انعقاد قراردادهای پیش‌فروش مسکن ویژه تهرانسر

انعقاد قراردادهای پیش‌فروش مسکن ویژه تهرانسر از هفته آینده