انفجار خودرو پژو

اين بار آتش نشانان مانع از آتش سوزی 405 شدند+عکس