اندیشکده شورای روابط خارجی

تأثیر گذار بودن تحریم‌ها علیه ایران همچنان منتفی به نظر می‌رسد