اهدای جهیزیه

اهدای 2000 جهیزیه از سوی رهبر معظم انقلاب به زوج های محروم