انواع ارز

سکه باز هم ارزان شد / پوند به 12 هزار و 300 تومان بازگشت

سکه طرح قدیم در مرز 4 میلیون تومان / پوند از 13 هزار تومان گذشت