انفجار تروریستی

تصاویر دیده نشده از حادثه تروریستی ترکیه (+16)