انفجارهای تیانجین چین

هزاران خودروی جگوار لندروور در آتش سوخت