انقراض

انقراض کوالاها تا سال 2050

از انقراض این حیوانات خوشحال هستیم!

پلنگ ایرانی در معرض انقراض/ قاتلانی که از حمایت مردمی برخوردارند

خطر انقراض گریبان خرس یقه‌دار را گرفت/ مرگ حیوان کمیاب زیر چرخ‌ کامیون‌ها