیون تومان و 3 میلیون و 999 هزار تومان رسید.

hhrzczkrbfppmfft.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

آرامش نسبی در بازار ارز و سکه/دلار 11 هزار 390 تومان شد

14 مهر 1398 - 12:9

قیمت سکه طرح جدید وطلای 18 عیار در بازار تهران به ترتیب به 4میلیون و 5هزار تومان و407هزار و700 تومان رسید و دلار 11هزار و 390 تومان ارزش‌گذاری شد.

ukxuuzp7ezsoxeac.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

تغییر جزئی نرخ سکه/یورو 12650 تومان شد

13 مهر 1398 - 12:8

سکه تمام‌ بهار آزادی در بازار تهران امروز به 4 میلیون و 19 هزار تومان، طلای 18عیار هم 409هزار و 800 تومان و قیمت دلار در صرافی‌های بانکی 11 هزار و 442 تومان ارزش‌گذاری شده است.

dbulclmmbgvh7j65.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

عقب گرد نرخ سکه/ یورو به 12 هزار 590 تومان رسید

10 مهر 1398 - 12:23

قیمت ارز در مقایسه با روزهای گذشته همچنان روند کاهشی را طی کرده و نرخ سکه طرح جدید و قدیم به ترتیب به 3 میلیون 992 هزار تومان و 3 میلیون 974 هزار تومان تعیین شد.

atcml8qoajau3mqo.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

شیب نزولی نرخ سکه در 9 مهر 98

9 مهر 1398 - 12:26

قیمت سکه تمام‌ بهار آزادی طرح جدید و طرح قدیم در روز سه شنبه 9 مهر 98 با کاهش چشمگیری مواجه شد و به ترتیب به 3 میلیون و 988 هزار تومان و 3 میلیون و 974 هزار تومان رسید.

ooxvecmwqs2xsqnd.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

روند صعودی قیمت سکه و ارز/ طلا 408 هزار900 تومان شد

8 مهر 1398 - 12:27

قیمت دلار و سکه طرح جدید در روز دوشنبه 8 مهر ماه به ترتیب 11 هزار 500 تومان و 4 میلیون و 31 هزارتومان معامله شد.

sffuh2j6z1kkvqii.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

طلا به 407 هزار و 500 تومان رسید

7 مهر 1398 - 12:16

قیمت هر گرم طلای 18 عیار در 7 مهر 98، 407 هزار و 500 تومان اعلام شد.

20cqngjnwddrzahe.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

حرکت معکوس سکه و دلار/طلا 407 هزار تومان شد

6 مهر 1398 - 12:11

قیمت دلار در صرافی‌های بانک‌ها امروز 11هزار و 441 تومان و قیمت یورو 12هزار و 700 تومان تعیین شده است.

8qdifrbvodylp5ld.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

دلار دوباره 11 هزار 350 تومان شد

3 مهر 1398 - 12:27

قیمت دلار و طلا در روز چهارشنبه 3 مهر 98 به ترتیب 11 هزار 350 تومان و 410 هزار 200 تومان معامله شد.

smrjwfwwjomeovje.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

نوسانات جزئی انواع سکه در بازار/ یورو 12 هزار 641 تومان

2 مهر 1398 - 13:1

در معاملات بازار آزاد، قیمت سکه طرح جدید، امروز سه شنبه 2 مهر 98 به ۴ میلیون و 31 هزار تومان رسید.

bkf8uksjlrezfifo.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

قیمت طلا و سکه 1 مهر 98 / دلار 11 هزار 350 تومان

1 مهر 1398 - 12:48

امروز در بازار آزاد سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در قیمت 4 میلیون و 11 هزار تومان و سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم با قیمت 3 میلیون و 984 هزار تومان معامله می‌شود.

hcqeqxu1rroozwrg.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

نرخ انواع ارز ثابت ماند

31 شهریور 1398 - 12:9

قیمت انواع ارز در مقایسه با روز گذشته ثابت ماند و طلای 18 عیار 409 هزار 300 تومان ارزش گذاری شد.

asnhjslz2srflnih.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

ایست دلار در کانال 11 هزارتومانی/سکه 4 میلیون 88 هزار تومان شد

30 شهریور 1398 - 12:2

قیمت دلار در روز شنبه 30 شهریور 98 نسبت به روز پنجشنبه ثابت ماند اما قیمت پوند روند صعودی را ثبت کرد. قیمت سکه طرح جدید نیز به 4 میلیون 88 هزار تومان رسید.

fxjz7dhzuxyfnztm.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

نرخ دلار نسبت به روز گذشته بدون تغییر ماند/ سکه ۴ میلیون و ۲۷ هزار تومان

27 شهریور 1398 - 12:27

امروز چهارشنبه 27 شهریور 98، نرخ دلار ثبات داشته و با قیمت 11 هزار و 400 تومان معامله شده است.

lbhx0poncmepexsh.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

سکه 4 میلیون و 23 هزار تومان معامله شد

26 شهریور 1398 - 12:24

قیمت سکه بهار آزادی طرح جدید به 4 میلیون و 23 هزار تومان و طرح قدیم به 3 میلیون و 990 هزار تومان رسیده است.

jzvqyipjdsqbmiwf.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

قیمت طلا و سکه با افزایش جزئی همراه شد/ یورو 12هزار و 650 تومان

25 شهریور 1398 - 12:24

قیمت سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در روز دوشنبه 25 شهریور 98 به 4 میلیون و 13 هزار تومان رسید و نرخ یورو 12 هزار و 650 تومان معامله می شود.

ctqeolginmaiizva.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

قیمت طلا و سکه اعلام شد

24 شهریور 1398 - 12:54

قیمت سکه تمام‌ بهار آزادی طرح جدید و طرح قدیم در معاملات امروز به ترتیب با قیمت ۴ میلیون و 9 هزار تومان و ۳ میلیون و 984 هزار تومان معامله می‌شود.

avvmegkeh0goiygp.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

طلا 409 هزار 300 تومان شد/افت نرخ دلار نسبت به روز گذشته

23 شهریور 1398 - 11:48

قیمت سکه طرح جدید و قدیم در بازار تهران امروزبه ترتیب 4 میلیون و 62 و 4 میلیون 50 هزار تومان شده است و دلار با قیمت 11هزار 450 تومان معامله می شود.

ixfgedlptyd6dobg.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

افزایش اندک نرخ ارز/ قیمت طلا 413 هزار و 900 تومان

20 شهریور 1398 - 13:28

نرخ ارز امروز در مقایسه با معاملات اخیر افزایش اندکی داشته و همچنین قیمت طلا به 413 هزار و 900 تومان رسیده است.

hccghzmqjhgqwccu.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

روند افزایشی قیمت طلا و سکه در 17 شهریور 98

17 شهریور 1398 - 12:35

امروز قیمت سکه و طلا دوباره روند افزایشی گرفت و قیمت دلار به 11 هزار و 550 تومان رسید.

qbmvfr5ghbgqxtvj.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

قیمت سکه و طلا اعلام شد/ دلار 11 هزار 400 تومان

16 شهریور 1398 - 13:1

قیمت دلار و طلا در روز شنبه 16 شهریور 98 به ترتیب 11 هزار 400 تومان و 412 هزار 800 تومان معامله شد.

pe246ayyekhjr6zb.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

کاهش نامحسوس قیمت دلار در بازار ارز

13 شهریور 1398 - 12:30

قیمت دلار چند روزی است در حدود 11 هزار تومان نوسان می‌کند.

ige3pncqdetdmxkp.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

دلار از کانال 11 هزار تومان عقب نشینی نکرد

12 شهریور 1398 - 12:36

صرافی‌های بانک‌ها هم‌اکنون قیمت دلار را برای فروش به مردم، 11 هزار و 400 تومان اعلام کرده‌اند.

nlk1cumjuqgdqcao.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

قیمت سکه، طلا و ارز در بازار+ جدول

11 شهریور 1398 - 13:17

امروز قیمت طلا، سکه و انواع ارز در بازار آزاد کاهش یافت و طی این کاهش قیمت، دلار به 11 هزار 250 تومان رسید.

gkacxxodepdzw5zo.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

قیمت طلا روند صعودی پیش گرفت/ پوند 14 هزار 94 تومان

10 شهریور 1398 - 12:42

امروز قیمت هر گرم طلای 18 عیار 411 هزار 600 تومان اعلام شد.

jygbwy3huhbbctid.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

دلار 11 هزار و 300 تومان شد

9 شهریور 1398 - 12:24

قیمت دلار طی روزهای گذشته ثبات نسبی داشته و در روز شنبه 9 شهریور 98 به 11هزار 300 تومان رسید.

aj1oommnwgacrkik.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

جهت قیمت سکه و طلا تغییر کرد

6 شهریور 1398 - 13:3

امروز قیمت طلا و سکه در بازار آزاد افزایش یافت و طی این افزایش قیمت، سکه طرح جدید 4 میلیون و 24 هزار تومان رسید.

khqqyhxq2olphznt.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

نرخ ارز به آرامی نزولی شد/ طلا 405 هزار 900 تومان

5 شهریور 1398 - 13:36

قیمت انواع ارز طی روزهای گذشته کاهش چشمگیری داشته و نرخ دلار به کانال 10 هزار تومان پا گذاشت.

6dmvgwbuvoefxezq.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

سقوط آزاد قیمت ارز همچنان ادامه دارد

4 شهریور 1398 - 13:23

در جریان معاملات امروز دوشنبه 4 شهریور 98، قیمت دلار عقب نشینی کرد.

gxua2qd5il1spcxu.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

نرخ انواع سکه و ارز پایین آمد/ یورو 13 هزارتومان

3 شهریور 1398 - 13:1

قیمت سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در روز یکشنبه 3 شهریور ۹۸ به ۴ میلیون و 134 هزار تومان رسید.

deelsyqbllbjlvdr.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

افزایش قیمت طلا در بازار/ یورو 13 هزار 100 تومان

2 شهریور 1398 - 12:25

امروز قیمت سکه و طلا دوباره روند افزایشی گرفت و قیمت طلا به 419 هزار 500 تومان رسید.

undilfvahaqrbiqy.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

دلار در سکوی 11 هزار 700 تومان جا خوش کرد

30 مرداد 1398 - 12:42

صرافی‌های بانک‌ها هم‌اکنون قیمت دلار را برای فروش به مردم، 11 هزار و 700 تومان اعلام کرده‌اند.

hetbbgidrdbbexdw.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

طلا و سکه و ارز در سراشیبی

28 مرداد 1398 - 13:32

امروز کاهش قیمت طلا همچنان ادامه داشت و با قیمتی کمتر از دیروز در بازار آزاد به فروش رسید.

nquaoqgdmxlkoyol.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

نرخ یورو نسبت به روز گذشته بدون تغییر ماند

27 مرداد 1398 - 12:31

امروز یکشنبه 27 مرداد 98، نرخ یورو ثبات داشته و با قیمت 13 هزار و 200 تومان معامله شده است.

crsuktthlwxqzume.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

دلار تکان نخورد/ طلا 418 هزار 600 تومان

26 مرداد 1398 - 13:46

قیمت دلار در صرافی‌های بانکی امروز 11 هزار و 700 تومان و قیمت یورو 13 هزار و 200 تومان قیمت خورد.

i0owkopkfvlxbkde.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

طلا ریزش کرد/ یورو 13 هزار 200 تومان

23 مرداد 1398 - 12:30

قیمت طلا در روز چهارشنبه 23 مرداد 98 نسبت به روز گذشته کاهش داشته و هر گرم طلای 18عیار 412 هزار 800 تومان تعیین شد و یورو با توجه روند نزولی طی معاملات روز اخیر به 13 هزار 200 تومان رسید

cf6clvranyahzj0y.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

نوسانات جزئی نرخ سکه در کانال 4 میلیون تومان

22 مرداد 1398 - 12:24

قیمت سکه طرح جدید در بازار تهران 4 میلیون و 217 هزار تومان شد.

eaocybh4ymbityip.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

شیب نزولی نرخ ارز در 20 مرداد 98

20 مرداد 1398 - 12:30

نرخ ارز در مقایسه با روز گذشته روند کاهشی داشته و قیمت دلار، پوند و یورو به ترتیب با قیمت 11 هزار 800 تومان، پوند 14 هزار 129 تومان و یورو 13 هزار 296 تومان داد و ستد شد.

Top