انگین فیرات

ضربات آرنج بازیکن استقلال از چشم داور دور ماند/ بازی مهمی مقابل پرسپولیس داریم