ابراهیم رئیسی

حضور میلیونی مردم در صحنه دشمن را ناکام گذاشت/ارائه برنامه توسعه هفتم به زودی به مجلس

همه امکانات برای تسهیل تردد زائران و خدمات رسانی در مرز مهران به کار گرفته شود

روز خبرنگار، مجالی برای پاسداشت شفافیت و حق مردم بر دانستن است

ضرب الاجل رئیس جمهور برای واگذاری اراضی دولتی جهت ساخت مسکن

رئیس جمهور دستور رسیدگی سریع به سیل زدگان امام زاده داوود را داد

حصول توافق در گروی حل کامل مسائل پادمانی

رئیس جمهور به سرپل ذهاب رفت

نان گران نمی شود/۵۷ درصد از نانوایی‌های کشور تحت پوشش طرح مدیریت هوشمند یارانه

رئیس جمهور امشب با مردم صحبت می کند

رئیس‌جمهور قزاقستان وارد تهران شد