انگشتری

سقف مقدار ورود و خروج طلا توسط مسافران اعلام شد