انرژیی هسته ای ایران

ظریف:۱+۵ نگرانی‌های ملت ایران را برطرف کند/تهران به دنبال مذاکره جدی و در چارچوب زمانی مشخص