انرژی‌های خورشیدی

عزم دولت برای توسعه تجدیدپذیرها

حدود ۸ تا ۹ هزار مگاوات کسری برق داریم

برق را ۱۰ برابر گران‌تر بفروشید