انهدام کالای قاچاق

انهدام مقادیر زیادی کالای قاچاق در استان یزد