انفجارهای تروریستی بیروت

23 شهید و 150 زخمی در انفجارهای تروریستی بیروت/ گردانهای وابسته به القاعده مسئولیت انفجار را برعهده گرفتند