اندروید وان گوگل

شرکت Motorola به پروژه اندروید وان گوگل می‌پیوندد