اندوزی

راه‌اندازی نیروگاه برق ۵۰۰۰ مگاواتی در اندونزی