انرژی گسترده Qi

مشارکت ال‌جی با IDT برای تولید اولین تلفن هوشمند دنیا با انرژی گسترده Qi