انفجار کلیسا

انفجار نزدیک کلیسایی در عراق بیش از 100 کشته و زخمی برجای گذاشت