اهدای نشان زرین مسوولیت اجتماعی

اهدای لوح و نشان زرین مسوولیت اجتماعی به صندوق قرض الحسنه بانک پارسیان